1492-2021 La colonialitat en el nostre ADN | Xerrada gratuïta amb Sol Abejón - Fil a l'agulla