Curs anual de facilitació de grups 2020-21 (Girona, 1a edició)

Facilitació de grups. L'art d'estar dins i fora

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Estructura: Vuit mòduls de dos dies cadascun, deu sessions individuals, cinc trobades amb un grup d’iguals i l’elaboració d’un projecte final.

Horaris: Divendres de 16 a 20 h i dissabte de les 10 a les 14 hores i de 15:30 a les 19 hores. | Calendari: 25 i 26 de setembre, 23 i 24 d’octubre, 27 i 28 de novembre, 29 i 30 de gener, 26 i 27 de febrer, 26 i 27 de març, 23 i 24 d’abril, 28 i 29 de maig  |  Lloc: Per determinar, amb accés a cadira de rodes, Girona.  |Idioma: Català i castellà |Preu: 1.845 €, inclou matrícula, 7 seminaris i 10 sessions individuals.  | Inscripcions tancades.

És obligatori fer la inscripció per poder matricular-se i efectuar el pagament. Podeu llegir en aquest enllaç la normativa de matrícula. Les places són limitades i van per ordre d’inscripció. 

Si necessites més informació, ens pots escriure a escolafil@filalagulla.org

Descripció

Aquesta formació es centra en el desenvolupament d’habilitats i metahabilitats útils per a la facilitació de grups des de la perspectiva fenomenològica del Treball de Processos desenvolupada per l’Arnold Mindell, conjuntament amb el seu equip de col·legues. El principi més important del Treball de Processos és la democràcia profunda i parteix de la base que el mateix grup té ja la saviesa necessària per trobar el seu propi camí.Només cal tenir l’habilitat d’apreciar i incloure les diferents idees, les actituds i les parts presents en el grup. És especialment important percebre i incloure les actituds, idees, sentiments que estan normalment més marginades dins de la cultura del grup. Per poder facilitar aquest camí cal ser capaç de notar els senyals subtils, romandre present en situacions de tensió, facilitar conflictes relacionals i processos individuals i tenir la capacitat de treballar amb una mateixa alhora que es facilita el grup.

El creixement personal serà una part fonamental del procés d’aprenentatge tant durant els mòduls com en les sessions individuals. Això significa que, a vegades, potser connectaràs amb emocions difícils o moments delicats de la teva història personal. El motiu pel qual donem espai al creixement personal és perquè per desenvolupar les habilitats i metahabilitats necessàries per facilitar des de la perspectiva del Treball de Processos, el treball amb un mateix i una mateixa és crucial.

Els mòduls consistiran en exposicions teòriques i exercicis pràctics així com en la mesura que avanci el curs, sobretot a partir del tercer mòdul, moments per la posada en pràctica les habilitats apreses i rebre feedback.

Les sessions individuals les podràs utilitzar per allò que sigui més necessari a cada moment del teu procés d’aprenentatge: creixement personal, teoria, desenvolupament de projectes, supervisió de casos, suport al procés d’aprenentatge, etc.

Un altre espai d’aprenentatge seran les trobades amb el teu grup d’iguals on podràs practicar, compartir, intercanviar, i rebre i donar suport.

Finalment, un altre aspecte molt important serà l’aplicació d’allò que aprenguis en un projecte. Aquest treball es presentarà al final de la formació a la resta del grup.

Formadores

Anna Espadalé (Coordinadora del curs): Educadora social i psicòloga, treballo com a facilitadora i consultora organitzacional i com a terapeuta. Actualment, estic en l’etapa final de la diplomatura en Treball de Processos. M’interessa acompanyar als grups perquè tinguin espais de més seguretat i confiança on totes les persones es puguin sentir vistes, apreciades i puguin aportar tot allò que són. M’agrada donar suport a què les persones puguin connectar amb el seu poder i el seu sentit a la vida, per poder-ho aportar més al món.

Comptarem amb la participació d’altres persones facilitadores en alguns dels mòduls.

Programa i calendari

Mòdul 1: Presentació i introducció [25 i 26 de setembre 2020]

Presentació del curs i benvinguda: creació dels grups d’iguals, aclariments sobre la dinàmica de la formació (sessions individuals, projectes, etc…)

Introducció a la teoria del Treball de Processos i la seva aplicació als grups, el concepte de democràcia profunda, el rol de la facilitació i la metacomunicació. Habilitats i metahabilitats bàsiques, rols, rols fantasma, moments àlgids i resolucions temporals en el procés.

Mòdul 2: Poder i dinàmiques de rang [23 i 24 d'octubre 2020]

Veurem quin és el paper del poder en la gestió de conflictes, quins són els diferents tipus de rang que intereseccionen quan ens relacionem i aprendrem eines per facilitar la consciència del poder i també l’expressió de l’impacte.

Mòdul 3: Les relacions dins del grup [27 i 28 de novembre 2020]

Treballarem la facilitació de relacions, veurem els tres nivells de relació (intrapersonal, interpersonal i transpersonal) i les diverses intervencions en cada nivell. Situarem la importància de fer treball relacional quan treballem amb grups. Posarem també atenció a la qüestió dels múltiples rols.

Mòdul 4: Conflicte, escalada i fases [29 i 30 de gener 2021]

Posarem èmfasi en les eines teòriques i pràctiques que faciliten la gestió dels conflictes dins dels grups, explorarem els processos d’escalada i desescalada i coneixerem les fases del conflicte i com intervenir en cada una d’elles.

Mòdul 5: Connexió entre la història individual i col·lectiva [26 i 27 de febrer 2021]

Durant el mòdul explorarem la influència de la història col·lectiva en les persones. Parlarem del trauma des de la perspectiva del Treball de Processos, i de com les experiències difícils de les nostres famílies, comunitats o de la nostra societat influencien la manera en la qual afrontem la vida. Prendrem consciència de com la història està encara present i buscarem nous patrons per afrontar el futur.

Mòdul 6: Creativitat [26 i 27 de març 2021]

Explorarem diversos patrons de creativitat. Practicarem i coneixerem diverses tecnologies participatives que faciliten la creació col·lectiva i participativa i que fomenten la capacitat del grup per indagar les seves motivacions i somnis i donar-los forma.

Mòdul 7: Símptomes corporals i estats alterats [23 i 24 d'abril 2021]

Els símptomes corporals i els estats alterats de consciència són experiències que sovint es donen al voltant de processos conflictuals. És per això que com a facilitadora de conflictes fa falta que aprenguis a desplegar i bregar amb els símptomes corporals i els estats alterats propis i dels altres.  Durant el mòdul brindarem un marc teòric que ens ajudarà a comprendre millor aquests fenòmens així com experiències pràctiques que ens ajudaran a aprendre a desvetllar el sentit que tenen els símptomes corporals i els estats alterats de consciència.

Mòdul 8: Presentació de projectes [28 i 29 de maig 2021]

Es dedicarà bona part del mòdul a la presentació de projectes.

També es farà un procés de reflexió i avaluació conjunta, per a ser més conscient dels aprenentatges, de com volem aplicar-los en la nostra quotidianitat i quins poden ser els pròxims passos.

Divendres de 16 a 20 h i dissabte de les 10 a les 14 hores i de 15:30 a les 19 hores

I després…

Una vegada acabada la formació podràs:

 • Comprendre les dinàmiques dels grups pensant de forma sistèmica
 • Intervenir i facilitar en un grup en diversos contextos
 • Ser més conscient sobre la teva pròpia percepció i com està connectada amb el grup, així com entendre la diferència entre una facilitació neutral i una facilitació fluïda
 • Treballar amb la diversitat i facilitar la dinàmica de rangs dins d’un grup
 • Utilitzar el treball interior per poder sostenir i mantenir-se arrelat/ada enmig del caos
 • Facilitar processos creatius dins d’un grup
 • Continuar estudiant amb la nostra formació de tres anys en facilitació

Preus i opcions de pagament

El preu és de 1.845 euros.

Es pot pagar el curs complet o bé en 3 pagaments, amb una matrícula de 160 €:

 • Matrícula 160 €
 • 1r pagament 485 €
 • 2n pagament 600 €
 • 3r pagament 600 €

Podràs consultar aquí la NORMATIVA DEL CURS

Consulta aquí la nova Política de Descomptes Escola Fil 2020-21

És obligatori fer la inscripció i efectuar el pagament per matricular-se. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció.