Activitats reconegudes pel Departament d’Educació - Fil a l'agulla

Activitats reconegudes pel Departament d’Educació

Des del mes de juny, el Curs de facilitació de grups en el món educatiu (formació Online) i el Seminari de la Mirada restaurativa (formació presencial) de Fil a l’agulla ja són reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com a pla de formació.

Per vetllar per la seva qualitat, el Departament d’Educació valora el reconeixement de les activitats formatives adreçades al professorat no Universitari que duem a terme algunes entitats mitjançant un procediment administratiu sol·licitat.

A Fil a l’agulla portem deu anys acostant la facilitació de grups al món educatiu. Treballem colze a colze amb mestres, professores, educadores, monitores, famílies, criatures i joves per a promoure el bon tracte i transformar les dinàmiques de discriminació en suport mutu.

En un món on regna la desigualtat i l’individualisme, sabem la teoria, però posar-la en pràctica no és tasca fàcil. Promoure la cultura de les cures en el centre educatiu requereix de formació específica. Aquesta formació t’ajudarà a estar millor posicionada i et donarà eines concretes que aplicar en el dia a dia per a poder portar a la pràctica la visió que tu tens per al món de l’educació.

Hem dissenyat un curs en línia adaptat a les necessitats que recollim de les mestres i docents en escoles i instituts que acompanyem. Com canviar una dinàmica de classe en la qual hi ha persones que s’ho passen malament repetidament? Com fer que les persones que són més invisibles i menys participatives també tinguin el seu lloc en el grup? Què fer quan algú es passa de la ratlla? Existeixen alternatives al càstig? Com crear espais on l’alumnat pugui deixar de costat les cuirasses i parlar des del cor? Com educar l’empatia? Com fomentar una cultura que ajudi a conflictuar de manera saludable? Com potenciar lideratges distribuïts que atenguin el bé comú?

Aquest curs està dirigit a persones que es dediquen al món de l’educació: Mestres i professorat d’infantil, primària i secundària, educadores, monitores, i personal no docent.