Curs d'introducció a la facilitació de grups 2020-21 (Online, 1a edició)

Facilitació de grups. L'art d'estar dins i fora

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Estructura: Vuit sessions de 4 hores cadascuna amb un total de 32 hores lectives.

Horaris: Dijous de 16 a 20 h. | Calendari: 8 – 15 – 22 – 29 d’octubre, 5 – 12 – 19 – 26 de novembre | Lloc: Online | Idioma: Català i castellà | Preu: 360 € | Període d’inscripcions: Obert

Les places són limitades i es guardaran per ordre de matrícula. Podeu llegir la normativa de matrícula aquí.

Si necessites més informació, ens pots escriure a escolafil@filalagulla.org

Descripció

Us presentem una nova edició d’aquest curs que té com a objectiu proporcionar una introducció a la facilitació de grups des del Treball de Processos (o psicologia orientada a processos), perspectiva desenvolupada per Arnold Mindell i les seves col·laboradores durant els anys 70.

El principi més important del Treball de Processos és la democràcia profunda, una actitud que reconeix que tots els rols i aspectes d’un grup no només són necessaris sinó que necessiten ser reconeguts, apreciats i interactuar entre ells, per a què el grup pugui fer emergir tota la seva saviesa i desenvolupar el seu potencial.

Implica tenir l’habilitat d’apreciar i incloure les diferents persones, idees, actituds, somnis, intuïcions i emocions que estan presents en el grup i, en especial, aquelles que normalment estan més marginades dins la seva cultura. Per a facilitar des d’aquesta perspectiva, doncs, cal ser capaç de desenvolupar l’art d’estar dins i fora.

Cal percebre els senyals subtils; notar i connectar amb les diferents parts en tensió i, alhora, ser capaç de prendre distància i facilitar; gestionar els conflictes; cal tenir la capacitat de treballar personalment alhora que es facilita el grup… En resum, facilitar vol dir ser conscients de la diversitat (la del grup i la pròpia). D’aquelles parts de nosaltres i dels grups amb les quals ens identifiquem més i d’aquelles amb les que no tant, per seguir el procés que està emergint i guanyar llibertat per escollir amb més consciència què volem a cada moment.

La novetat d’aquesta edició és que serà completament virtual i pretén aportar els coneixements bàsics de la facilitació orientada a processos en aquest context, per tal que puguem desplegar les nostres habilitats facilitadores en entorns i formats cada cop més canviants.

Formadores

Núria Mateu Almacellas (coordinadora del curs): Llicenciada en Psicologia, postgraduada en Cultura de Pau i formant-se en Treball de Processos des del 2012. Actuament, és terapeuta, formadora i facilitadora a Fil a l’agulla. Gaudeix acompanyant als grups quan decideixen mirar-se cap a dins i emprendre processos de transformació.

Sara Carro Ibarra: Vinculada al món educatiu d’ençà que va acabar la llicenciatura d’Història, la seva feina ha anat orientada a la prevenció i l’atenció de la discriminació, i a què a les escoles, les emocions i la gestió dels conflictes tinguin un espai central. És postgraduada en Cultura de Pau i autora de contes infantils. Diplomada en Treball de Processos l’any 2020. És educadora, formadora, facilitadora de grups i terapeuta.

Programa

Les sessions tindran exposicions teòriques, exercicis pràctics i vivencials de treball personal, relacional i grupal, així com moments de pràctica per a desenvolupar les habilitats i metahabilitats necessàries per facilitar des de la perspectiva del Treball de Processos.

Sessió 1: Presentació del grup. Introducció a la teoria bàsica de Treball de Processos aplicada a l’entorn virtual. [8 d’octubre de 16 a 20 h]

Farem una introducció teòrica sobre la història del Treball de Processos, les seves arrels i diferents aplicacions, tot posant el focus en la facilitació de grups. Introduirem els conceptes claus d’aquesta perspectiva: la democràcia profunda; els tres nivells de percepció de la realitat; la identitat d’un grup (primària, secundària i límit); i les tres dimensions (intrapersonal, interpersonal i sistèmica) que es tenen en compte a l’hora de facilitar.

Sessió 2: La teoria de camp i els rols. El rol de la facilitació: habilitats bàsiques per facilitar en l’entorn virtual. El procés de grup: teoria, pràctica i anàlisi de l’experiència. [15 d’octubre de 16 a 20 h]

Introduirem els aspectes bàsics del Treball de Processos aplicat als grups: concepte de camp grupal (com influeixo i m’influeix el grup), rols (els papers inconscients que adoptem i aquells que marginem), moments àlgids (situacions de tensió) i resolucions temporals (moments d’acostament entre posicions).

Sessió 3: Treball personal i metahabilitats: desenvolupar el posicionament facilitador en entorns canviants. [22 d’octubre de 16 a 20 h]

El treball personal -ser conscient del meu propi procés, així com dels temes i actituds que m’afecten- és bàsic per facilitar des d’aquesta perspectiva. El rol de la persona que facilita és un rol més, que està al mateix temps dins i fora del grup. No és un rol neutral, perquè sent i nota quina és la seva posició i, alhora, té certa perspectiva i consciència, cosa que li permet facilitar el moment. En aquest sentit, també treballarem les habilitats i metahabilitats útils per a la facilitació de grups.

Sessió 4: Les relacions: captant els senyals dobles en les 2D. El poder i els privilegis: atendre les dinàmiques de poder en els entorns virtuals. [29 d’octubre de 16 a 20 h]

Un grup és també un conjunt de relacions i hi ha moments en què acompanyar-lo implica també fer treball relacional. Això vol dir treballar la comunicació, els dobles senyals, les crítiques, les acusacions. Un altre aspecte clau és la consciència del poder i dels privilegis que tenim en cada moment, així com comprendre i tenir la capacitat de facilitar les dinàmiques de poder que es donen en totes les relacions i grups, tant les visibles com les invisibles.

Sessió 5: Conflictes: identificant el cicle del conflicte i les seves fases. Com intervenir. [5 de novembre de 16 a 20 h]

El conflicte és inherent a les relacions humanes i als grups, i és clau poder facilitar l’adquisició d’eines i el desenvolupament d’habilitats necessàries, per fer-los front i guanyar curiositat i interès per a poder aprendre a gestionar-los i convertir-los en un aprenentatge.

Sessió 6: El procés de grup en la pràctica online (I): preparant la benvinguda. Anàlisi i supervisió. [12 de novembre de 16 a 20 h]

Aprendrem i assajarem les habilitats bàsiques necessàries per facilitar processos grupals fent atenció als diferents moments del procés. Practicarem el que hem après durant les sessions anteriors, podrem ocupar diferents posicions en l’aprenentatge (facilitadora, participant, observadora),  analitzarem el procés i rebrem feedback de la nostra pràctica.

Sessió 7: El procés de grup en la pràctica online (II): l'atenció al feedback. Anàlisi i supervisió. [19 de novembre de 16 a 20 h]

Tindrem l’oportunitat de que més persones puguin posar en pràctica els seus coneixements, habilitats i metahabilitats en un entorn d’aprenentatge i supervisió.

Sessió 8: Integració d’aprenentatges i tancament. [26 de novembre de 16 a 20 h]

Tan important és donar espai a la pràctica com a la seva integració i el trasllat a la vida quotidiana. En aquesta sessió ens dedicarem a aterrar el que hem après i concloure el grup d’aprenentatge que s’haurà creat.

I després…

Un cop completada la formació, hi ha diverses opcions per qui desitgi aprofundir en la metodologia:

  • Continuar la formació en facilitació de grups amb Fil a l’Agulla: organitzem una formació anual a Barcelona i una altra a Girona que permet aprofundir en la facilitació de grups des del Treball de Processos.
  • Aprofundir amb el curs triennal en facilitació de grups, co-producció de l’Escola Fil i la Escuela del Instituto de Trabajo de Procesos.
  • Diploma en treball de processos amb l’Institut de Treball de Processos i Democràcia Profunda: la formació completa en Treball de Processos té una durada mitjana de vuit anys. Comença amb l’any base, que dura dotze mesos i, després, s’entra al Diploma. Aquests estudis preparen per facilitar grups, fer acompanyament individual i de relacions, i, també, per impartir formació.

És obligatori fer la inscripció i efectuar el pagament per matricular-se. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció.