Som feministes i som facilitadores - Fil a l'agulla

Som feministes i som facilitadores

Volem explicar el posicionament que durant aquest any hem estat treballant dins de Fil a l’agulla. A la cooperativa som feministes i som facilitadores; per això, volem fer la nostra aportació a la gestió de les agressions masclistes des d’aquests dos llocs.

Hem fet un debat molt intens al respecte. L’hem volgut tenir a fons per la importància d’aquest tema, la seva complexitat i les contradiccions que genera. Com a feministes volem que les agressions masclistes acabin. Estem a favor que les agressions surtin a la llum i valorem les aportacions que les feministes han fet en aquesta lluita. Alhora, com a facilitadores volem aportar la mirada de la justícia restaurativa i els processos de reparació com una eina més de gestió de les agressions masclistes.

Des del mes de maig tenim consensuada aquesta línia d’actuació interna pel que fa als casos d’agressions masclistes que ens arriben a la cooperativa com a demandes individuals o col·lectives de facilitació i/o acompanyament:

  • Fil a l’agulla dóna suport a totes les dones i persones agredides per violències masclistes.
  • Fil a l’agulla dóna suport a processos de restauració entre persona agredida i persona agressora només si així ens ho sol·licita l’agredida. Per això, la cooperativa i l’equip en cap cas buscaran les  persones agredides o víctimes a petició dels agressors. Aquest procés de restauració posa èmfasi en l’assumpció de responsabilitat de l’agressor pel dany causat i les necessitats de reparació de la persona agredida, tenint en compte les diferències de poder i de rols.
  • Fil a l’agulla només acompanya a agressors (de forma individual o grupal) que vulguin treballar en els seus privilegis i el seu ús de la violència de manera sincera i no per a “sortir del pas”. Serà condició sine qua non que aquests homes que han comès agressions no facin públic que estan fent aquest treball amb nosaltres, ja que no volem ser instrumentalitzades amb fins de  “netejar-se la cara”.