Les cures a les organitzacions - Fil a l'agulla

Les cures a les organitzacions

L’organització no creix si les persones no creixen.
Les persones no creixen si l’organització no creix.

Què són les cures?

Les cures tenen a veure amb fer una mirada cap endins, que també té conseqüències cap enfora. Impliquen una mirada cap a la vida interna de l’organització que inevitablement també suposa una mirada cap a l’interior de les persones que la formen.  Posen en qüestió ideologies i cultures organitzatives antigues, basades en un model enfocat bàsicament en la productivitat i racionalitat i, en canvi, suposen la incorporació de la subjectivitat i el món emocional, així com actituds d’obertura i curiositat cap a fenòmens no necessàriament agradables com ara el conflicte, la discrepància, el dolor, l’hostilitat o les emocions fortes i l’estrès.

La urgència de les cures

És urgent posar les cures i les persones al centre de les organitzacions. Reivindiquem que aturar-se ens ajuda a ser més eficaces, a treballar més i millor, a prendre decisions més ben fonamentades i connectades amb el nostre sentit i la nostra direcció, en definitiva, a estalviar-nos temps i conflictes.

Podem dir les cooperatives, com a forma d’organització alternativa al capitalisme ferotge, que no tenim temps per cuidar-nos?

Eines per posar les cures al centre

Durant els darrers anys hem aprofundit en el significat de les cures i les estratègies que les organitzacions, equips, cooperatives, entitats… poden seguir per aconseguir un major benestar de les persones que en formen part. Les nostres propostes es troben recollides en aquest Manual d’autodiagnosi que us podeu descarregar gratuïtament.

A més, oferim l’Eina d’autodiagnosi, un qüestionari que omplireu les persones que formeu part de l’organització i que us ajudarà a copsar els vostres punts forts i els reptes per millorar la implantació de les cures. Oferim 4 opcions d’ús d’aquesta eina. (Us ho expliquem més avall).

El Manual per a cooperatives

Les cooperatives necessitem seguir caminant per aprofundir en la seva capacitat de generar i promoure major democràcia, benestar i desenvolupament social. Amb aquest manual que presentem,volem ajudar a fer aquest camí amb un pas que té a veure amb mirar cap endins. És un pas de coherència, un pas que vol que ens fem preguntes com ara:

• Més enllà del discurs, quines són les nostres pràctiques?

• Tenim estructures democràtiques; ara bé, tothom se sent lliure de dir la seva?

• I els masclismes, com es manifesten a la nostra cooperativa?

• Quins nivells d’estrès estem disposades a acceptar?

• Podem buscar formes d’organització efectives, rendibles i que cuidin la salut i el benestar de les persones?

• Com són els nostres sistemes de presa de decisions?

• Com resolem els conflictes?

Descarrega’l gratuïtament

El Manual per a centres educatius

Com s’aconsegueix que els centres educatius siguin espais que lluiten contra les discriminacions i exclusions socials, que esdevinguin espais democràtics, que garanteixin els aprenentatges necessaris per als reptes del món actual?  Des de Fil a l’agulla pensem que una manera de caminar cap aquestes fites és aprofundir en les cures als centres educatius. Treballar per esdevenir comunitats de cures. Per això, hem adaptat el Manual d’autodiagnosi: l’estat de les cures a la teva cooperativa a la realitat del món educatiu.

Amb aquest Manual volem ajudar als centres a fer-se preguntes de gran rellevància com aquestes:

 • Fins a quin punt són espais on es posa al centre el benestar de les persones (inclòs el professorat)?
 • Existeixen espais de participació?
 • Com es manifesten el masclisme i el racisme al funcionament quotidià dels centres educatius?
 • A més de les estructures de poder formals, com són les relacions de poder dins l’escola o institut?
 • Com es gestionen els conflictes en general (no sols els de l’alumnat)?

Descarrega’l gratuïtament

Manual de cures a les comunitats

Per poder aplicar la perspectiva ecofeminista als projectes de vida en comunitat i aprofundir a les cures és necessari  mirar cap endins i fer-nos preguntes com ara:

 • Fins a quin punt la comunitat posa al centre el benestar de les persones en coherència amb el benestar del grup i el projecte?
 • Com gestionem les dinàmiques de poder que es donen de maneres menys visibles?
 • Si el projecte vol ser transformador en certs aspectes, com es fa quan allò que no es desitja, passa entre les persones que conviuen?
 • Com es manifesta i es treballa l’heterosexisme, el racisme, l’urbanocentrisme, etc. a la comunitat?
 • Com es gestionen els conflictes?
 • Com es té en compte l’entorn i l’arrelament al territori?
 • Què es fa perquè les persones se sentin part, participin i estiguin compromeses amb la comunitat?

Aquestes són algunes de les preguntes que es plantegen en aquest manual. Qüestions de molta rellevància i que tenen respostes complexes, que canvien segons el moment que es fan.

Descarrega’l gratuïtament

L'Eina d'autodiagnosi

L’eina d’autodiagnosi està disponible tant per a cooperatives com per a centres educatius.

Oferim 4 opcions per treballar amb aquesta eina. En el cas de ser centre educatiu, hi ha disponibles les opcions 1 (Autogestionada) i opció 4 (A mida).

 • Opció 1 – Autogestionada. Ens sol·liciteu el qüestionari i en un termini pactat amb vosaltres us retornem els resultats generats. Amb el suport del Manual podreu fer el vostre procés de reflexió. Cost: 0 € (Si no es compleix el nombre mínim de respostes en el termini pactat, la devolució tindrà un cost.)
 • Opció 2 – Analitzada. Nosaltres fem l’anàlisi dels resultats. Us entreguem un informe amb la detecció de punts forts i les àrees on us podreu desenvolupar més. Cost: 280 € + iva. Pot variar per a cooperatives de més de 20 persones. Aquesta opció no està disponible per a centres educatius. 
 • Opció 3 – Acompanyada. Rebreu l’acompanyament d’una facilitadora que us transmetrà els resultats, definirà amb vosaltres les àrees a treballar, i realitzarà formació i assessorament per tal d’aprofundir en la implantació de les cures. Cost: segons mida de la cooperativa. (Consulteu preus a info@filalagulla.org). Aquesta opció no està disponible per a centres educatius. 
 • Opció 4 – A Mida. Dissenyem un procés a mida d’acord amb els resultats i l’anàlisi de les vostres necessitats. Fil a l’agulla pot realitzar formacions, facilitació i assessoraments amb la finalitat d’esdevenir una organització centrada en les cures. Cost: segons demanda (Demanar pressupost a info@filalagulla.org)

Sol·licita la teva opció a info@filalagulla.org

La Jornada

El 16 de febrer de 2021 vam fer una jornada sobre cures al món cooperatiu per tal de compartir eines i reflexions al voltant de dos eixos:

– Quin és el retrat actual de les cures al món cooperatiu? Compartirem els resultats de la recerca realitzada amb més de 25 cooperatives que han participat en el projecte “Aprofundint en les cures a les cooperatives de treball”.  Aquestes cooperatives han analitzat el seu estat intern en l’àmbit de cohesió dels equips, lideratge, gestió de conflictes, organització interna… entre d’altres, i el conjunt de dades ens mostra les tendències, els punts forts i alguns reptes que l’economia solidària té per davant.

– Quina és la proposta de Fil a l’agulla per avançar en aquest tema? Presentarem els materials que hem creat al voltant de les cures: el vídeo La urgència de les cures i el Manual d’Autodiagnosi. Amb aquestes eines convidem a altres cooperatives o organitzacions a mirar cap endins i aprofundir en la seva sostenibilitat humana, mitjançant un punt de partida clar i engrescador.

La vols tornar a veure?


Per aprofundir en les cures...