2021-22 Seminari Per una educacio no formal lliure d’agressions masclistes - Fil a l'agulla

Per una educació no formal lliure d'agressions masclistes (Online, 1a ed.)

Seminari de gestió d’agressions masclistes entre menors al món del lleure, esport, entitats del tercer sector i altres espais d’educació no formal.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Objectiu: Promoure la capacitació de les persones i de les organitzacions que treballen en l’àmbit de l’educació no formal en la gestió de les agressions masclistes produïdes per adolescents, des d’una perspectiva comunitària. 

Estructura: 12 hores en 4 sessions de 3 h cadascuna

Horaris: dimecres de 16.30 a 19.30 h   | Calendari:24 novembre, 1 de desembre, 15 de desembre i 22 de desembre | Modalitat: Online |  Idioma: Català | Preu: 40 € (preu subvencionat)  | Inscripcions: Obertes

És necessari fer la inscripció per poder matricular-se i efectuar el pagament. Podeu llegir en aquest enllaç la normativa de matrícula. Les places són limitades i van per ordre d’inscripció. 

Si necessites més informació, ens pots escriure a escolafil@filalagulla.org

Introducció

Les agressions masclistes són complexes d’abordar, i encara més quan l’agressor és menor d’edat, infant o adolescent.  Al mateix temps que l’agressió no pot quedar impune, l’agressor és una persona en procés de creixement que necessita suport per prendre responsabilitat. Organitzacions com esplais, caus, espais de menjador i d’extraescolars, clubs esportius… necessiten adquirir la mirada i les eines per convertir totes les agressions, des de les micro fins a les més grans, en oportunitats educatives per esdevenir espais que lluiten activament contra el masclisme.

Formadores

Anna Galí: Estudiant de Treball de Processos des del 2016, quan m’adono que la meva vida ocorre molt sovint en grups i comunitats, ja sigui laboralment, vivint en comunitat, en els espais activistes o en l’àmbit social, i necessito entendre’n millor les dinàmiques per intervenir-hi conscientment. Vull acompanyar a grups perquè puguin fer el que fan atenent a tots els nivells i a les persones que en són part, i m’interessen especialment les dinàmiques de rang i presa de responsabilitat com a camí per transformar les relacions, els grups i el món. Actualment col·laboro en alguns projectes de Fil a l’Agulla com a formadora, facilitadora i terapeuta.

Laura Marbiol: Diplomada en Educació Social. Formant-se en el Diploma de Treball de Processos des del 2014. Actualment formadora, facilitadora i terapeuta a Fil a l’agulla. Tant en l’àmbit professional com personal, l’apassionen els grups, els processos d’apoderament, de presa de responsabilitat i de transformació. Li agrada acompanyar els grups i les persones a conèixer-se i a trobar-se amb tot el que són, tant des del que és potent i bonic com difícil. El que més gaudeix de ser facilitadora són aquells moments on sembla que la màgia passi, i que allò que estava estancat o tens, torna a fluir.

Descripció

Aquesta formació pretén oferir un bon posicionament i coneixements metodològics de  gestió d’agressions, gestió comunitària i processos restauratius a les educadores dels espais d’educació no formal, més enllà de l’aplicació de protocols cas per cas, per esdevenir organitzacions lliures de masclisme i LGTBIQ+fòbia.

Les agressions masclistes són una constant a la nostra societat i ens acompanyen al llarg de la vida, poden passar des de la infància fins a l’edat adulta. Els espais de lleure i educació no formal, malgrat la voluntat de treballar per la igualtat, són espais on les desigualtats es reprodueixen, i on es poden trobar mostres quotidianes de masclismeLGTBIQ+fòbia, racisme o altres discriminacions. És per això que cal una acció decidida tant a nivell preventiu com de gestió de les múltiples microagressions que succeeixen als entorns educatius. 

En aquesta formació posarem el focus en l’etapa de l’adolescència, ja que és el moment on comencem a experimentar amb l’amor, la sexualitat, les relacions sexo afectives. L’adolescència és un període especial en tant que és l’impàs entre la infància i l’edat adulta i per tant, d’una banda, es comença a tenir més autonomia per decidir com, quan i amb qui ens vinculem, i a construir una ètica i visió del món pròpies, i de l’altra, se segueix necessitant acompanyament, cures i guia de les persones adultes. És un moment molt potent i alhora molt vulnerable a la pressió social, a l’acceptació dels adults, dels iguals, etc. 

Els espais d’educació en el lleure són espais de relació i educació que tenen una gran capacitat d’incidir en les persones que hi participen, especialment a través de la relació particular que s’estableix entre les adultes educadores i els adolescents, on a vegades es desdibuixen els límits entre el rol de cadascú. 

D’altra banda, les agressions masclistes s’han anat fent cada vegada més visibles gràcies als moviments feministes, i es va fent públic aquest problema en àmbits de tota mena: polític, artístic, institucions públiques, empreses, etc.

Fins ara, hem estat aprenent a gestionar-les dins del món adult de manera que passi del tractament individualitzat a la gestió comunitària, entenent el marc heteropatriarcal que les sostenen i promouen. Ara ens cal també un model que sigui, d’una banda, curós amb les característiques específiques de l’adolescència, és a dir,  una etapa educativa, i al mateix temps que promogui una cultura feminista i de no impunitat pel present i per les futures generacions. És per això que la formació partirà del fet que els menors són moltes vegades agressors, i el procés d’aprenentatge passa per aprendre a prendre responsabilitat de manera acompanyada, mentre mantenim la centralitat de les necessitats de la víctima.  

Continguts

  • Prevenció de les agressions masclistes. Conceptes bàsics i elements de prevenció: la generació d’una cultura no impune.
  • La importància del posicionament: el no-qüestionament de la denúncia, aplica la “presumpció d’innocència” en les agressions masclistes? 
  • El rol de les persones educadores: com acompanyar les agressions entre persones adolescents? Què es necessita en aquesta etapa? 
  • Les persones educadores com a referents: com ens relacionem amb els adolescents? Quins són els límits ètics d’aquesta relació? Quina és la cultura organitzativa?
  • Preparació de les condicions organitzatives. Aspectes legals, protocols, circuits.
  • Mirada coeducadora en l’educació no formal: com convertim la gestió de les microagressions en oportunitats educatives. 
  • Principis i passos per una gestió feminista i educativa amb mirada restaurativa i perspectiva comunitària i sistèmica. Protecció de la persona agredida, acompanyament a menors agressors, i treball comunitari.

Preu

El preu del curs és de 40 €.

Formació subvencionada com a part del projecte “Gestió d’agressions masclistes en contextos educatius” que Fil a l’agulla realitza amb el suport de la Diputació de Barcelona –  Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar.

Podeu consultar aquí la NORMATIVA DEL CURS.

És obligatori fer la inscripció i efectuar el pagament per matricular-se. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció.