El Diari de l’educació recull l’experiència del projecte Cardedeu Coeduca

El Diari de l’Educació recull en un vídeo l’experiència de famílies, alumnes i claustres dels centres educatius del projecte Cardedeu Coeduca, en el que hi hem participat amb les companyes de les cooperatives L’Esberla i Coeducacció.

El projecte Cardedeu Coeduca va ser impulsat des de l’Ajuntament al 2016, i després de 4 anys, ha arribat a tots els centres educatius públics del municipi (dues escoles bressol, cinc de primària i tres de secundària).  El seu principal objectiu és el d’implantar noves polítiques d’igualtat a Cardedeu, però no només incorporant la perspectiva feminista, sinó parant atenció a molts altres aspectes com ho són les cures, l’empatia i les relacions interpersonals, tot plegat a través de la formació i l’empoderament dels claustres, l’alumnat i les famílies.

L’article del Diari de l’educació en fa un bon resum: Cardedeu, un municipi transversalment feminista a través de la coeducació.