2022-23 Normativa Curs de gestió d’agressions masclistes - Fil a l'agulla

Normativa del Curs de gestió d'agressions masclistes - Escola Fil 2022-23

.

Aquesta formació consta de dos mòduls independents. Cada un dels mòduls està format per tres sessions de 3 hores cadascuna:

 • Mòdul I: Introducció a la gestió d’agressions masclistes
 • Mòdul II: Aprofundiment en la gestió d’agressions masclistes

Et recomanem poder fer la formació completa (Mòdul I+ Mòdul II).

Tanmateix, pots fer el Mòdul I només. 

Per cursar només el Mòdul II és imprescindible haver fet el Mòdul I o haver cursat amb nosaltres alguna de les dues edicions anteriors del Seminari de Gestió d’Agressions.

Tots els requisits estan pensats en relació amb els objectius pedagògics, que combinen l’assoliment de coneixements, habilitats i eines. I es posa èmfasi en el procés de construcció de grup amb l’estudiant i tots els temes que es van treballant.

El format del curs és online. 

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS 

Per formalitzar les inscripcions us demanem que llegiu i accepteu la normativa següent:

 

 • El preu del curs complet (Mòdul I+Mòdul II) és de 228,00€. 
  • Si vols fer només el Mòdul I: Introducció a la gestió d’agressions masclistes, el preu és de 114,00€
  • Si has fet amb nosaltres el Seminari de Gestió d’Agressions i vols fer el Mòdul II: Aprofundiment en la gestió d’agressions masclistes,  el preu és de 114,00€

En qualsevol de les opcions, el pagament es farà en un import únic.

 • Es considerarà la plaça reservada i ocupada quan hagis fet la inscripció i el pagament del curs (formació completa o mòduls per separat) a través de la pasarela de pagament del nostre web. Pots fer la inscripció i pagament com a molt tard 5 dies abans del seu inici. Les places són limitades i s’adjudiquen per ordre d’inscripció i pagament.
 • En el cas de voler fer el pagament del curs  (formació completa o mòduls per separat) pertransferència bancària, ho pots fer al número de compte  de Caixa d’Enginyers ES97 3025 0011 78 1400028513 (posant el nom del curs i el teu nom). Tens un termini de 3 dies per poder fer el pagament des del moment que fas la inscripció. Les places són limitades i passats els 3 dies, si no has fet la transferència, s’alliberarà la plaça.
 • Totes les persones inscrites rebreu un mail de confirmació així com altra informació necessària per al desenvolupament de l’activitat.

 

Devolucions

Tindràs dret a què et retornem els diners abans de l’inici del curs, sempre que ens informis per escrit enviant un correu a escolafil@filalagulla.org, amb les dades d’inscripció i el número de compte corrent en el qual s’haurà de fer la devolució, en els casos següents:

 1. Si aviseu 10 dies naturals abans de l’inici del curs (per les inscripcions de darrera hora no hi haurà devolució de l’import), se us retornarà l’import abonat restant el 10% en concepte de despeses administratives i de gestió.
 2. Us retornarem la quantitat íntegra de l’import abonat en qualsevol cas si la cancel·lació es deu a:
 • Raons mèdiques que t’impedeixin realitzar la formació i personal sanitari proporciona la certificació.
 • Causes mèdiques extremes d’algun familiar de primer grau o persona molt propera i personal sanitari proporciona la certificació.
 • Obligacions civils imposades per les autoritats (deure de caràcter públic, ex. judici, obligació d’estar en una mesa electoral) després de la data de realització de la inscripció o matriculació.
 • Mort d’una persona familiar o persona molt propera.
 • Alguna altra raó que per a tu sigui de vital importància i creguis que hem de considerar.

3. Aquest curs es pot fer complet o en mòduls per separat. En les dues modalitats comporta l’assistència a totes les sessions corresponents i el pagament íntegre d’aquestes. Un cop iniciat el curs, no podrem fer-te cap devolució i en cas que no assisteixis a algun dels dies de formació, no et podrem retornar l’import del pagament abonat.  

Les devolucions les farem dins dels 20-30 dies naturals següents a la recepció de la teva notificació de cancel·lació.

No es faran devolucions de l’import abonat per cancel·lacions fetes amb 10 dies o menys abans de l’inici de la formació, quan la formació hagi començat o després d’haver finalitzat. 

Obtenció de certificats 

Per a l’obtenció del diploma d’aquesta formació s’haurà d’haver assistit a un 90% de les hores lectives del curs. 

Podreu demanar un certificat conforme esteu realitzant el curs en qualsevol moment si ho necessiteu escrivint al correu electrònic: escolafil@filalagulla.org

 

Cancel·lacions

Fil a l’agulla podria posposar o cancel·lar la formació si no hi ha suficients persones inscrites o per causes de força major. En aquest cas, us retornaríem l’import abonat.

Moltes gràcies per l’interès i la participació en els nostres cursos