Avaluació com eina útil de feedback

El divendres 13 de juny les nostres companyes Lídia Casanovas i Noemí Canelles van participar en una jornada per les treballadores del Consell Comarcal d’Osona. Ens va convidar el Consorci de Serveis Socials de la comarca i les dues van anar a Vic per compartir les nostres experiències en els processos d’avaluació de projectes. La Noemí ens explica com va anar. 

“El divendres passat vam estar amb les persones que treballen al Consorci d’Osona parlant d’avaluació. Per què ens costa tant avaluar els projectes? Massa sovint avaluar és un afegit, un extra pel qual no hi ha temps ni diners, i que a més pot resultar incòmode perquè és com sotmetre’ns a un veredicte que diu si ho has fet bé o malament. En aquest context, com podem aconseguir que l’avaluació sigui un mitjà per entendre el sentit de la feina? Com fer que les avaluacions ens aportin informació útil per consolidar les intervencions i per ajudar als equips a ser més efectius?

El primer que vam proposar als equips de professionals d’Osona va ser aturar-nos a enfocar les seves ulleres, la seva manera d’entendre les intervencions que fan. Perquè l’avaluació ha d’incorporar aquesta mirada si vol ser útil. A part d’explicar el camí dut a terme per Fil a l’Agulla en relació a aquest tema, vam poder veure algunes pistes per incorporar l’avaluació en el que ja fem, l’aprofitament d’espais i de tasques, com és la sistematització i el registre, o la necessitat de tenir i valorar diferents punts de vista i de comptar amb diferents eines a l’hora d’avaluar. Tot plegat, i malgrat que a vegades fer una avaluació sembla una muntanya, vam aconseguir contagiar a la gent del Consorci una mica del nostre entusiasme per aquest tipus de feedback.”

Per saber més sobre el tema, us convidem a llegir l’article que la Noemí va publicar a El Diari de l’Educació. “Com ens ajuden les avaluacions de projectes d’intervenció a seguir transformant el món educatiu?” és un text on valorem què hem aprés en els darrers anys.