2022-23 Curs d’introducció a la facilitació 12a ed - Fil a l'agulla

Curs d'introducció a la facilitació

Un canvi de mirada.
Treball de Processos, feminismes i mirada restaurativa en la facilitació individual, relacional i de grups

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Estructura: Tres mòduls amb un total de 33 hores lectives.

Horaris: Divendres de 16 a 20 h i dissabtes de 10 a 14 h i de 15.30 a 18.30 h | Calendari: 5 i 6 de maig, 19 i 20 de maig, 2 i 3 de juny de 2023 | Lloc: Local de Fil a l’agulla, Carrer de Sants, 10, Barcelona. Espai amb accessibilitat..  | Idioma: Català | Preu: 420 € | Període d’inscripcions: Fins al 4 de maig de 2023

Les places són limitades i es guardaran per ordre de matrícula. Podeu llegir la normativa clicant aquí.

Si necessites més informació, ens pots escriure a escolafil@filalagulla.org

Descripció

Us presentem una nova edició d’aquest curs que té com a objectiu proporcionar una introducció a la facilitació des del Treball de processos i des de la perspectiva feminista. El curs pretén donar una panoràmica general, una breu immersió al món de la facilitació orientada a processos que és aplicable a àmbits diversos.

El principi més important del Treball de Processos és la democràcia profunda, una actitud que reconeix que tots els rols i aspectes d’un grup no només són necessaris sinó que necessiten ser reconeguts, apreciats i interactuar entre si perquè el grup pugui fer emergir tota la seva saviesa i desenvolupar el seu potencial.

Formar-se en aquesta metodologia implica desenvolupar l’habilitat d’apreciar i incloure les diferents idees, actituds, somnis, intuïcions i emocions que estan presents en els grups, equips i comunitats, especialment, aquelles que normalment estan més marginades, així com fer conscients les dinàmiques d’opressió i privilegi.

Desenvolupar una perspectiva facilitadora vol dir aprendre a percebre els senyals subtils; notar i connectar amb les diferents parts en tensió i, alhora, ser capaç de prendre distància i facilitar el moment. En resum, facilitar vol dir ser conscients de la diversitat, tant dins nostre com en les relacions i grups, per seguir el procés que està emergint i guanyar llibertat per escollir amb més consciència què volem a cada moment.

Formadores

Blanca Fariña Pagès: Llicenciada en Sociologia i postgraduada en “Participació i Desenvolupament Sostenible”. Diplomada en Treball de Processos. Treballa com a terapeuta, formadora i facilitadora. La seva experiència en l’àmbit social i comunitari la va portar a voler aprofundir en les dinàmiques menys explícites dels grups i les persones com una de les parts fonamentals de la transformació i el canvi.

Sol Abejón Olivera: Llicenciada en Historia, estudiant avançada de l’Escola de Treball de Processos. Treballa com a terapeuta, formadora i facilitadora de Fil a l’agulla, ademés de ser investigadora decolonial i posar la creació artística en el centre de la seva vida. L’activisme, les dinàmiques de poder familiars i socials i el compromís amb el passat com a eina de sanació col·lectiva, l’han empès a voler entendre les dinàmiques grupals per poder sobreviure en el magma social i alhora poder acompanyar-lo.

Programa

Els mòduls tindran exposicions teòriques, exercicis pràctics i vivencials de treball personal, relacional i grupal. Així com en moments de pràctica per a desenvolupar les habilitats i  necessàries per facilitar des de la perspectiva del Treball de Processos, els feminismes i la mirada restaurativa.

Els continguts es distribuiran al llarg dels tres mòduls per tal de donar un primer nivell introductori d’aproximació a la metodologia amb què treballa Fil a l’agulla.

Introducció a la facilitació orientada a processos amb perspectiva feminista

Farem una introducció teòrica sobre el marc  del Treball de Processos, posant el focus en la seva aplicació en el treball individual, en les relacions i en la facilitació de grups. Introduirem els conceptes clau d’aquesta perspectiva: la democràcia profunda; els tres nivells de percepció de la realitat; la identitat d’en les persones, grups i relacions, i les dimensions intrapersonal, interpersonal i sistèmica que es tenen en compte a l’hora de facilitar. També aportarem idees sobre com incloure la perspectiva feminista en la facilitació i què cal tenir en compte a l’hora de facilitar des d’aquest prisma.

La importància del treball personal en la facilitació

El treball personal -ser conscient del meu propi procés, així com dels temes i actituds que m’afecten i de com jo afecto- és bàsic per facilitar des d’aquesta perspectiva. El rol de la persona que facilita és un rol més, que està al mateix temps dins i fora. No és un rol neutral, perquè sent i nota quina és la seva posició i, alhora, té certa perspectiva i consciència, cosa que li permet facilitar el moment. Treballarem les habilitats i metahabilitats útils per a la facilitació.

Les relacions i el poder, les discriminacions i la interseccionalitat.

Enfocar-se en les relacions i la dimensió interpersonal  vol dir treballar la comunicació, els dobles senyals, i aprendre a gestionar les crítiques i les acusacions. Un altre aspecte clau és la consciència del poder i dels privilegis que tenim en cada moment. Una de les tasques bàsiques en la facilitació és ser conscient de la dinàmica de poder entre tu i l’altre i en el propi grup o relació. Ser conscient del poder, vol dir, entre d’altres coses, reconèixer les dinàmiques d’opressió i privilegi social i com aquestes operen en les relacions. Vol dir treballar les discriminacions tenint en compte una perspectiva interseccional.

El conflicte, les microviolències i la mirada restaurativa

Parlarem de conflicte i microviolències, per diferenciar els senyals de cadascun i conèixer com prevenir la seva escalada. Veurem possibles intervencions per treballar el conflicte des de la mirada de les fases i el cicle de gestió de conflictes orientat a processos.  Farem una immersió en la mirada restaurativa que atén les microviolències enfocant-se en el dany i les necessitats de la persona o persones afectades. Té una mirada comunitària que entén que també cal tenir en compte l’entorn o el grup, tant per considerar l’impacte, com també la seva responsabilitat.

Calendari i horaris

 • Mòdul 1:
  • Divendres 5 de maig: de 16 a 20 h
  • Dissabte 6 de maig: de 10 a 18.30 h amb pausa per dinar
 • Mòdul 2:
  • Divendres 19 de maig: de 16 a 20 h
  • Dissabte 20 de maig: de 10 a 18.30 h amb pausa per dinar
 • Mòdul 3:
  • Divendres 2 de juny: de 16 a 20 h
  • Dissabte 3 de juny: de 10 a 18.30 h amb pausa per dinar

I després…

Un cop completada la formació, hi ha diverses opcions per a qui desitgi aprofundir en la metodologia:

 • Continuar la formació en facilitació de grups amb Fil a l’Agulla: organitzem una formació anual a Barcelona que permet aprofundir en la facilitació de grups des del Treball de Processos.
 • Aprofundir amb el curs triennal en facilitació de grups, co-producció de l’Escola Fil i la Escuela del Instituto de Trabajo de Procesos.
 • Diploma en treball de processos amb l’Institut de Treball de Processos i Democràcia Profunda: la formació completa en Treball de Processos té una durada mitjana de vuit anys. Comença amb l’any base, que dura dotze mesos i, després, s’entra al Diploma. Aquests estudis preparen per facilitar grups, fer acompanyament individual i de relacions, i, també, per impartir formació.

Preu

El preu és de 420 euros.

Podeu consultar aquí la NORMATIVA DE MATRÍCULA.

És obligatori fer la inscripció i efectuar el pagament per matricular-se. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció.