2021-22 Curs triennal de facilitació de grups (Barcelona, 4a ed) - Fil a l'agulla

Curs triennal de facilitació de grups 2021-22 (Barcelona, 4a edició)

Aportant consciència i creixent amb la diversitat.
Curs professionalitzador en la facilitació de grups

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Estructura: Formació de 3 anys amb espais teòrics i pràctics, grups d’iguals, sessions individuals, mentories, espais de pràctiques i supervisions, treball final i exàmens. Són un total de 367,5 h lectives i 117 h de treball individual o en petit grup.

Horaris: Els mòduls són dijous de 18 a 20 h, divendres de 10  a 14 h i 15.30 h a 18 h i dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 18.30 h. Els dies de formació divendres o dissabtes de 10 a 14 h i de 15.30 a 19 h. | Calendari: de gener a desembre 2022, mirar el detall en la descripció. | Lloc: Per determinar, amb accés a cadira de rodes, Barcelona. | Idioma: Les llengües principals seran el català i el castellà, i en algun mòdul també l’anglès, amb traducció al català o castellà | Preu: 2.540 € el primer any. Veure el desglossat en la descripció del curs.  | Període d’inscripcions: La data límit d’inscripció acaba el 10 de desembre del 2021.

Les places són limitades i van per ordre d’inscripció. Podeu llegir en aquest enllaç la normativa.

Si necessites més informació, ens pots escriure a escolafil@filalagulla.org

Descripció

El 2022 iniciem el quart any del Curs Triennal de Facilitació de Grups:  Aportant consciència i creixent amb la diversitat.

Des de fa anys, Fil a l’agulla hem impartit cursos d’introducció i anuals de facilitació de grups. La gran resposta i entusiasme que han rebut aquestes formacions, la demanda d’aprofundir més de moltes participants, així com la necessitat que veiem en la situació política i social actual d’oferir eines que ajudin a promoure solucions que vagin a l’arrel dels problemes i capaces de treballar en un ambient altament polaritzat, és el que ens motiva a oferir aquesta formació.

Aquests estudis de tres anys són una coproducció de Fil a l’agulla i l’Escola de l’Institut de Treball de Processos i Democràcia Profunda, institució pionera en la formació en Treball de Processos i compta amb el suport de professorat internacional amb llarga experiència en la docència i en la pràctica de la facilitació en tota classe de contextos.

Es tracta d’una formació arrelada al territori, enriquida amb visions i experiències d’altres realitats i amb un equip docent local i internacional.

Volem que contribueixi a la necessitat creixent d’alimentar i complementar les diverses metodologies i plantejaments de la participació ciutadana, el desenvolupament organitzacional i la gestió de conflictes amb un paradigma que, més enllà de la cerca de solucions immediates, pugui també facilitar la presa de consciència i amb ella, promoure sortides sostenibles i de llarg termini als problemes i reptes de les organitzacions, comunitats, grups i la societat.

vídeo triennal

A qui va dirigida i requisits d’entrada

Aquesta formació va dirigida a persones que treballen en la facilitació de grups, la gestió de conflictes, l’acompanyament emocional i de grups, l’àmbit comunitari, la participació ciutadana, l’educació, el desenvolupament organitzacional, el canvi social…

Donat que la formació vol donar suport al desenvolupament de la pràctica interventiva, la formació va dirigida a persones que ja estiguin facilitant o fent intervenció social, comunitària o en el món organitzatiu. Com que és una formació d’aprofundiment, requerim que les persones hagin tingut un contacte i coneixement previ amb el Treball de Processos.

El procés d’admissió consta d’una entrevista amb la coordinadora del curs. A partir d’aquí, es pren una decisió sobre l’admissió de la persona al curs.  Aquesta entrevista té un cost de 60 euros.

Continguts

Es tracta d’una formació de tres anys que ofereix un coneixement profund i complert de la facilitació orientada a processos, també anomenada Worldwork i de la facilitació en contextos de diversitat tenint en compte els feminismes, la interseccionalitat i la mirada restaurativa. La formació està orientada a la pràctica, i en contacte amb la realitat actual per tal de facilitar l’aplicació de tot el que anem aprenent.

 

Què és el Worldwork?

És el Treball de Processos o la Psicologia Orientada a Processos aplicada a grups petits i grans, comunitats i organitzacions, participació ciutadana, esdeveniments internacionals i problemes relacionats amb la terra i el món.

Es tracta d’un nou paradigma per comprendre la vida col·lectiva alhora que un cos de teoria i un mètode pràctic i eficaç per fer front a tota mena de situacions i àmbits, com ara conflictes, presa de decisions, dinàmiques de poder, relacions, visió, creativitat i facilitació de reunions.

El principi bàsic i subjacent del Worldwork és la democràcia profunda. La democràcia profunda parteix de la idea que qualsevol situació donada necessita totes les parts, totes les persones, tots els temes i tots els nivells de realitat per desenvolupar tot el seu potencial i donar suport al desenvolupament del grup.

En altres paraules, un dels aspectes crucials del Worldwork és posar el focus i portar a la consciència tant la part més lineal i factual d’una conversa o situació com la seva part no-lineal, invisible i emocional.

 

Els feminismes, interseccionalitat i mirada restaurativa

Un dels focus principals de la formació és dotar a les persones que hi participen de la consciència, les eines i la presència suficient per poder facilitar les dinàmiques de privilegi , opressió i violència transformant-les en noves formes de relació més alliberadores.

Els feminismes, la mirada interseccional i l’enfocament restauratiu són els pilars de la nostra proposta juntament amb el Worldwork.

Els feminismes, que incorporen la mirada interseccional, ens donen els coneixements i eines necessàries per comprendre el funcionament de les opressions, la seva complexitat i la seva dimensió social i política. La mirada restaurativa, en canvi, ens ajuda a reparar els danys passats i presents que aquestes opressions causen i han causat en el nostre dia a dia i el de les nostres avantpassades per tal d’acabar amb la impunitat, establir cultures i espais de seguretat i crear nous patrons de conducta i relacions responsables i conscients.

 

Quins temes es tractaran?

La formació consta de sis semestres, cada un gira al voltant d’un eix temàtic. El grup que s’incorpori en aquesta nova edició, se sumarà al grup actual, assistint als mateixos espais d’aprenentatge, amb espais propis quan es cregui convenient.  El grup nou començarà pel contingut del primer semestre, ja que s’haurà acabat el primer cicle de 3 anys de la formació.

De forma transversal treballa el desenvolupament de la persona facilitadora a través del treball personal, l’adquisició de les habilitats i metahabilitats necessàries, la connexió amb l’estil propi i també altres estils menys coneguts, la consciència dels sistemes de creença i valors, entre d’altres.

Semestre 1. La consciència en acció: què és facilitar?

Treballarem la distinció entre la facilitació orientada a objectius concrets envers la facilitació de processos que té com a objectiu la presa de consciència i el treball moment a moment. També es treballarà la consciència dels somnis alts i la seva relació amb els somnis baixos i la desesperança. Introduirem la idea del camp que somia (“dreaming field”), els processos mítics i la seva importància a l’hora d’acompanyar als grups. Finalment, també la relació entre el món interior i el món exterior, i com aquesta relació és fonamental per poder facilitar.

Semestre 2. Desenvolupament organitzacional i patrons

Donarem eines i marcs útils per treballar amb organitzacions de tota mena (ONG, administracions, entitats, empreses…) al voltant de diferents temes: treball en equip, rols múltiples, somnis i mites de l’organització…

Semestre 3. Construcció de comunitats i participació

Aportarem una mirada i eines que facilitin que els processos participatius i els espais de creació de comunitat guanyin en profunditat, com ara els Fòrums Oberts. Presentarem models d’intervenció comunitaris com l’Oasis i el Go Deep que més enllà de tenir objectius concrets estan basats en el feedback i la retroalimentació del sistema. Posarem la mirada també en l’impacte del passat i el trauma col·lectiu, en les dinàmiques actuals de la comunitat, així com en els mites de la comunitat i “l’espai de somni” o el dreaming de la terra de la qual formem part.

Semestre 4. Conflicte transformador

Aprendrem conceptes i noves maneres de mirar el conflicte que ens ajudaran a poder confiar en el seu potencial creatiu i transformador i a saber estar en el foc de la tensió sense cremar-nos. Guanyarem comprensió sobre els estats alterats de consciència, les dinàmiques d’escalada i desescalada del conflicte, els cicles de la violència i les dinàmiques de venjança i dol. D’altra banda, posarem el focus en la relació entre els conflictes i els estats relacionats amb les opressions internalitzades, els crítics interns, les dinàmiques d’ensonyament en els conflictes, els dobles senyals, els canvis de rol i les fases del conflicte.

Semestre 5. Diversitat

Treballarem la diversitat incloent l’anàlisi interseccional, les dinàmiques de rang, les dinàmiques culturals, històries d’opressió, l’opressió internalitzada… També les micro agressions, la diversitat de cosmologies (racional versus xamànica) i molt més. Prendrem consciència sobre com els privilegis socials ens ceguen davant la discriminació i treballarem la diversitat relacionada amb qüestions com ara el gènere, l’orientació del desig, la raça, la identitat nacional, la diversitat funcional, entre d’altres.

Semestre 6. Poder i lideratge

Donarem la benvinguda i posarem consciència sobre els diferents estils de lideratge, processos arquetípics en el lideratge, com ara els superherois i les superheroïnes i altres aliats que ens poden ajudar. Veurem la relació i la importància que té la gestió de les dinàmiques de poder i la connexió amb el poder personal propi per poder exercir lideratges enriquidors i que estiguin al servei dels grups i comunitats. Treballarem les complexitats del poder i les dinàmiques de marginació. També aprendrem a donar i rebre retroalimentació dins les estructures jeràrquiques i aportarem consciència en relació a la diversitat interna, el biaix i el prejudici quan estem en el rol de facilitar. Descobrirem l’estil de lideratge i el poder únic que tenim cada una de nosaltres.

Estructura de la formació

El curs té una durada de 3 anys i 3 mesos, amb accions que es repeteixen i objectius anuals específics. La durada estarà condicionada a l’acompliment dels requisits.

Les accions que es repeteixen cada any són:

 • 5 mòduls formatius a l’any. Durant aquests mòduls es presentaran continguts teòrics, es faran exercicis pràctics en parelles, individualment i en grup.
 • 5 dies de formació a l’any. Són jornades d’un dia en la que bàsicament es practica el que es va aprenent en els mòduls. Són espais únics per practicar i rebre feedback sobre el procés d’aprenentatge.
 • 5 xerrades d’expertes. Diferents persones expertes ens compartiran les seves experiències, sabers i reflexions sobre temes d’actualitat i metodologies i marcs de referència d’interès.
 • 12 trobades amb el grup d’iguals. Es tracta d’un grup d’entre 3 i 5 d’estudiants que es troba mensualment per donar-se suport i aprofundir en els aprenentatges. És el mateix grup d’iguals qui s’organitza les trobades i el contingut i propòsit d’aquestes.
 • 4 mentories grupals (amb el grup d’iguals) i 2 individuals cada any. Són un espai en què es dona suport a la integració i aplicació dels continguts i eines apreses i en el coneixement del procés d’aprenentatge com a estudiant. Aquest espai és fonamental, perquè cada persona pugui individualitzar la formació en funció de les seves necessitats i seguir el seu camí propi i únic. Dues de les sessions grupals serà per a fer supervisions en viu en una de les següents àrees d’aprenentatge: treball personal, conflicte propi amb una altra persona, facilitació d’una relació o de grup.
 • 12 sessions de treball individual amb la persona terapeuta. És l’espai dedicat al creixement personal i al treball amb els límits propis i reptes personals davant dels nous aprenentatges. És una peça fonamental de la formació donada la importància que té pel Worldwork l’actitud i presència del facilitador/a a l’hora de desenvolupar la seva tasca.

Els aprenentatges es van recollint al Diari d’aprenentatge, que es treballa amb la persona mentora.

Objectius

ANY 1:​ Integració de la teoria bàsica del Treball de Processos.

Al final del primer any hi ha els exàmens teòrics. És un espai que vol donar suport a la integració dels conceptes bàsics i a què l’alumnat sigui més conscient del seu camí d’aprenentatge, de què sap i de quins són els seus buits, així com dels seus propis límits.

ANY 2:​ Pràctiques i supervisió

L’objectiu del segon any és la pràctica de la facilitació orientada a processos. Les pràctiques consisteixen en 8 intervencions treballant en àmbits i grups diferents. L’enfocament varia segons l’experiència i professió de la persona, per donar suport al desenvolupament personal i professional de cadascú.

A partir del segon any inicien les intervencions de pràctiques i, per tant, les supervisions. Hi ha supervisions de casos, per a preparar-se per facilitar, dissenyar conjuntament les intervencions i analitzar el seu desenvolupament. I supervisions en viu per a practicar la facilitació i entrenar les habilitats i coneixements necessaris. Això es fa facilitant en directe amb la supervisora i destinant un temps a l’aprenentatge de la pràctica en viu. El nombre mínim de supervisions per cobrir totes les necessitats ronda les 25 en total i es compten les supervisions de casos, les supervisions en viu amb la persona supervisora, els espais de supervisió en viu en grup i les supervisions del projecte final, en cas de necessitar-se.

ANY 3​: Projecte final i exàmens finals

El darrer any es dedica a l’elaboració del projecte final. Es tracta d’un projecte original en l’aplicació del treball de processos i la facilitació de grups en un dels seus camps, en una àrea d’interès de l’estudiant.

Al final de la formació hi ha els exàmens finals, que són de caràcter pràctic i on s’avalua la integració dels coneixements i de la pràctica bàsica que considerarà que l’estudiant està preparat i preparada com a facilitadora de grups orientats a processos. Al final del tercer any hi ha els dos primers exàmens: presentar un estudi de cas i fer treball personal en una situació estressant. I al cap d’uns tres mesos, es fan la resta d’exàmens: conflicte entre dues persones, conflicte propi i una facilitació de grup.

Equip docent

 • Mireia Parera (Coordinadora del curs)
 • Neus Andreu (Coordinadora del curs)
 • Boris Sopko
 • César Fernández
 • Núria Danès
 • Sara Carro
 • Anna Espadalé

Per conèixer més l’equip, consulta aquest enllaç.

Calendari any 2022

Aquesta formació és semipresencial. Els mòduls, els dies de formació i els exàmens són presencials i es duran a terme a la ciutat de Barcelona o rodalia.

Les sessions amb expertes, seran presencials o virtuals, i sempre que es puguin, es retransmetrà en directe per a poder seguir-les virtualment.

Les sessions individuals, les mentories, els grups d’iguals i les supervisions poden fer-se presencialment o virtualment.

 

Dies dels mòduls: dijous de 18 h a 20 h, divendres de 10 h a 18 h i dissabte de 10 h a 18 h 30 m. Un total de 15 h per mòdul. Excepció: el Mòdul 3 té un horari diferent (de divendres a diumgenge) i en total suma 18,5 h.

I els dies de formació: divendres o dissabtes de 10 h a 14 h i de 16 h a 19.30 h. Un total de 7,5 h lectives.

Les dates dels dies d’expertes es van donant en el transcurs del curs, ja que varien en funció de la disponibilitat de les persones que les donen.

 

 • Mòdul 1 ⇒Arrels i orígens de la facilitació orientada a processos i el paper del treball interior

Dijous 13, divendres 14 i dissabte 15 de gener

Formadores: Neus Andreu i Anna Espadalé

 • Dia de formació: “Conèixer el procés identitari d’un grup i com seguir l’estructura” 

Divendres 11 de febrer

Formadores: Mireia Parera i Núria Danés.

 • Mòdul 2 ⇒“Somni alt i somni baix i el treball amb el límit” 

Dijous 24, divendres 25 i dissabte 26 de març

Formadores: Núria Danés i César Fernández

 • Dia de formació:“El feedback i els sistemes de retroalimentació” 

Dissabte 30 d’abril

Formadores: Mireia Parera i Boris Sopko

 • Mòdul 3 ⇒“El canvi climàtic i la colonització i el paper de la facilitació”. Mòdul amb horari especial. Es realitzarà conjuntament amb estudiants del Diploma de Treball de Processos.
  • Divendres 27 de maig de 16 a 19.30 h
  • Dissabte 28 de maig de 10 a 14 h i de 16 a 19.30 h
  • Diumenge 29 de maig de 10 a 14 h i de 16 a 19.30 h.

Formadores: Neus Andreu i Gill Emslie

 • Dia de formació: “Agressions, gènere, opressió i privilegis”

Dissabte 18 de juny

Formadores: Neus Andreu i Sara Carro. 

 • Mòdul 4 ⇒“Els rols múltiples i el treball en equip” 

Dijous 15, divendres 16 i dissabte 17 de setembre

Formadores: Mireia Parera i Sara Carro

 • Dia de formació:“Preparant-se per facilitar i qüestions d’ètica” 

Divendres 21 d’octubre

Formadores: Neus Andreu i Anna Espadalé

 • Mòdul 5 ⇒“El mite organitzacional i el feedback 721” 

Dijous 10, divendres 11 i dissabte 12 de novembre.

Formadores: Neus Andreu i Boris Sopko

 • Dia de formació:“Metahabilitats per facilitar”

Divendres 16 de desembre

Formadores: Mireia Parera

 • Examen teòric:

Divendres 16 de desembre.

Examinen: Boris Sopko i Neus Andreu

 • Exàmens pràctics I: cas d’estudi i treball interior

Dijous 12 i divendres 13 de gener de 2023

Examinen: Mireia Parera, Neus Andreu i Boris Sopko

 • Exàmens pràctics I: propi conflicte, conflicte entre dues persones i facilitació de grup.

Dijous 23, divendres 24  i dissabte 25 de març de 2023

Examinen: Mireia Parera, Neus Andreu i Boris Sopko

Preus i opcions de pagament

La formació té un cost total aproximat de 9.870 €, que es tradueix en un cost anual de:

 

 • Primer any: 2.540 €
 • Segon any: 3.415 €
 • Tercer any: 3.915 €

A partir del segon any el preu s’incrementa perquè comença la supervisió i s’ha comptat que la meitat es fa el segon any i l’altra meitat el tercer any, però això dependrà del ritme de la persona. El tercer any també inclou el cost dels exàmens, tot i que una part d’aquests es realitzaran 3 mesos després.

Important: aquest preu està basat en un mínim de requisits, i cal tenir en compte que segons l’itinerari formatiu el cost pot canviar.

Desglossament:

Nota: El cost de la sessió d’expertes està inclòs en el preu de la matrícula.

Consulta aquí la nova Política de Descomptes Escola Fil 2021-22

Inscripcions

Per fer la preinscripció cal incriure’s i fer un ingrés de 60 euros, en concepte d’entrevista d’admissió: el número de compte és de Caixa d’Enginyers ​ES97 3025 0011 78 1400028513 i heu d’indicar nom, cognoms i curs al qual us apunteu. Ens posarem en contacte amb tu per fixar la data de l’entrevista. L’objectiu del procés d’admissió és verificar i assegurar-nos que els objectius, expectatives i l’experiència de la persona encaixen amb el que la formació ofereix.

Un cop passat el procés d’admissió, per reservar la plaça cal fer efectiva la matrícula anual que té un cost de 200 euros. El procés de preinscripció finalitzarà el 10 de desembre; si hi ha més persones admeses que places, se seleccionarà per ordre d’inscripció. Podeu fer la inscripció en aquest enllaç.

Podeu consultar aquí la NORMATIVA DEL CURS.

Formació de Fil a l’agulla i l’Escola de Treball de Processos

És obligatori fer la inscripció i efectuar el pagament per matricular-se. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció.