Curs de gestió democràtica i cures a les organitzacions 2020-21 (Barcelona i Online, 2a edició)

Aprofundint en la democràcia i cuidant els equips

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Estructura: Consta de 10 mòduls de diferent durada i 2 mentories grupals. El curs té una durada de 80 hores. Si ho preferiu, podeu fer mòduls puntuals, sense les mentories, amb preus diferents segons la durada d’aquests.

Horaris: Quinzenalment cada dimecres de 9h a 14h| Calendari: 30 de setembre, 14 i 28 d’octubre, 11 i 25 de novembre, 9 de desembre, 20 de gener, 3 i 17 de febrer, 3 i 17 de març, 7 i 21 d’abril, 5 i 19 de maig i 2 de juny | Lloc: Temporalment, i mentre la situació sanitària no millori, les sessions seran Online.La Lleialtat Santsenca (c. Olzinelles 31,  Barcelona), amb accés per cadires de rodes. Possibilitat de seguir el curs Online| Idioma: Català. Es facilitarà la comprensió de castellanoparlants | Preu: 870 € el curs complet. Si vols fer mòduls per separat, pots consultar els preus a l’apartat “Preus i opcions de pagament” |Inscripcions obertes

La primera sessió és GRATUÏTA (30/09 de 9 a 14 h). Les places són limitades i es guardaran per ordre de matrícula. Podeu llegir la normativa de matrícula aquí.

Si necessites més informació, ens pots escriure a escolafil@filalagulla.org.

Descripció

Formació especialitzada dirigida a persones membres de cooperatives o d’altres entitats del Tercer Sector. Aquest curs serà una oportunitat única tant per les persones que hi participin directament com per les seves organitzacions, ja que, per la seva llargada i profunditat, permetrà que més enllà de la transmissió de continguts i eines pràctiques, les participants pugueu rebre un acompanyament real i força individualitzat per transferir el que aprengueu a la vostra pròpia cooperativa. A més a més, el fet de compartir amb altres persones i organitzacions amb inquietuds semblants enriquirà moltíssim l’experiència i generarà la xarxa de suport necessària per fer els canvis que proposem en el curs.

El curs proporciona eines teòriques i pràctiques, així com el suport suficient per possibilitar que les organitzacions i/o els equips de treball incloguin la perspectiva de les cures i aprofundeixin en la seva gestió democràtica.

El curs et permetrà:

 • Tenir una idea clara del que són les cures i què impliquen
 • Dotar-te d’eines per incorporar-les en la teva organització

Formadora

Neus Andreu (coordinadora del curs): Facilitadora de grups, formadora i consultora organitzacional, també acompanya a persones i parelles en el seu camí. Diplomada en Treball de Processos en el Regne Unit.  És actualment la coordinadora general de Fil a l’agulla.

La meva passió és donar suport a organitzacions, comunitats, grups i persones en moments de canvi o crisi. Em sento en constant procés d’aprenentatge perquè cada situació a la qual contribueixo a facilitar és única i conté saviesa. Em sento profundament privilegiada de poder dedicar-me a allò que m’apassiona. 

Programa i calendari

Mòdul 0: Introducció [30 de setembre 2020] INSCRIPCIÓ GRATUÏTA

En aquest mòdul s’introduirà en temes com:

– Què és la gestió democràtica? La participació quantitativa i qualitativa! La democràcia profunda: una qüestió de consciència

– Què són les cures? Diferents formes d’entendre-les i les seves arrels en el feminisme.

– Què és la facilitació?

– El paper de la diagnosi

Mòdul 1: La visió de les organitzacions [14 d'octubre 2020] ONLINE

Tenir una visió clara i compartida per totes les persones que formen part de l’organització, així com que totes les persones sentin que la visió comú encaixa amb la seva visió personal és fonamental per al bon funcionament i el contacte amb el sentit i el “per què” del que fem.

Mòdul 2: La cohesió, el treball en equip i la gestió emocional [28 d'octubre 2020] ONLINE

Per tal de tenir equips resilients capaços de poder entomar els canvis constants del món actual i, per tant, també de les organitzacions, cal que les persones siguin tractades com a tals i en totes les seves dimensions. És fonamental crear dinàmiques de companyonia, col·laboració i coneixença que facilitin fer front a les constants dificultats, tensions i reptes amb les que es troben els projectes avui en dia. També cal cuidar la gestió de la pressió interna i externa a la qual els equips estem sotmeses, ja que afecta de forma molt intensa a la salut mental de les persones.

En aquest camí de crear equips cohesionats, el tractament i l’espai que es dóna a la dimensió emocional és fonamental.

Mòdul 3: La gestió de conflictes [11 i 25 novembre i 9 de desembre de 2020]

Les cooperatives i altres organitzacions del tercer sector ens caracteritzem per posar en el centre les persones així com per promoure formes d’organització més democràtiques i participatives.

Perquè la democràcia vagi més enllà de ser una qüestió d’estructura i sigui una actitud que formi part de la cultura organitzativa, hem de disposar d’eines per gestionar la diversitat d’opinions, posicionaments, experiències… i els conflictes que d’aquesta diversitat se’n deriva.

Per altra banda, la no atenció als processos conflictuals té conseqüències serioses en la salut i el benestar de les persones i dels equips i fins i tot a vegades poden suposar trencaments, separacions i processos molt dolorosos.

Cal doncs que les cooperatives guanyem capacitats per gestionar els conflictes de tal manera que es converteixin en oportunitats per enfortir els equips, créixer com a persones i com a organitzacions, desenvolupar-nos i guanyar connexió amb el nostre sentit profund.

Mòdul 4: Comunicació, feedback [20 de gener i 3 de febrer 2021]

En aquest mòdul es treballarà:

– La Comunicació: canals, estils, habilitats. Com promoure una comunicació eficaç, directa i compassiva?

– Els processos Feedback (retroalimentació): donar eines per tal que les organitzacions tinguin sistemes fluids de retroalimentar-se com a element fonamental per la seva sostenibilitat i capacitat d’adaptar-se als canvis.

– El Feedback 721

– Feedback del rendiment = els sistemes d’avaluació i apreci

Mòdul 5: Poder, lideratge, habilitats directives [17 febrer, 3 i 17 de març 2021]

El Consell Rector (CR) o l’equip directiu, juntament amb el coneixement profund de les seves funcions i responsabilitats i la seva capacitat de gestionar la cooperativa i organització, necessita desenvolupar habilitats personals i directives.

El procés d’adquisició d’aquestes habilitats és la mateixa vida, l’acumulació d’experiència personal i professional, i molt sovint es desenvolupen de forma espontània. De tota manera, la formació pot ajudar a consolidar aquestes habilitats i a generar-ne de noves. També ens pot ajudar a ser més conscients del nostre propi potencial, els nostres punts forts i les nostres mancances.

Les persones capaces de dirigir equips i organitzacions saben que una bona direcció no té a veure amb què la gent faci cas o en sotmetre la voluntat dels altres, dirigir en aquest segle ja no vol dir manar. Ans el contrari, té a veure amb posar-se al servei dels i les altres. Fa gairebé mig segle, Robert K. Greenleaf va crear el concepte “servant leadership” en el que definia a un líder no autoritari, que visualitza i conceptualitza, escoltant, empatitzant, comprometent-se amb el creixement de l’equip i creant comunitat.

Mòdul 6: La gestió de persones i el mentoratge [7 d'abril 2021]

En aquest mòdul es treballaran els següents temes:

– Acompanyament a les persones en el seu camí d’empoderament tant en relació amb les capacitats tècniques i de desenvolupament professional, com amb la seva progressiva apropiació del que vol dir pertànyer a l’organització i com encaixa la pròpia visió amb  la visió de l’organització.

– Acompanyar a les persones en cas d’incompliment de la normativa o altres faltes disciplinàries.

– Acompanyament a les persones en moments de crisi o de conflicte.

– Acompanyament a les relacions dins dels equips.

Mòdul 7: La governança i l'organització interna [21 d'abril 2021]

Els sistemes de presa de decisió i d’organització d’una entitat són una peça molt important per a la gestió democràtica Calen mecanismes de regulació i promoció de la implicació, la presa de responsabilitats així com la participació. També protocol·litzar moments clau i potencialment complicats de la vida d’un projecte com ara les entrades i les sortides.

La regulació i creació d’estructures formals que regulin el poder i les interaccions dins l’organització és una de les claus per cuidar les relacions, per prevenir un bon grapat de conflictes i, en conjunt, per cuidar les persones i promoure la transparència.

Mòdul 8: El masclisme i la gestió d'agressions: la mirada restaurativa [5 de maig 2021]

En els darrers temps els moviments feministes han aprofundit en la seva capacitat d’arribar a tot arreu, també en els àmbits laborals i organitzacionals s’està qüestionant com afecta i com fer front a la cultura patriarcal.

L’existència d’estructures formals masclistes i sobretot, de cultura organitzacional masclista fa que encara avui dins del cooperativisme i el tercer sector es reprodueixin dinàmiques en el sí de les relacions personals i també laborals injustes i desiguals. Cal seguir aprofundint en les diverses formes a través de les quals el masclisme està present a les nostres organitzacions, implementar sistemes reparadors de les agressions que s’hi donen. En aquest sentit, la mirada restaurativa té molt a aportar.

Mòdul 9: El privilegi blanc i altres dinàmiques de discriminació [19 de maig 2021]

Com el racisme està present en la gestió de les nostres entitats? Segurament és la falta de diversitat el que ens ho posa més de manifest. Com podem treballar per crear cultures organitzatives menys racistes i en general menys discriminatòries? Què cal que tinguem en compte en relació amb la discriminació social dins les cooperatives i les entitats del tercer sector? On comença i on acaba la nostra responsabilitat social en aquest sentit?

Mòdul 10: Tancament i presentació de projectes [2 de juny 2021]

Horaris dels mòduls: Quinzenalment cada dimecres de 9h a 14h

Organització del curs:

Mòduls presencials o en línia: es tracta sessions on es treballaran els continguts i es combinaran les exposicions teòriques amb exercicis pràctics. Es facilitarà la transferència dels aprenentatges a la realitat de les cooperatives de les persones participants. Es podran seguir presencialment o en línia.

Trobades de mentoria amb grups reduïts: es realitzaran una sèrie de 5 trobades de 2 hores durant tot el curs. Aquestes es dedicaran a donar suport individualitzat a les persones, per integrar els continguts i fer assessoraments de com aplicar-los a les pròpies organitzacions. Podran ser presencials o en línia.

Realització del projecte: per tal de completar la formació caldrà realitzar un breu projecte final en el qual s’aplicarà algun dels coneixements adquirits durant el curs.

Preus i opcions de pagament

El preu del curs sencer és de 870 € el curs complet; inclou els 10 mòduls i les 5 mentories en grups reduïts.

Si vols fer mòduls per separat, el seu preuvaria segons la seva durada:

 • Mòdul 0: Introducció (1 sessió) = 0 € INSCRIPCIÓ GRATUÏTA
 • Mòdul 1: La visió de les organitzacions (1 sessió) = 70 euros
 • Mòdul 2: La cohesió, el treball en equip i la gestió emocional (1 sessió)= 70 euros
 • Mòdul 3: La gestió de conflictes (3 sessions) = 210 euros
 • Mòdul 4: Comunicació, feedback (2 sessions)= 140 euros
 • Mòdul 5: Poder, lideratge, habilitats directives (3 sessions)= 210 euros
 • Mòdul 6: La gestió de persones i el mentoratge (1 sessió) = 70 euros
 • Mòdul 7: La governança i l’organització interna (1 sessió) = 70 euros
 • Mòdul 8: El masclisme i la gestió d’agressions: la mirada restaurativa (1 sessió) = 70 euros
 • Mòdul 9: El privilegi blanc i altres dinàmiques de discriminació (1 sessió) = 70 euros
 • Mòdul 10: tancament i presentació de projectes (1 sessió) = 70 euros

Podeu consultar aquí la NORMATIVA DE MATRÍCULA .

Consulta aquí la nova Política de Descomptes Escola Fil 2020-21

És obligatori fer la inscripció i efectuar el pagament per matricular-se. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció.