2022-23 Curs anual de facilitació de grups (Barcelona, 10a ed) - Fil a l'agulla

Curs anual de facilitació de grups 2022-23 (Barcelona, 10a edició)

Facilitació de grups. L'art d'estar dins i fora

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Estructura: Set mòduls de dos dies cadascun, 8 sessions individuals, cinc trobades amb un grup d’iguals i l’elaboració d’un projecte final.

Horaris: Divendres i dissabte de les 10 a les 14 hores i de 15.30 a les 18 hores. | Calendari: 14 i 15 d’octubre, 4 i 5 de novembre, 18 i 19 de novembre, 9 i 10 de desembre, 20 i 21 de gener, 17 i 18 de febrer i 17 i 18 de març. Lloc: Local de Fil a l’agulla, Carrer de Sants, 10.Espai amb accessibilitat| Idioma: Català. | Preu: 1.840 € inclou matrícula, 7 seminaris i 8 sessions individuals.

Període d’inscripció: Fins el 30 de setembre de 2022. Les places són limitades i van per ordre d’inscripció. Reserva la teva plaça aquí.

Podeu llegir en aquest enllaç la normativa. Si necessites més informació, ens pots escriure a escolafil@filalagulla.org

Descripció

Aquesta formació se centra en el desenvolupament d’habilitats i metahabilitats útils per a la facilitació de grups des de la perspectiva fenomenològica del Treball de Processos, els feminismes i la mirada restaurativa. El principi més important del Treball de Processos és la democràcia profunda i parteix de la base que, a través de relacionar-nos amb la diversitat d’experiències, pensaments i emocions, el grup pot trobar el seu camí genuí de desenvolupament. Només cal tenir l’habilitat d’apreciar i incloure la diversitat present en el grup. Per això és important tenir en compte les dinàmiques de poder i discriminació i, per tant percebre i incloure aquelles parts més marginades dins de la cultura del grup. Per poder facilitar aquest camí cal ser capaç de notar els senyals subtils, romandre present en situacions de tensió, facilitar conflictes relacionals i processos individuals i tenir la capacitat de treballar amb una mateixa alhora que es facilita el grup.

El creixement personal serà una part fonamental del procés d’aprenentatge tant durant els mòduls com en les sessions individuals. Això significa que, a vegades, potser connectaràs amb emocions difícils o moments delicats de la teva història personal. El motiu pel qual donem espai al creixement personal és perquè per desenvolupar les habilitats i metahabilitats necessàries per facilitar des d’aquesta perspectiva, el treball personal és crucial.

Els mòduls consistiran en exposicions teòriques i exercicis pràctics, així com espais de posada en pràctica de les habilitats apreses.
Les sessions individuals les podràs utilitzar per allò que sigui més necessari a cada moment del teu procés d’aprenentatge: creixement personal, teoria, desenvolupament de projectes, supervisió de casos, suport al procés d’aprenentatge, etc.
Un altre espai d’aprenentatge seran les trobades amb el teu grup d’iguals on podràs practicar, compartir, intercanviar, i rebre i donar suport.
Finalment, un altre aspecte molt important serà l’aplicació d’allò que aprenguis en un projecte. Aquest treball es presentarà al final de la formació a la resta del grup.

Formadores

Mireia Parera Puigdomènech (Coordinadora del Curs): Llicenciada en Ciències Ambientals i Diplomada en Treball de Processos. En tots aquests anys la meva principal escola han estat les relacions, els grups i la natura. Aprenc molt a través de treballar els reptes i conflictes, prendre consciència de les crisis i els canvis i també de la connexió trascendental. Darrerament, estic cultivant la meva part creativa amb el dibuix, la pintura, el moviment i el cant.

Anna Boix Lladó: Llicenciada en Biologia, postgraduada en Cultura de Pau i formant-me en el Diploma de Treball de Processos des del 2011. Treballo com a terapeuta, facilitadora i formadora. He crescut en grups, en una cultura comunitària, i conec la dansa entre la pertinença i la individualitat. M’apassiona aprendre dels vincles i les relacions, que m’ajuden a entendre qui sóc i qui som.

Programa i calendari

Mòdul 1: Presentació i introducció (14 i 15 d’octubre de 2022)

Presentació del curs i benvinguda: creació dels grups d’iguals, aclariments sobre la dinàmica de la formació (sessions individuals, projectes, etc…)

Introducció a la teoria de la facilitació des de la perspectiva del Treball de Processos, els feminismes i la mirada restaurativa. Presentarem alguns conceptes com la democràcia profunda, els diferents nivells d’experimentar la realitat, el rol de la facilitació i la metacomunicació, com aquella habilitat de poder comunicar el procés emergent del grup amb perspectiva. Habilitats bàsiques, rols i/ o actituds més marginades com els rols fantasma, moments àlgids o punts en el que es manifesta el conflicte i la tensió entre la polaritat de rols i resolucions temporals en el procés.

MÒDUL 2: Poder i discriminacions (4 i 5 de novembre de 2022)

Ens enfocarem en el poder i els privilegis, des d’una perspectiva complexe, que explora l’entramat i la relació entre els diferents eixos de poder personal, contextual o de grup i el social.  Així com la importància de la seva consciència, de conèixer les àrees desconegudes de cadascú i enfocar-nos en com utilitzar el poder que tenim o no tenim en cada moment, com un element clau en la facilitació de grups. Posarem el focus també en les dinàmiques de discriminació des d’una perspectiva que entrellaça els diferents eixos de poder i com la mirada restaurativa ho té en compte per a generar processos de reconeixement i reparació dels danys. 

MÒDUL 3: Conflicte (18 i 19 de novembre de 2022)

Posarem èmfasi en eines teòriques i pràctiques que faciliten la gestió dels conflictes dins dels grups, explorarem els processos d’escalada i desescalada. Coneixarem les fases del conflicte i com intervenir en cada una d’elles. I aprofundirem en la diferenciació del treball amb conflictes i situacions de microviolències. 

MÒDUL 4: Les relacions dins del grup (9 i 10 de desembre de 2022)

Treballarem la facilitació de relacions i com les relacions són una dimensió en la que també s’expressa la informació del grup. Veurem quan actua el nivell intrapersonal, en el que es projecten les pròpies històries personals, el nivell interpersonal, en el que les dues persones comuniquen aspectes de la seva relació i el nivell transpersonal, en el que entren en joc aspectes culturals, socials i de l’entorn.  Posarem també atenció a la qüestió dels múltiples rols.

MÒDUL 5: Connexió entre la història individual i col·lectiva. Els estats alterats i el trauma (20 i 21 de gener de 2023)

Durant el mòdul explorarem la influència de la història col·lectiva en les persones. Parlarem del trauma i de com les experiències difícils de les nostres famílies, comunitats o de la nostra societat influencien la manera en la qual afrontem la vida. Prendrem consciència de com la història encara està present i buscarem nous patrons per afrontar el futur. Veurem com els estats alterats i extrems ens porten informació sobre els aspectes més marginats i indagarem en el seu sentit. I parlarem de la justicia restaurativa que s’enfoca en el dany i fomenta el reconeixement i la presa de responsabilitat de qui ha generat l’impacte des d’una perspectiva comunitària.

MÒDUL 6: La creativitat i el mite en els grups (17 i 18 de febrer de 2023)

Presentarem diversos patrons de creativitat i explorarem com aquests estan presents en nosaltres com a facilitadores i en els grups que acompanyem. Indagarem en els somnis i mites dels grups, per descobrir arquetips mítics que acompanyen la vida i desenvolupament dels grups.  I explorarem l’habilitat de connectar amb el nivell essència com una eina per donar suport als grups en moments difícils.

MÒDUL 7: Integració d’aprenentatges i presentació de projectes (17 i 18 de març de 2023)

Dedicarem un espai a la reflexió i avaluació conjunta del procés formatiu, així com a la integració dels aprenentatges i possibles propers passos. Es dedicarà bona part del mòdul a la presentació de projectes, fomentant una integració basada en la pràctica i l’aprenentatge entre iguals.

Horaris dels mòduls: Divendres i dissabtes de 10 a 14 h i de 15.30 a 18 h

I després…

Una vegada acabada la formació podràs:

  • Comprendre les dinàmiques dels grups pensant de forma sistèmica
  • Fer algunes intervencions en un grup en contextos no molt escalats
  • Ser més conscient sobre la teva pròpia percepció i com està connectada amb el grup, així com entendre la diferència entre una facilitació neutral i una facilitació que enten que tu també ets part del grup i el que a tu et passa també és informació valuosa. 
  • Ser conscient de  la dinàmica de rang en les relacions i grups
  • Utilitzar el treball interior per poder sostenir i mantenir-se arrelat/ada enmig del caos

Continuar estudiant amb la nostra formació de tres anys en facilitació

Preus i opcions de pagament

El preu total del curs és de 1.840€  (inclou matrícula, 7 seminaris i 8 sessions individuals)

Es pot pagar el curs complet o bé en 3 pagaments, i la matrícula de 160 €:

  • Matrícula 160,00 €. Pagament fins el 30 de setembre de 2022
  • 1r pagament 480,00 €. Pagament fins el 30 d’octubre de 2022
  • 2n pagament 600 €. Pagament fins el 31 de desembre de 2022
  • 3r pagament 600 €. Pagament fins el 28 de febrer de 2023

Pots consultar aquí la NORMATIVA del curs

És obligatori fer la inscripció i efectuar el pagament per matricular-se. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció.