Formaciones

Formarse con Fil a l'agulla es sinónimo de transformación social, profesional y personal. De aprendizaje desde la vivencia, de rigor teórico y construcción de redes.
Facilitación organizacional

Curs anual de facilitació de grups (2019-2020)

7ª edició

PLACES ESGOTADES

La formació consta de set mòduls de dos dies cadascun, deu sessions individuals de mentoria i cinc trobades amb un grup d’iguals a més de l’elaboració d’un projecte final. Les classes consistiran en exposicions teòriques i exercicis pràctics, moments de posada en pràctica de les habilitats apreses, espais de mentoria i trobades de grup.

 • Mòdul 1: 8 i 9 de novembre 2019
 • Mòdul 2: 10 i 11 de gener 2020
 • Mòdul 3: 7 i 8 de febrer 2020
 • Mòdul 4: 6 i 7 març 2020
 • Mòdul 5: 3 i 4 d’abril 2020
 • Mòdul 6: 8 i 9 de maig 2020
 • Mòdul 7: 19 i 20 de juny 2020
Facilitación organizacional

Curs d’introducció a la facilitació de grups -Barcelona-

6a edició, Hivern

3 mòduls

Aquest curs introductori consta de tres mòduls d’onze hores cadascun, amb un total de 33 hores lectives. Els temes que s’abordaran inclouen:

 • El Treball de Processos
 • El treball interior de la persona facilitadora i la seva connexió amb la facilitació de grups
 • Relacions, conflictes, rang i privilegis
 • Facilitació de grups

Les sessions es faran a Barcelona els dies 31 de gener, 1, 21 i 22 de febrer, i 13 i 14 de març. Les sessions de divendres seran de les 16 fins a les 20 h, i les de dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. El lloc on s’impartiran les classes serà La Bonne (sala gran).

Facilitación organizacional

Curs d’introducció a la facilitació de grups -SALT-

5a edició, Tardor

3 mòduls

Aquest curs introductori consta de tres mòduls d’onze hores cadascun, amb un total de 33 hores lectives. Els temes que s’abordaran inclouen:

 • El Treball de Processos
 • El treball interior de la persona facilitadora i la seva connexió amb la facilitació de grups
 • Relacions, conflictes, rang i privilegis
 • Facilitació de grups

Les sessions es faran a Salt, de l’octubre al desembre. Els dies lectius seran divendres, de les 16 hores fins a les 20 hores, i dissabtes, de les 10 hores fins a les 18:30 hores, amb una pausa per dinar. El lloc on s’impartiran les classes serà l’Ateneu Popular Coma Cros de Salt.

Facilitación organizacional

Curs de facilitació triennal (gener 2020)

Facilitació de grups. Aportant consciència i creixent amb la diversitat

Estudis triennals - INSCRIPCIONS TANCADES

Aquests estudis de tres anys que llancem és una coproducció de Fil a l’agulla i l’escola de l’Institut de Treball de Processos.Es tracta d’una formació arrelada al territori, enriquida amb visions i experiències d’altres realitats i amb un equip docent internacional amb llarga trajectòria i experiència.

Facilitación organizacional

Curs de gestió democràtica i cures per organitzacions

(2019-2020)

80 hores lectives

Formació especialitzada, dirigida a persones que siguin membres de cooperatives o d’altres entitats del Tercer Sector. El curs proporcionarà eines teòriques i pràctiques, així com el suport suficient per possibilitar que les organitzacions i/o els equips de treball incloguin la perspectiva de les cures i aprofundeixin en la seva gestió democràtica.

La primera classe és gratuïta i està oberta a la lliure participació.

Curs de 80 hores lectives, del 2 d’octubre del 2019 fins al 13 de maig del 2020, ambdós inclosos.

Facilitación organizacional

Curso anual de facilitación de grupos (2019-2020)

7ª edición

PLAZAS AGOTADAS

La formación consta de siete módulos de dos días cada uno, diez sesiones individuales y cinco encuentros con un grupo de iguales, además de la elaboración de un proyecto final. Las clases consistirán en exposiciones teóricas y ejercicios prácticos, momentos de puesta en común de las habilidades aprendidas, espacios de mentoría y encuentros de grupo.

 • Módulo 1: 8 y 9 de noviembre 2019
 • Módulo 2: 10 y 11 de enero 2020
 • Módulo 3: 7 y 8 de febrero 2020
 • Módulo 4: 6 y 7 marzo 2020
 • Módulo 5: 3 y 4 de abril 2020
 • Módulo 6: 8 y 9 de mayo 2020
 • Módulo 7: 19 y 20 de junio 2020
Facilitación organizacional

Curso de facilitación trienal (enero 2020)

Facilitación de grupos. Aportando conciencia y creciendo con la diversidad

Estudios trienales - INSCRIPCIONES CERRADAS

Estos estudios de tres años que lanzamos es una coproducción de Fil a l’agulla y de la escuela del Instituto de Trabajo de Procesos. Se trata de una formación enraízada en el territorio, enriquecida con visiones y experiencias de otras realidades y con un equipo docente internacional con larga trayectoria y experiencia.

Facilitación organizacional

Curso de gestión democrática y cuidados para organizaciones

(2019-2020)

80 horas lectivas

Formación especializada, dirigida a personas que sean parte de cooperativas u otras entidades del Tercer Sector. El curso proporcionará aperos teóricos y prácticas, así como el apoyo suficiente para posibilitar que las organizaciones y/o los equipos de trabajo incluyan la perspectiva de los cuidados y profundicen en su gestión democrática.

La primera sesión es gratuita y abierta a la libre participación.

Curso de 80 horas lectivas, del 2 de octubre del 2019 hasta el 13 de mayo del 2020, ambos incluidos.

Facilitación organizacional

Curso de introducción a la facilitación de grupos -Barcelona-

6a edición, Invierno

3 módulos

Este curso introductorio consta de tres módulos de once horas. Los módulos consistirán en exposiciones teóricas y ejercicios prácticos y vivenciales de trabajo personal, relacional y grupa. Así como en momentos de práctica para desarrollar las habilidades y metahabilidades necesarias para facilitar desde la perspectiva del Trabajo de Procesos.

 1. El Trabajo de Procesos y su aplicación a los grupos
 2. El trabajo interior de la facilitadora y su connexión con la facilitación de grupos
 3. Relaciones, conflicto, rango y privilegios
 4. Facilitación de grupos

Las sesiones se harán en Barcelona los días 31 de enero, 1, 21 y 22 de febrero, y 13 y 14 de marzo. Las sesiones del viernes serán de las 16 hasta las 20 h, y las del sábado de 10 a 14 h y de 16 a 19 h. El lugar donde se impartirán las clases será La Bonne (sala grande).

Facilitación organizacional

Curso de introducción a la facilitación de grupos -SALT-

5ª edición, Otoño

3 módulos

Este curso introductorio consta de tres módulos de once horas. Los módulos consistirán en exposiciones teóricas y ejercicios prácticos y vivenciales de trabajo personal, relacional y grupa. Así como en momentos de práctica para desarrollar las habilidades y metahabilidades necesarias para facilitar desde la perspectiva del Trabajo de Procesos.

 1. El Trabajo de Procesos y su aplicación a los grupos
 2. El trabajo interior de la facilitadora y su connexión con la facilitación de grupos
 3. Relaciones, conflicto, rango y privilegios
 4. Facilitación de grupos

Las sesiones se harán en Salt, del octubre a diciembre. Los días lectivos serán viernes, de las 16 hasta las 20 horas, y sábados, de las 10 hasta las 18:30 horas. El lugar en el que se impartirán las clases será el Ateneu Popular Coma Cros de Salt.

Prevención del bullying

Facilitació de grups en el món educatiu (2a edició)

Gestió emocional i eines per posar atenció a les dinàmiques de discriminació i els conflictes

3 mòduls, 6 sessions

Us presentem una formació que té com a objectiu introduir a professionals del món educatiu a la facilitació de grups. Aquest curs consta de tres mòduls repartits en sis sessions, que se centraran en:

 • Mòdul 1: gestió emocional
 • Mòdul 2: dinàmiques de discriminació
 • Mòdul 3: gestió de conflictes
Prevención del bullying

Facilitación de grupos en el mundo educativo (2a edición)

Gestión emocional yherramientas para poner atención a las dinámicas de discriminación y los conflictos

3 módulos, 6 sesiones

Os presentamos una formación que tiene como objetivo introducir a profesionales del mundo educativo en la facilitación de grupos. Este curso consta de tres módulos repartidos en seis sesiones, que se centran en:

 • Módulo 1: gestión emocional
 • Módulo 2: dinámicas de discriminación
 • Módulo 3: gestión de conflictos