Transformar-se per transformar. Un article de Berta Grau, observadora al projecte Benvinguda Diversitat

La Berta Grau és alumna del Postgrau de Gestió de Conflictes Públics i Mediació comunitària a la Fundació UdG. La Berta desenvolupa les seves pràctiques al voltant dels conflictes a l’aula i les pràctiques restauratives com eina de transformació en els centres educatius i el curs passat va fer d’observadora a les nostres sessions del projecte Benvinguda Diversitat. Ara ens comparteix la seva experiència amb aquest article.

Transformar-se per transformar

Aquest títol seria el resum de la meva experiència en el projecte “Benvinguda diversitat” que Fil a l’Agulla ha portat a terme el curs 2019-20 a diferents centres.

Els centres educatius no deixen de ser un reflex de la societat actual, en la qual les dinàmiques de discriminació per motius de gènere, classe, racisme…. són presents en el nostre dia a dia. Ara bé, si volem caminar cap a una societat justa i igualitària cal educar els infants a conviure, és a dir, a viure plegats/des i en bona relació. En aquest sentit, la convivència demana una formació integral de les persones i es fonamenta en els valors de la pluralitat, la participació democràtica, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diferència, la gestió positiva dels conflictes i la cultura de la pau. La convivència comporta una consciència de la mateixa identitat que implica l’acceptació de l’altre i un sentit de pertinença i contribució personal a la societat.

Perquè això sigui així cal primerament una revisió i una presa de consciència tant individual com col·lectiva de nosaltres com a persones i com a docents dins de la comunitat educativa, ja que sense aquest pas previ difícilment es podrà generar un impacte i un canvi a les aules. I justament aquest fet és el més revelador, des del meu punt vista, del projecte “Benvinguda diversitat”.

En primer lloc, perquè el focus del projecte es posa en la formació de professorat per tal que prengui consciència de les seves pròpies dinàmiques, estereotips i projeccions i incorpori i apliqui la pedagogia restaurativa i el llenguatge restauratiu en la mateixa dinàmica del centre, tan dintre com fora de les aules. En segon lloc, i per mi la clau del projecte és que aquestes formacions es porten a terme mitjançant la mateixa metodologia que s’utilitza amb els infants. Aquest fet permet que realment es produeixi un aprenentatge i una interiorització real de les pràctiques restauratives per part del professorat.

I és concretament això el que ha passat amb un dels claustres. A través dels cercles de paraula com a metodologia de treball, hi ha hagut la possibilitat d’expressar els diferents sentiments en un espai segur i de confiança, s’han pogut sentir totes les veus, han pogut ser reconeguts/des per la resta de docents i s’han pogut dir aquelles disconformitats i apreciacions. Tot això ha fet prendre consciència del punt on es troba cadascú i alhora on es troben com a claustre, quines dinàmiques ja són vàlides i quines caldria millorar. I el més important de tot, ha fet incrementar els vincles relacionals entre ells i elles, fet que repercuteix directament en el benestar de la pròpia dinàmica del centre. Al mateix temps, i gràcies a les formacions de laNontyCharitySabic, ha permès incorporar la mirada de l’Ubuntu en el marc del centre escolar, emfatitzant la necessitat d’establir uns valors compartits per a tota la comunitat educativa així com la rellevància que tothom és important i necessari dintre de la comunitat.

Així doncs, s’ha produït una evolució en el mateix claustre, que juntament amb els tallers dintre de les aules i l’acompanyament del professorat en grups reduïts per analitzar les dinàmiques que es donen a les aules permet generar aquesta transformació tant individual com col·lectiva per part del professorat. I concretament aquesta evolució és el que ja està passant dintre de les aules i en tot el centre educatiu, ja que aquest canvi de mirada i la incorporació de les pràctiques restauratives ja estan presents en la seva manera de fer i, per tant, incorporades a la dinàmica del centre. D’aquí la importància de transformar-se per transformar.

 

Berta Grau, observadora del projecte Benvinguda Diversitat 2019-20