Curs d'introducció a la facilitació de grups 2020-21 (Barcelona, 10a edició)

Facilitació de grups. L'art d'estar dins i fora

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Estructura: Tres mòduls amb un total de 33 hores lectives.

Horaris: Divendres de 16 a 20 h i dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. | Calendari: 15 i 16 de gener, 5, 6, 26 i 27 de febrer | Lloc: Lloc per determinar, amb accés per a cadires de rodes | Idioma: Català. Es facilitarà la comprensió de castellanoparlants | Preu: 400 € | Període d’inscripcions: fins al 20 de desembre 2020

Les places són limitades i es guardaran per ordre de matrícula. Podeu llegir la normativa de matrícula aquí.

Si necessites més informació, ens pots escriure a escolafil@filalagulla.org

Descripció

Us presentem una nova edició d’aquest curs que té com a objectiu proporcionar una introducció a la facilitació de grups des del Treball de Processos (o psicologia orientada a processos), perspectiva desenvolupada per Arnold Mindell i les seves col·laboradores durant els anys 70. El principi més important del Treball de Processos és la democràcia profunda, una actitud que reconeix que tots els rols i aspectes d’un grup no només són necessaris sinó que necessiten ser reconeguts, apreciats i interactuar entre si perquè el grup pugui fer emergir tota la seva saviesa i desenvolupar el seu potencial.

Implica tenir l’habilitat d’apreciar i incloure les diferents persones, idees, actituds, somnis, intuïcions i emocions que estan presents en el grup i, en especial, aquelles que normalment estan més marginades dins la seva cultura. Per a facilitar des d’aquesta perspectiva, doncs, cal ser capaç de desenvolupar l’art d’estar dins i fora.

Cal percebre els senyals subtils; notar i connectar amb les diferents parts en tensió i, alhora, ser capaç de prendre distància i facilitar; gestionar els conflictes; cal tenir la capacitat de treballar personalment alhora que es facilita el grup… En resum, facilitar vol dir ser conscients de la diversitat (del grup i pròpia). D’aquelles parts de nosaltres i dels grups amb les quals ens identifiquem més i d’aquelles amb les que no tant, per seguir el procés que està emergint i guanyar llibertat per escollir amb més consciència què volem a cada moment.

Formadores

Núria Mateu (coordinadora del curs): Llicenciada en Psicologia, postgraduada en Cultura de Pau i formant-se en Treball de Processos des del 2012. Actuament, és terapeuta, formadora i facilitadora a Fil a l’agulla. Gaudeix acompanyant als grups quan decideixen mirar-se cap a dins i emprendre processos de transformació.

Laura Marbiol: Diplomada en Educació Social. Formant-se en el Diplome de Treball de Processos des del 2014. Actualment formadora, facilitadora i terapeuta a Fil a l’agulla. Tant en l’àmbit professional com personal, l’apassionen els grups, els processos d’apoderament i de transformació. Li agrada acompanyar els grups i les persones a conèixer-se i a trobar-se amb tot el que són, tant des del que és potent i bonic com difícil. El que més gaudeix de ser facilitadora són aquells moments on sembla que la màgia passi, i que allò que estava estancat o tens, torni a fluir.

Programa

Els mòduls tindran exposicions teòriques, exercicis pràctics i vivencials de treball personal, relacional i grupal, així com en moments de pràctica per a desenvolupar les habilitats i metahabilitats necessàries per facilitar des de la perspectiva del Treball de Processos.

El treball de processos i la seva aplicació als grups

Farem una introducció teòrica sobre la història del Treball de Processos, les seves arrels i diferents aplicacions, tot posant el focus en la facilitació de grups. Alhora, introduirem els conceptes claus d’aquesta perspectiva: la democràcia profunda; els tres nivells de percepció de la realitat; la identitat d’un grup (primària, secundària i límit); i les tres dimensions (intrapersonal, interpersonal i sistèmica) que es tenen en compte a l’hora de facilitar.

El treball personal de la facilitadora

El treball personal -ser conscient del meu propi procés, així com dels temes i actituds que m’afecten- és bàsic per facilitar des d’aquesta perspectiva. El rol de la persona que facilita és un rol més, que està al mateix temps dins i fora del grup. No és un rol neutral, perquè sent i nota quina és la seva posició i, alhora, té certa perspectiva i consciència, cosa que li permet facilitar el moment. En aquest sentit, també treballarem les habilitats i metahabilitats útils per a la facilitació de grups.

Relacions, conflictes, rang i privilegis

Un grup és també un conjunt de relacions i hi ha moments en què acompanyar-lo implica també fer treball relacional. Això vol dir treballar la comunicació, els dobles senyals, les crítiques, les acusacions i, en general, tenir habilitats i eines per facilitar els conflictes. Un altre aspecte clau és la consciència del poder i dels privilegis que tenim en cada moment, així com comprendre i tenir la capacitat de facilitar les dinàmiques de poder que es donen en totes les relacions i grups, tant les visibles com les invisibles.

Facilitació de grups

Introduirem els aspectes bàsics del Treball de Processos aplicat als grups: concepte de camp grupal (com influencio i m’influencia el grup), rols (els papers inconscients que adoptem i aquells que marginem), moments àlgids (situacions de tensió) i resolucions temporals (moments d’acostament entre posicions). Al mateix temps, aprendrem i assajarem les habilitats bàsiques necessàries per facilitar processos grupals.

Calendari i horaris

Mòdul 1:

  • Divendres 15 de gener: de 16 a 20 h
  • Dissabte 16 de gener: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h

Mòdul 2:

  • Divendres 5 de febrer: de 16 a 20 h
  • Dissabte 6 de febrer: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h

Mòdul 3:

  • Divendres 26 de febrer: de 16 a 20 h
  • Dissabte 27 de febrer: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h

I després…

Un cop completada la formació, hi ha diverses opcions per qui desitgi aprofundir en la metodologia:

  • Continuar la formació en facilitació de grups amb Fil a l’Agulla: organitzem una formació anual a Barcelona i una altra a Girona que permet aprofundir en la facilitació de grups des del Treball de Processos.
  • Aprofundir amb el curs triennal en facilitació de grups, co-producció de l’Escola Fil i la Escuela del Instituto de Trabajo de Procesos.
  • Diploma en treball de processos amb l’Institut de Treball de Processos i Democràcia Profunda: la formació completa en Treball de Processos té una durada mitjana de set anys. Comença amb l’any base, que dura dotze mesos i, després, s’entra al Diploma. Aquests estudis preparen per facilitar grups, fer acompanyament individual i de relacions, i, també, per impartir formació.

És obligatori fer la inscripció i efectuar el pagament per matricular-se. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció.