2022-23 Normativa Seminari Mirada Restaurativa Món Educatiu - Fil a l'agulla

Normativa del Seminari de mirada restaurativa al món educatiu

.

Els seminaris són formacions de petit format que et permeten acostar-te puntualment a un seguit de temes en els quals som expertes, així com et permeten també conèixer la nostra metodologia.

 

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

Per formalitzar les inscripcions us demanem que llegiu i accepteu la normativa següent:

 • El preu total del seminari és de 140,00€.
 • Es considerarà la plaça reservada i ocupada quan hagis fet la inscripció i el pagament a través de la pasarela de pagament del nostre web. Pots fer la inscripció i pagament com a molt tard 5 dies abans del seu inici. Les places són limitades i s’adjudiquen per ordre d’inscripció i pagament.
 • En el cas de voler fer el pagament per transferència bancària, ho pots fer al número de compte  de Caixa d’Enginyers ES97 3025 0011 78 1400028513 (posant el nom del curs i el teu nom). Tens un termini de 10 dies per poder fer el pagament des del moment que fas la inscripció. Les places són limitades i passats els 10 dies, si no has fet la transferència, s’alliberarà la plaça.
 • Totes les persones inscrites rebreu un mail de confirmació així com altra informació necessària per al desenvolupament de l’activitat.

Devolucions

Tindràs dret a què et retornem els diners abans de l’inici del curso, sempre que ens informis per escrit enviant un correu a escolafil@filalagulla.org, amb les dades d’inscripció i el número de compte corrent en el qual s’haurà de fer la devolució, en els casos següents:

 1. Si aviseu 20 dies naturals abans de l’inici del curs, se us retornarà l’import abonat restant el 10% en concepte de despeses administratives i de gestió.
 2. Us retornarem la quantitat íntegra de l’import abonat en qualsevol cas si la cancel·lació es deu a:
 • Raons mèdiques que t’impedeixin realitzar la formació i personal sanitari proporciona la certificació.
 • Causes mèdiques extremes d’algun familiar de primer grau o persona molt propera i personal sanitari proporciona la certificació.
 • Obligacions civils imposades per les autoritats (deure de caràcter públic, ex. judici, obligació d’estar en una mesa electoral) després de la data de realització de la inscripció o matriculació.
 • Mort d’una persona familiar o persona molt propera.
 • Alguna altra raó que per a tu sigui de vital importància i creguis que hem de considerar.

Les devolucions les farem dins dels 20-30 dies naturals següents a la recepció de la teva notificació de cancel·lació.

No es faran devolucions de l’import abonat per cancel·lacions fetes amb 20 dies o menys abans de l’inici de la formació, quan la formació hagi començat o després d’haver finalitzat. 

Obtenció de certificats 

Podreu demanar un certificat conforme heu realitzat el seminari si en teniu necessitat al correu electrònic: escolafil@filalagulla.org


Cancel·lacions

Fil a l’agulla podria posposar o cancel·lar la formació si no hi ha suficients persones inscrites o per causes de força major. En aquest cas, us retornaríem l’import abonat.

 

Moltes gràcies per l’interès i la participació en els nostres cursos.