2021-22 Normativa cursos introductoris - Fil a l'agulla

Normativa Cursos Introductoris Escola Fil 2021-22

.

Normativa vàlida per als següents cursos:

 • Introducció a la facilitació presencial (Barcelona i Girona) i online

Aquestes formacions de caràcter introductori consten de diversos mòduls. En cada mòdul es presenten continguts diferents, que s’interrelacionen entre ells, de manera que s’avança en l’adquisició dels continguts bàsics, es treballa la construcció de grup i es practica la metodologia presentada.

En el cas dels formats presencials, tot i que la situació sanitària està molt més estable, si hi ha moments de la formació que coincideixen amb un canvi d’escenari que no fa possible l’assistència, com per exemple un nou confinament, el curs es farà de forma virtual per garantir la seva realització i continuïtat en les mateixes dates.

 

NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ:

Per formalitzar la inscripció us demanem que llegiu i accepteu la normativa següent:

 • El preu total del curs és de 420 € presencial i de 400 € la versió online.
 • Es considerarà la plaça reservada i ocupada quan hagis fet el pagament total del curs no més tard de 20 dies abans de l’inici del curs, a través de transferència bancària al número de compte de Caixa d’Enginyers ES97 3025 0011 78 1400028513 (posant el nom del curs i el teu nom). Les places són limitades i s’assignaran en funció d’aquest pagament.
 • Totes les persones inscrites rebreu un mail d’assignació de la plaça quan hàgiu efectuat el pagament. Uns dies abans de començar la formació rebreu un altre correu amb la informació necessària per al desenvolupament de l’activitat, com ara les claus d’accés per accedir a la formació en el cas del format virtual.

 

Devolucions

Tindràs dret a què et retornem els dinersabans de l’inici del curs, sempre que ens informis per escrit enviant un correu a escolafil@filalagulla.org, amb les dades d’inscripció i el número de compte corrent en el qual s’haurà de fer la devolució, en els casos següents:

 • Si aviseu 20 dies naturals abans de l’inici del curs, es retornarà l’import abonat restant el 10% en concepte de despeses administratives i de gestió.
 • Si cancel·les la inscripció fins 10 dies naturals abans de l’inici de la formació es retornarà l’import abonat restant el 50%.
 • Us retornarem la quantitat íntegra de l’import abonat en qualsevol cas si la cancel·lació abans de l’inici del curs es deu a:
  • Raons mèdiques que t’impedeixin realitzar la formació i personal sanitari proporciona la certificació.
  • Causes mèdiques extremes d’algun familiar de primer grau o persona molt propera i personal sanitari proporciona la certificació.
  • Obligacions civils imposades per les autoritats (deure de caràcter públic, ex. judici, obligació d’estar en una mesa electoral) després de la data de realització de la inscripció o matriculació.
  • Mort d’una persona familiar o persona molt propera.
  • Alguna altra raó que per a tu sigui de vital importància i creguis que hem de considerar.
 • Un cop iniciat el curs, no podrem fer-te cap devolució i en cas que no assisteixis a algun dels mòduls de formació, no et podrem retornar l’import del pagament abonat. 

Les devolucions les farem dins dels 20-30 dies naturals següents a la recepció de la teva notificació de cancel·lació.

No es faran devolucions de l’import abonat per cancel·lacions fetes amb 10 dies o menys abans de l’inici de la formació, quan la formació hagi començat o després d’haver finalitzat. 

 

Obtenció de certificats i diploma

Per a l’obtenció del diploma d’aquesta formació s’haurà d’haver assistit a un 90% de les hores lectives del curs. 

Podreu demanar un certificat conforme esteu realitzant el curs en qualsevol moment si ho necessiteu.

 

Cancel·lacions

Fil a l’agulla podria posposar o cancel·lar una formació si no hi ha suficients persones inscrites o per causes de força major. En aquest cas, us retornaríem l’import abonat.

Moltes gràcies per l’interès i la participació en els nostres cursos.