2021-22 Normativa curs triennal de facilitació de grups BARCELONA - Fil a l'agulla

Normativa del Curs triennal de facilitació de grups Barcelona - Escola Fil 2021-22

.

El format del curs és presencial, tot i que la situació sanitària està molt més estable, si hi ha moments de la formació que coincideixen amb un canvi d’escenari que no fa possible la part presencial, com per exemple un nou confinament, el curs es farà de forma virtual per garantir la seva realització i continuïtat en les mateixes dates.

 

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

Per formalitzar les inscripcions us demanem que llegiu i accepteu la normativa següent.

 • La formació té un cost total aproximat de 9.870 €, que es tradueix en un cost anual de:
  • Primer any: 2.540 €
  • Segon any: 3.415 €
  • Tercer any: 3.915 €

A partir del segon any el preu s’incrementa perquè comença la supervisió i s’ha comptat que la meitat es fa el segon any i l’altra meitat el tercer any, però això dependrà del ritme de la persona.

El tercer any inclou els exàmens, tot i que una part d’aquests es realitzaran 3 mesos després.

Important: aquest preu està basat en un mínim de requisits, i cal tenir en compte que segons l’itinerari formatiu el cost pot canviar.

Desglossament:

* D’aquestes 25 sessions de supervisió, hi ha sessions de supervisió de casos, de projecte final i com a mínim tres sessions de supervisió en viu (70 €/sessió). A més també es compta els espais grupals de supervisió on si ets persona supervisada pagaràs 70 € i com a observadora participant 35 €.

** Els exàmens es realitzaran al gener i març de l’any següent d’haver completat els tres anys de formació.

Nota: El cost de la sessió d’expertes està inclosa en el preu de la matrícula.

 • La matrícula de 200 € es pagarà un cop a l’any el mes de desembre.
 • El preu total de cada any es pagarà fraccionadament, per cada mòdul i dia de formació que es realitzarà en un únic ingrés de 280 € entre l’1 i el 15 de cada mes de realització del mòdul de formació.
 • Les sessions individuals, les mentories individuals i grupals s’hauran de pagar directament a la persona amb la qual es realitzin i s’acordarà amb cadascun dels professionals assignats quin és el mètode de pagament que sigui més convenient per ambdues parts.

Si la persona mentora o terapeuta amb qui es fan aquestes sessions forma part de Fil a l’agulla, el pagament de les sessions de cada curs es pagarà de forma fraccionada en quatre pagaments.

Mentories (quan les mentores siguin persones de Fil a l’agulla): un pagament de 220 € al febrer

Sessions individuals (quan les terapeutes siguin persones de Fil a l’agulla): tres pagaments de 240 € cada un en les següents dates:

  • Abril
  • Juny
  • Octubre
 • Tanmateix les supervisions s’hauran de pagar directament a la persona amb la qual es realitzin i s’acordarà amb cadascun dels professionals assignats quin és el mètode de pagament que sigui més convenient per ambdues parts.

Si la persona supervisora amb qui es fan aquestes sessions forma part de Fil a l’agulla, el pagament es farà cada cop que es faci una sessió, en efectiu o mitjançant transferència bancària.

 • Els espais grupals de supervisió del tercer curs es pagaran amb un ingrés únic de 140 € el mes de juliol.
 • Els exàmens corresponents a la finalització del curs es pagaran abans de la seva realització i serà requisit imprescindible per a poder realitzar-los. Els pagaments es faran en dos fraccionaments:
  • Desembre- 200 €
  • Febrer- 300 €
 • La persona que inicia la formació cal que ompli el formulari d’inscripció i fer un ingrés de 60 €, en concepte d’entrevista d’admissió al número de compte és de Caixa d’Enginyers ​ES97 3025 0011 78 1400028513, indicant nom, cognoms i el nom del curs. Ens posarem en contacte amb tu per fixar la data de l’entrevista. Cal tenir en compte que en cas de no ser admès o admesa aquests diners no seran retornats.

L’objectiu del procés d’admissió és verificar i assegurar-nos que els objectius, expectatives i l’experiència de la persona encaixen amb el que la formació ofereix i la persona està buscant.

 • Es considerarà la plaça reservada i ocupadaquan s’hagi passat el procés d’admissió i efectuat el pagament de l’import total de la matrícula del curs (200,00€) a través de transferència bancària al número de compte de Caixa d’Enginyers ES97 3025 0011 78 1400028513 (posant el nom del curs i el vostre nom).

 

Quadre resum de pagaments:

 

Pagaments a l’estranger

Quan es doni el cas que hàgiu d’efectuar pagaments a l’estranger perquè els professionals relacionats amb les mentories, supervisions i sessions individuals resideixen fora del nostre país, l’acord amb aquestes persones, és que totes aquelles activitats de caràcter individual que realitzeu amb elles, cada alumne les pagarà directament, són uns imports que no passen per Fil a l’agulla i que no gestionem nosaltres. Si teniu dubtes en relació amb aquests pagaments, els podeu tractar directament amb aquestes persones.

Us proposem diverses opcions que creiem que us poden ajudar:

 • Fer pagaments a través de plataformes com el Pay Pal, que normalment no cobren comissions.
 • Les entitats bancàries normalment, si són pagaments a la UE, no cobren grans comissions, podeu adreçar-vos a les vostres entitats bancàries per esbrinar quina és la manera més adequada de fer aquests pagaments (són transferències que es poden fer telemàticament).
 • Fer pagaments trimestrals o semestrals o anuals, de manera que siguin pagaments d’import més elevats i per tant reduir així el nombre de transaccions i de comissions que heu de pagar.

Aquestes són algunes idees que us proposem, però en tot cas heu d’acordar amb cada un dels professionals quin és el mètode de pagament que sigui més beneficiós per ambdues parts, ja que potser ells també disposen de plataformes de pagament o solucions per aquest tema.

 

Devolucions

Per a les sessions individuals, mentories i supervisions amb professionals de Fil a l’agulla és possible fer un canvi de data o anul·lar la cita, però si no s’avisa amb 48 hores d’antelació s’haurà d’abonar igual l’import de la sessió. Amb la resta de professionals haureu de conèixer la seva política de cancel·lacions.

Un cop iniciat el curs i en els cursos següents, per poder donar-te de baixa de la formació és necessari que ho parlis amb la persona mentora i es revisarà com fer el tancament a tots nivells.

Si tens casuístiques especials o necessitats de flexibilitat econòmica també ho pots parlar amb la teva mentora o enviar un correu a escolafil@filalagulla.org explicant la teva situació.

Aquest curs està pensat com una unitat pedagògica completa i indivisible, això comporta l’assistència a totes les sessions i el pagament íntegre d’aquest. No obstant això,  oferim la possibilitat de fer el pagament de forma fraccionada per facilitar-te el seu abonament. Un cop iniciat el curs, no podrem fer-te cap devolució i en cas que no assisteixis a algun dels mòduls o dies de formació, no et podrem retornar l’import del pagament abonat. En el cas que no hi puguis assistir, es facilitaran els materials treballats a les sessions i les gravacions.

 

Obtenció de certificats i del diploma

Per a l’obtenció del diploma d’aquesta formació s’haurà d’haver complert els requisits i superat els exàmens.

Podreu demanar un certificat conforme esteu realitzant el curs en qualsevol moment que ho necessiteu.

 

Moltes gràcies per l’interès i la participació en els nostres cursos.