Curs anual de facilitació de grups 2021-22 (Girona, 2a edició)

L'art d'estar dins i fora.
Curs d’Aprofundiment en la facilitació de grups

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Estructura: 8 mòduls d’un dia i mig cadascun, 8 sessions individuals, 5 trobades amb un grup d’iguals i l’elaboració d’un projecte final.

Horaris: divendres de 16:00 a 20:00 i dissabtes de 10:00 a 14:00 i de 15:30 a 19:00 |Calendari: 15 i 16 d’octubre, 12 i 13 de novembre, 17 i 18 de desembre, 28 i 29 de gener, 25 i 26 de febrer, 25 i 26 de març, 22 i 23 d’abril, 20 i 21 de maig | Lloc: 7 Estrelles Cooperativa. C. Sant Agustí, 20, Girona. | Idioma: Català | Preu: 1.840 €, inclou matrícula, 8 seminaris i 8 sessions individuals. | Inscripcions: fins al 21 de setembre de 2021

És obligatori fer la inscripció per poder matricular-se i efectuar el pagament. Podeu llegir en aquest enllaç la normativa de matrícula. Les places són limitades i van per ordre d’inscripció. 

Si necessites més informació, ens pots escriure a escolafil@filalagulla.org

Descripció

Aquesta formació se centra en el desenvolupament d’habilitats i metahabilitats útils per a la facilitació de grups des de la perspectiva fenomenològica del Treball de Processos, els feminismes i la mirada restaurativa.  El principi més important del Treball de Processos és la democràcia profunda i parteix de la base que, a través de relacionar-nos amb la diversitat d’experiències, pensaments i emocions, el grup pot trobar el seu camí genuí de desenvolupament.Només cal tenir l’habilitat d’apreciar i incloure la diversitat present en el grup. Per això és important tenir en compte les dinàmiques de poder i discriminació i,  per tant percebre i incloure aquelles parts més marginades  dins de la cultura del grup. Per poder facilitar aquest camí cal ser capaç de notar els senyals subtils, romandre present en situacions de tensió, facilitar conflictes relacionals i processos individuals i tenir la capacitat de treballar amb una mateixa alhora que es facilita el grup.

El creixement personal serà una part fonamental del procés d’aprenentatge tant durant els mòduls com en les sessions individuals. Això significa que, a vegades, potser connectaràs amb emocions difícils o moments delicats de la teva història personal. El motiu pel qual donem espai al creixement personal és perquè per desenvolupar les habilitats i metahabilitats necessàries per facilitar des d’aquesta perspectiva, el treball personal és crucial.

Els mòduls consistiran en exposicions teòriques i exercicis pràctics, així com espais de  posada en pràctica de les habilitats apreses.

Les sessions individuals les podràs utilitzar per allò que sigui més necessari a cada moment del teu procés d’aprenentatge: creixement personal, teoria, desenvolupament de projectes, supervisió de casos, suport al procés d’aprenentatge, etc.

Un altre espai d’aprenentatge seran les trobades amb el teu grup d’iguals on podràs practicar, compartir, intercanviar, i rebre i donar suport.

Finalment, un altre aspecte molt important serà l’aplicació d’allò que aprenguis en un projecte. Aquest treball es presentarà al final de la formació a la resta del grup.

Formadores

Anna Espadalé: Coordinadora del curs

Educadora social i psicòloga, diplomada en Treball de Processos. Treballa com a facilitadora de grups, consultora organitzacional i com a terapeuta. L’interessa acompanyar als grups perquè tinguin espais de més seguretat i confiança on totes les persones es puguin sentir vistes, apreciades i puguin aportar tot allò que són. Li agrada donar suport a què les persones puguin connectar amb el seu poder i el seu sentit a la vida, per poder-ho aportar més al món.

Núria Mateu Almacellas: en el mòdul 5, de Connexió entre la història individual i col·lectiva. Els estats alterats i el trauma

Llicenciada en Psicologia, postgraduada en Cultura de Pau i formant-se en Treball de Processos des del 2012. Actualment, és terapeuta, formadora i facilitadora a Fil a l’agulla. Gaudeix acompanyant als grups quan decideixen mirar-se cap a dins i emprendre processos de transformació.

Mireia Parera Puigdomènech: en el mòdul 7, sobre la Mirada Restaurativa

Facilitadora i diplomada en Treball de Processos. El seu projecte final de diplomatura va ser sobre l’assetjament escolar i la mirada restaurativa. Actualment també està enfocada en les comunitats de vida i el cohabitatge. Li agrada entendre i observar la connexió entre les diferents dimensions dels grups i la mirada de sistema i acompanyar-los a transitar els moments i espais més difícils per a descobrir més qui són.

Programa i calendari

Mòdul 1: Presentació i introducció [15 i 16 d'octubre]

Presentació del curs i benvinguda: creació dels grups d’iguals, aclariments sobre la dinàmica de la formació (sessions individuals, projectes, etc.)

Introducció a la teoria de la facilitació des de la perspectiva del Treball de Processos, els feminismes i la mirada restaurativa. Presentarem alguns conceptes com la democràcia profunda, els diferents nivells d’experimentar la realitat, el rol de la facilitació i la metacomunicació, com aquella habilitat de poder comunicar el procés emergent del grup amb perspectiva. Habilitats bàsiques, rols i/o actituds més marginades com els rols fantasma, moments àlgids o punts en el que es manifesta el conflicte i la tensió entre la polaritat de rols i resolucions temporals en el procés.

Mòdul 2: Relacions dins del grup [12 i 13 de novembre]

Treballarem la facilitació de relacions i com les relacions són una dimensió en la que també s’expressa la informació del grup. Veurem quan actua el nivell intrapersonal, en el que es projecten les pròpies històries personals, el nivell interpersonal, en el que les dues persones comuniquen aspectes de la seva relació i el nivell transpersonal, en el que entren en joc aspectes culturals, socials i de l’entorn.   Posarem també atenció a la qüestió dels múltiples rols.

Mòdul 3: Poder, discriminacions i interseccionalitat [17 i 18 de desembre]

Ens enfocarem en el poder i els privilegis, des d’una perspectiva complexe, que explora l’entramat i la relació entre els diferents eixos de poder personal, contextual o de grup i el social.  Així com la importància de la seva consciència, de conèixer les àrees desconegudes de cadascú i enfocar-nos en com utilitzar el poder que tenim o no tenim en cada moment, com un element clau en la facilitació de grups. Posarem el focus també en les dinàmiques de discriminació des d’una perspectiva interseccional i com la mirada restaurativa ho té en compte per a generar processos de reconeixement i reparació dels danys.

Mòdul 4: La creativitat i el mite en els grups [28 i 29 de gener]

Presentarem diversos patrons de creativitat i explorarem com aquests estan presents en nosaltres com a facilitadores i en els grups que acompanyem. Indagarem en els somnis i mites dels grups, per descobrir arquetips mítics que acompanyen la vida i desenvolupament dels grups.  I explorarem l’habilitat de connectar amb el nivell essència com una eina per donar suport als grups en moments difícils.

Mòdul 5: Connexió entre la història individual i col·lectiva. Els estats alterats i el trauma . Amb la Núria Mateu. [25 i 26 de febrer]

Durant el mòdul explorarem la influència de la història col·lectiva en les persones. Parlarem del trauma i de com les experiències difícils de les nostres famílies, comunitats o de la nostra societat influencien la manera en la qual afrontem la vida. Prendrem consciència de com la història encara està present i buscarem nous patrons per afrontar el futur. Veurem com els estats alterats i extrems ens porten informació sobre els aspectes més marginats i indagarem en el seu sentit.

Mòdul 6: Conflicte [25 i 26 de març]

Posarem èmfasi en proporcionar eines teòriques i pràctiques que faciliten la gestió dels conflictes dins dels grups, explorarem els processos d’escalada i desescalada. També coneixerem les fases del conflicte i com intervenir en cada una d’elles.

Mòdul 7: La mirada restaurativa. Amb Mireia Parera [22 i 23 d’abril]

Aprofundirem en la diferència entre la gestió de conflictes i el treball en situacions de microviolències on incorporarem la mirada restaurativa. Aquesta mirada s’enfoca en el dany i les necessitats de la persona afectada, fomentant el reconeixement i la presa de responsabilitat de qui ha generat l’impacte així com de l’entorn i la comunitat.

Mòdul 8: Integració d’aprenentatges i presentació de projectes [20 i 21 de maig]

Dedicarem un espai a la reflexió i avaluació conjunta del procés formatiu, així com a la integració dels aprenentatges i possibles propers passos. Es dedicarà bona part del mòdul a la presentació de projectes, fomentant una integració basada en la pràctica i l’aprenentatge entre iguals.

 Divendres de 16:00 a 20:00 i Dissabtes de 10:00 a 14:00 i de 15:30 a 19:00

I després…

Una vegada acabada la formació podràs:

  • Comprendre les dinàmiques dels grups pensant de forma sistèmica
  • Intervenir i facilitar en un grup en contextos no molt escalats
  • Ser més conscient sobre la teva pròpia percepció i com està connectada amb el grup, així com entendre la diferència entre una facilitació neutral i una facilitació fluïda
  • Ser conscient de  la dinàmica de rang en les relacions i grups
  • Utilitzar el treball interior per poder sostenir i mantenir-se arrelat/ada enmig del caos
  • Continuar estudiant amb la nostra formació de tres anys en facilitació

Preus i opcions de pagament

El preu és de 1.840 euros.

Es pot pagar el curs complet o bé en 3 pagamentsi la matrícula de 160 €:

  • Matrícula 160 €
  • 1r pagament 480 €
  • 2n pagament 600 €
  • 3r pagament 600 €

Pots consultar aquí la NORMATIVA DE LA MATRÍCULA

Consulta aquí la nova Política de Descomptes Escola Fil 2021-22

És obligatori fer la inscripció i efectuar el pagament per matricular-se. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció.