2020-21 Curs triennal de facilitació de grups (Barcelona, 3a ed) - Fil a l'agulla

Curs triennal de facilitació de grups 2020-21 (Barcelona, 3a edició)

Facilitació de grups. L'art d'estar dins i fora

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Estructura: Formació de 3 anys amb espais teòrics i pràctics, grups d’iguals, sessions individuals, mentories, espais de pràctiques i supervisions, treball final i exàmens. Són un total de 367,5h lectives i 117h de treball individual o en petit grup.

Horaris: Els mòduls solen ser dijous de 18h a 20h, divendres de 10h a 14h i 15h 30m a 18h  i dissabte de 10h a 14h i de 16h a 18h 30m. Els dies de formació divendres de 10h a 14h i de 16h a 19h 30m. | Calendari: de gener a desembre 2021, mirar el detall en la descripció. |Lloc: Per determinar, amb accés a cadira de rodes, Barcelona. | Idioma: Català, castellà i anglès, amb traducció al català o castellà |Preu: 2.540 € el primer any. Veure el desglossat en la descripció del curs.  | Període d’inscripcions: La data límit d’inscripció acaba el 30 de desembre del 2020. Dates entrevistes d’admissió: 7 i 8 de gener 2021.

Les places són limitades i van per ordre d’inscripció. Podeu llegir en aquest enllaç la normativa.

Si necessites més informació, ens pots escriure a escolafil@filalagulla.org.

OBRIM INSCRIPCIONS PER AL CURS 2022

Consulta tota la informació AQUÍ

Descripció

L’any que ve, iniciem el tercer any del curs de Facilitació Triennal:  Facilitació de grups. Aportant consciència i creixent amb la diversitat. 

Des de fa anys, Fil a l’agulla hem impartit cursos d’introducció i anuals de facilitació de grups. La gran resposta i entusiasme que han rebut aquestes formacions, la demanda d’aprofundir més de moltes participants, així com la necessitat que veiem en la situació política i social actual d’oferir eines que ajudin a promoure solucions que vagin a l’arrel dels problemes i capaces de treballar en un ambient altament polaritzat, és el que ens motiva a oferir aquesta formació.

Aquests estudis de tres anys són una coproducció de Fil a l’agulla i l’Escola de l’Institut de Treball de Processos i Democràcia Profunda, institució pionera en la formació en Treball de Processos i compta amb el suport de professorat internacional amb llarga experiència en la docència i en la pràctica de la facilitació en tota classe de contextos.

Es tracta d’una formació arrelada al territori, enriquida amb visions i experiències d’altres realitats i amb un equip docent local i internacional.

Volem que contribueixi a la necessitat creixent d’alimentar i complementar les diverses metodologies i plantejaments de la participació ciutadana, el desenvolupament organitzacional i la gestió de conflictes amb un paradigma que, més enllà de la cerca de solucions immediates, pugui també facilitar la presa de consciència i amb ella, promoure sortides sostenibles i de llarg termini als problemes i reptes de les organitzacions, comunitats, grups i la societat.

A qui va dirigida i requisits d’entrada

Aquesta formació va dirigida a persones que treballen en la facilitació de grups, la gestió de conflictes, l’acompanyament emocional i de grups, l’àmbit comunitari, la participació ciutadana, l’educació, el desenvolupament organitzacional, el canvi social…

Donat que la formació vol donar suport al desenvolupament de la pràctica interventiva, la formació va dirigida a persones que ja estiguin facilitant o fent intervenció social, comunitària o en el món organitzatiu. Com que és una formació d’aprofundiment, requerim que les persones hagin tingut un contacte i coneixement previ amb el Treball de Processos.

El procés d’admissió consta d’una entrevista amb la coordinadora del curs. A partir d’aquí, es pren una decisió sobre l’admissió de la persona al curs.  Aquesta entrevista té un cost de 60 euros.

Continguts

Es tracta d’una formació de tres anys que ofereix un coneixement profund i complert de la facilitació orientada a processos, també anomenada Worldwork. La formació està orientada a la pràctica, i en contacte amb la realitat actual per tal de facilitar l’aplicació de tot el que anem aprenent.

Què és el Worldwork?

És el Treball de Processos o la Psicologia Orientada a Processos aplicada a grups petits i grans, comunitats i organitzacions, participació ciutadana, esdeveniments internacionals i problemes relacionats amb la terra i el món.

Es tracta d’un nou paradigma per comprendre la vida col·lectiva alhora que un cos de teoria i un mètode pràctic i eficaç per fer front a tota mena de situacions i àmbits, com ara conflictes, presa de decisions, dinàmiques de poder, relacions, visió, creativitat i facilitació de reunions.

El principi bàsic i subjacent del Worldwork és la democràcia profunda. La democràcia profunda parteix de la idea que qualsevol situació donada necessita totes les parts, totes les persones, tots els temes i tots els nivells de realitat per desenvolupar tot el seu potencial i donar suport al desenvolupament del grup.

En altres paraules, un dels aspectes crucials del Worldwork és posar el focus i portar a la consciència tant la part més lineal i factual d’una conversa o situació com la seva part no-lineal, invisible i emocional.

Quins temes es tractaran?

La formació consta de sis semestres, cada un gira al voltant d’un eix temàtic. El grup que s’incorpori en aquesta nova edició, es sumarà al grup actual, assistint als mateixos espais d’aprenentatge, amb espais propis quan es cregui convenient.  El grup nou començarà pel contingut del semestre 5 i 6, i acabarà l’últim any amb el contingut del semestre 2 i 3.

De forma transversal treballa el desenvolupament de la persona facilitadora a través del treball personal, l’adquisició de les habilitats i metahabilitats necessàries, la connexió amb l’estil propi i també altres estils menys coneguts, la consciència dels sistemes de creença i valors, entre d’altres.

Semestre 1. La consciència en acció: què és facilitar?

Treballarem la distinció entre la facilitació orientada a objectius concrets envers la facilitació de processos que té com a objectiu la presa de consciència i el treball moment a moment. També es treballarà la consciència dels somnis alts i la seva relació amb els somnis baixos i la desesperança. Introduirem la idea del camp que somia (“dreaming field”), els processos mítics i la seva importància a l’hora d’acompanyar als grups. Finalment, també la relació entre el món interior i el món exterior, i com aquesta relació és fonamental per poder facilitar.

Semestre 2. Desenvolupament organitzacional i patrons

Donarem eines i marcs útils per treballar amb organitzacions de tota mena (ONG, administracions, entitats, empreses…) al voltant de diferents temes: treball en equip, rols múltiples, somnis i mites de l’organització…

Semestre 3. Construcció de comunitats i participació

Aportarem una mirada i eines que facilitin que els processos participatius i els espais de creació de comunitat guanyin en profunditat, com ara els Fòrums Oberts. Presentarem models d’intervenció comunitaris com l’Oasis i el Go Deep que més enllà de tenir objectius concrets estan basats en el feedback i la retroalimentació del sistema. Posarem la mirada també en l’impacte del passat i el trauma col·lectiu, en les dinàmiques actuals de la comunitat, així com en els mites de la comunitat i “l’espai de somni” o el dreaming de la terra de la qual formem part.

Semestre 4. Conflicte transformador

Aprendrem conceptes i noves maneres de mirar el conflicte que ens ajudaran a poder confiar en el seu potencial creatiu i transformador i a saber estar en el foc de la tensió sense cremar-nos. Guanyarem comprensió sobre els estats alterats de consciència, les dinàmiques d’escalada i desescalada del conflicte, els cicles de la violència i les dinàmiques de venjança i dol. D’altra banda, posarem el focus en la relació entre els conflictes i els estats relacionats amb les opressions internalitzades, els crítics interns, les dinàmiques d’ensonyament en els conflictes, els dobles senyals, els canvis de rol i les fases del conflicte.

Semestre 5. Diversitat

Treballarem la diversitat incloent l’anàlisi interseccional, les dinàmiques de rang, les dinàmiques culturals, històries d’opressió, l’opressió internalitzada… També les micro agressions, la diversitat de cosmologies (racional versus xamànica) i molt més. Prendrem consciència sobre com els privilegis socials ens ceguen davant la discriminació i treballarem la diversitat relacionada amb qüestions com ara el gènere, l’orientació del desig, la raça, la identitat nacional, la diversitat funcional, entre d’altres.

Semestre 6. Poder i lideratge

Donarem la benvinguda i posarem consciència sobre els diferents estils de lideratge, processos arquetípics en el lideratge, com ara els superherois i les superheroïnes i altres aliats que ens poden ajudar. Veurem la relació i la importància que té la gestió de les dinàmiques de poder i la connexió amb el poder personal propi per poder exercir lideratges enriquidors i que estiguin al servei dels grups i comunitats. Treballarem les complexitats del poder i les dinàmiques de marginació. També aprendrem a donar i rebre retroalimentació dins les estructures jeràrquiques i aportarem consciència en relació a la diversitat interna, el biaix i el prejudici quan estem en el rol de facilitar. Descobrirem l’estil de lideratge i el poder únic que tenim cada una de nosaltres.

Estructura de la formació

El curs té una durada de 3 anys i 4 mesos, amb accions que es repeteixen i objectius anuals específics. La durada estarà condicionada a l’acompliment dels requisits.

Les accions que es repeteixen cada any són:

 • 5 mòduls formatius a l’any. Durant aquests mòduls es presentaran continguts teòrics, es faran exercicis pràctics en parelles, individualment i en grup.
 • 5 dies de formació a l’any. Són jornades d’un dia en la que bàsicament es practica el que es va aprenent en els mòduls. Són espais únics per practicar i rebre feedback sobre el procés d’aprenentatge.
 • 5 xerrades d’expertes. Diferents persones expertes ens compartiran les seves experiències, sabers i reflexions sobre temes d’actualitat i metodologies i marcs de referència d’interès.
 • 12 trobades amb el grup d’iguals. Es tracta d’un grup d’entre 3 i 5 d’estudiants que es troba mensualment per donar-se suport i aprofundir en els aprenentatges. És el propi grup d’iguals qui s’organitza les trobades i el contingut i propòsit de les mateixes.
 • 4 mentories grupals (amb el grup d’iguals) i 2 individuals cada any. Són un espai en què es dóna suport a la integració i aplicació dels continguts i eines apreses i en el coneixement del procés d’aprenentatge com a estudiant. Aquest espai és fonamental, per a que cada persona pugui individualitzar la formació en funció de les seves necessitats i seguir el seu camí propi i únic. Una de les sessions grupals serà per a fer supervisions en viu en una de les següents àrees d’aprenentatge: treball personal, conflicte propi amb una altre persona o facilitació d’una relació.
 • 12 sessions de treball individual amb la persona terapeuta. És l’espai dedicat al creixement personal i al treball amb els límits propis i reptes personals davant dels nous aprenentatges. És una peça fonamental de la formació donada la importància que té pel Worldwork l’actitud i presència del facilitador/a a l’hora de desenvolupar la seva tasca.

Els aprenentatges es van recollint al Diari d’aprenentatge, que es treballa amb la persona mentora.

Objectius

Els objectius específics de cada any són:

ANY 1:​ integració de la teoria bàsica del Treball de Processos.

Al final del primer any hi han els exàmens teòrics. És un espai que vol donar suport a la integració dels conceptes bàsics i a que l’alumnat sigui més conscient del seu camí d’aprenentatge, del què sap i de quins són els seus buits, així com dels seus propis límits.

ANY 2:​ pràctiques i supervisió

L’enfoc del segon any és la pràctica del treball de processos al món i a la vida professional.

Les pràctiques podran ser al voltant de 12 intervencions de facilitació amb grups, comunitats o organitzacions, o bé, unes pràctiques d’observació en un context molt diferent a l’àrea de treball principal de l’estudiant. La temàtica es decidirà conjuntament amb la mentora.

Les supervisions serviran per donar suport a l’estudiant en la seva pràctica. Aquesta podrà ser de les 12 intervencions de facilitació o bé supervisions per donar suport a la persona a aplicar la facilitació orientada a processos en el seu context laboral. El nombre mínim de supervisions serà d’entre 15 i 25 en total.

ANY 3​: Projecte final i examens finals

El darrer any es dedicarà a l’elaboració del projecte final. Es tracta d’un projecte original que aporti alguna novetat en l’aplicació del treball de processos en un dels seus camps, en una àrea d’interès de l’estudiant.

I al final de tot hi haurà els exàmens finals, que seran de caire pràctic i on s’avaluarà la integració dels coneixements i de la pràctica bàsica que considerarà que l’estudiant està preparat i preparada com a facilitadora de grups orientada a processos.

Al final del tercer any hi haurà dos exàmens sobre: presentar un estudi de cas i fer treball personal en una situació estressant. I al cap d’uns quatre mesos, es faran la resta d’exàmens: conflicte entre dues persones, conflicte propi i una facilitació de grup.

Equip docent

 • Mireia Parera (Coordinadora del curs)
 • Boris Sopko (Suport a la coordinació general)
 • Neus Andreu
 • Gill Emslie
 • Andy Smith
 • César Fernández
 • Núria Danès
 • Sara Carro

Per conèixer més l’equip, consulta aquest enllaç.

Calendari any 2021

Aquesta formació és semipresencial. Els mòduls, els dies de formació i els exàmens són presencials i es duran a terme a la ciutat de Barcelona o rodalies. Les sessions amb expertes, seran presencials i sempre que es puguin, es retransmeteren en directe per a poder seguir-les virtualment. Les sessions individuals, les mentories, els grups d’iguals i les supervisions poden fer-se presencial o virtualment.

Dies dels mòduls: dijous de 18h a 20h, divendres de 10h a 18h i dissabte de 10h a 18h 30m. A excepció del mòdul 3 que es farà en cap de setmana, començant el divendres al vespre. Un total de 15h per mòdul.

I els dies de formació: divendres de 10h a 19h. Un total de 7,5h lectives.

Les dates dels dies d’expertes es van donant en el transcurs del curs, doncs varien en funció de la disponibilitat de les persones.

  • Mòdul 1 ⇒ 14, 15 i 16 de gener. “Diversitat i opressions internalitzades” Imparteix: Boris Sopko i Sara Carro.
  • Dia de formació: 19 de febrer. “Treball interior sota condicions estressants”. Imparteix: Mireia Parera i César Fernandez
  • Mòdul 2 ⇒ 25, 26 i 27 de març. “Poder i rang. Treball amb el canal relacional”. Imparteix: Andy Smith i Núria Danés o Mireia Parera
  • Dia de formació: 30 d’abril. “Facilitació de relacions amb consciència en la facilitació de dinàmiques de privilegi” Imparteix: Neus Andreu i Núria Danés.
  • Mòdul 3 ⇒ 4, 5 i 6 de juny. “Rang, interseccionalitat i grups”. Imparteix: Gill Emslie i Mireia Parera.
  • Dia de formació: 2 de juliol. “Com facilitar el propi conflicte posant el focus en la interseccionalitat i la diversitat social” Imparteix: Sara Carro i Boris Sopko
  • Mòdul 4 ⇒ 16, 17 i 18 de setembre. “La teva natura, estil, antiestil o com ser tu com a líder o facilitadora amb feedback 721” Imparteix: Boris i Mireia Parera
  • Dia de formació: 15 d’octubre. “Donar i rebre feedback: processant acusacions i atacs” Imparteix: Boris Sopko i Núria Danés
  • Mòdul 5 ⇒ 18, 19 i 20 de novembre. “Lideratge i elderatge”  Imparteix: Neus Andreu i Mireia Parera
  • Dia de formació: “Conflicte i reparació”: 17 de desembre. Imparteix: Neus Andreu
  • Examen teòric: 17 de desembre. Amb Boris Sopko, Mireia Parera i Sara Carro
  • Exàmens pràctics I: 11 i 12 de gener de 2022. Amb Boris Sopko, Gill Emslie, Andy Smith i Mireia Parera.
  • Exàmens pràctics II: 10, 11 i 12 març de 2022. Amb Boris Sopko, Gill Emslie, Andy Smith i Mireia Parera.

   

Preus i opcions de pagament

La formació té un cost total d’entre 9.170 € i 9.870 €, que es tradueix en un cost anual de:

 • Primer any: 2.540 €
 • Segon any: 3.065 – 3.415 €
 • Tercer any: 3.565 – 3.915 €

A partir del segon any el preu s’incrementa perquè comença la supervisió i és un barem perquè depèn del nombre de supervisions que es facin. El tercer any inclou els exàmens, tot i que una part d’aquests es realitzarien 4 mesos després d’haver acabat l’any 3.

Important: aquest preu està basat en un mínim de requisits, i cal tenir en compte que segons l’itinerari formatiu el cost pot canviar.

Desglossament:

Preus desglossats Triennal

Consulta aquí la nova Política de Descomptes Escola Fil 2020-21

Inscripcions

Per fer la preinscripció cal incriure’s i fer un ingrés de 60 euros, en concepte d’entrevista d’admissió: el número de compte és de Caixa d’Enginyers ​ES97 3025 0011 78 1400028513 i heu d’indicar nom, cognoms i curs al què us apunteu. Ens posarem en contacte amb tu per fixar la data de l’entrevista. L’objectiu del procés d’admissió és verificar i assegurar-nos que els objectius, expectatives i l’experiència de la persona encaixen amb el que la formació ofereix.

Un cop passat el procés d’admissió, per reservar la plaça cal fer efectiva la matrícula anual que té un cost de 200 euros. El procés de preinscripció finalitzarà el 15 de desembre; si hi ha més persones admeses que places, es seleccionarà per ordre d’inscripció. Podeu fer la inscripció en aquest enllaç.

Podeu consultar aquí la NORMATIVA DEL CURS.

Formació de Fil a l’agulla i l’Escola de Treball de Processos

És obligatori fer la inscripció i efectuar el pagament per matricular-se. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció.