Blog

Supervisió i cura en els equips de treball social

Front les violències externes, com treballes les interioritzades?

Les múltiples cares i sentits dels Cercles de Paraula

Notícies destacades del 2018, per llegir o rellegir!

“Aquest conflicte està soterrat per emocions intenses”

Petita revolució una tarda de tempesta

Les relacions, el centre dels projectes de cohabitatge

Afrontar el racisme en el cooperativisme

“Vivir en comunidad, una escuela de vida”, entrevista a El Periódico

IAP: per què fem Investigació Acció Participativa a les escoles?

Següent