CASAL INTERCULTURAL D’ESTIU PER A JOVES - Fil a l'agulla