2021-22 Normativa Seminari Mirada Restaurativa Món Educatiu - Fil a l'agulla

Normativa del Seminari de mirada restaurativa al món educatiu

.

Els seminaris són formacions de petit format que et permeten acostar-te puntualment a un seguit de temes en els quals som expertes, així com et permeten també conèixer la nostra metodologia.

 

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

Per formalitzar les inscripcions us demanem que llegiu i accepteu la normativa següent:

 • El preu total del seminari és de 135 €.
 • Es considerarà la plaça reservada i ocupada quan hagis fet el pagament total del seminari (135 €) a tot tardar 5 dies abans del seu inici, a través de transferència bancària al número de compte  de Caixa d’Enginyers ES97 3025 0011 78 1400028513  (posant el nom del seminari i el teu nom). Les places són limitades i es seguirà l’ordre d’inscripció en funció d’aquest pagament.
 • Totes les persones inscrites rebreu un mail de confirmació i pagament de la inscripció, així com altra informació necessària per al desenvolupament de l’activitat.

Devolucions

Tindràs dret a què et retornem els dinersabans de l’inici del seminari, sempre que ens informis per escrit enviant un correu a escolafil@filalagulla.org, amb les dades d’inscripció i el número de compte corrent en el qual s’haurà de fer la devolució, en els casos següents:

 1. Si aviseu 10 dies naturals abans de l’inici del curs, se us retornarà l’import abonat restant el 10% en concepte de despeses administratives i de gestió.
 2. Si cancel·les la inscripció fins 5 dies naturals abans de l’inici de la formació se us retornarà l’import abonat, restant el 50%.
 3. Us retornarem la quantitat íntegra de l’import abonat en qualsevol cas si la cancel·lació es deu a:
  • Raons mèdiques que t’impedeixin realitzar la formació i personal sanitari proporciona la certificació.
  • Causes mèdiques extremes d’algun familiar de primer grau o persona molt propera i personal sanitari proporciona la certificació.
  • Obligacions civils imposades per les autoritats (deure de caràcter públic, ex. judici, obligació d’estar en una mesa electoral) després de la data de realització de la inscripció o matriculació.
  • Mort d’una persona familiar o persona molt propera.
  • Alguna altra raó que per a tu sigui de vital importància i creguis que hem de considerar.

Les devolucions les farem dins dels 20-30 dies naturals següents a la recepció de la teva notificació de cancel·lació.

No es faran devolucions de l’import abonat per cancel·lacions fetes amb 10 dies o menys abans de l’inici de la formació, quan la formació hagi començat o després d’haver finalitzat. 

 

Obtenció de certificats 

Podreu demanar un certificat conforme heu realitzat la seminari formativa si en teniu necessitat al correu electrònic: escolafil@filalagulla.org


Cancel·lacions

Fil a l’agulla podria posposar o cancel·lar el seminari si no hi ha suficients persones inscrites o per causes de força major. En aquest cas, us retornaríem l’import abonat.

 

Moltes gràcies per l’interès i la participació en els nostres cursos.