Curs de facilitació triennal (gener 2020)

Facilitació de grups. Aportant consciència i creixent amb la diversitat

Introducció

Es tracta d’una formació de tres anys que oferirà un coneixement profund i complert de la facilitació orientada a processos, també anomenada WorldWork. Estarà orientada a la pràctica i en contacte amb la realitat actual per tal de facilitar l’aplicació de tot allò que anem aprenent.

Per formalitzar la matrícula haureu d’omplir aquest formulari. Podeu llegir la normativa d’inscripció en aquest document. El lloc on es faran les classes serà La Lleialtat Santsenca, de Barcelona.  – INSCRIPCIONS TANCADES – 

Si necessites més informació, ens pots escriure a info@filalagulla.org

CURS DE FACILITACIÓ TRIENNAL

Des de fa anys, Fil a l’agulla hem impartit cursos d’introducció a la facilitació així com el curs de facilitació anual de grups que el curs vinent arriba ja a la seva setena edició. La gran resposta i entusiasme que han rebut aquestes formacions, la demanda d’aprofundir més de moltes persones participants, així com la necessitat que veiem en la situació política i social actual d’oferir eines que ajudin a promoure solucions que vagin a l’arrel dels problemes i capaces de treballar en un ambient altament polaritzat, és el que ens ha motivat a oferir aquesta formació.

Aquests estudis de tres anys que llancem és una coproducció de Fil a l’agulla i l’escola de l’Institut de Treball de Processos i Democràcia Profunda, institució pionera en la formació en Treball de Processos i que compta amb professorat internacional amb llarga experiència en la docència i en la pràctica de la facilitació en tota classe de contextos.

Es tracta doncs d’una formació arrelada al territori, enriquida amb visions i experiències d’altres realitats i amb un equip docent internacional amb llarga trajectòria i experiència.

Volem que contribueixi a la necessitat creixent d’alimentar i complementar les diverses metodologies i plantejaments de la participació ciutadana, el desenvolupament organitzacional i la gestió de conflictes amb un nou paradigma que, més enllà de la cerca de solucions immediates, pugui també facilitar la presa de consciència i amb ella, promoure sortides sostenibles i de llarg termini als problemes i reptes de les organitzacions, comunitats, grups i la societat.

Si vols conèixer l’equip docent, consulta aquest document. 

A qui va dirigida i requisits d’entrada

Aquesta formació va dirigida a persones que treballen en la facilitació de grups, la gestió de conflictes, l’àmbit comunitari, la participació ciutadana, l’educació, el desenvolupament organitzacional, el canvi social…

Donat que la formació vol donar suport al desenvolupament de la pràctica interventiva, la formació va dirigida a persones que ja estiguin facilitant o fent intervenció social, comunitària o en el món organitzatiu. A més a més, també requerim que les persones hagin tingut un contacte i coneixement previ amb el Treball de Processos.

El procés d’admissió consta d’un primer moment en què la persona interessada omple un formulari i es fa una entrevista amb algú de l’equip docent. A partir d’aquí, l’equip docent pren una decisió sobre l’admissió de la persona al curs.  Aquesta entrevista té un cost de 60 euros.

Formació de nova creació

La formació que us estem presentant, que va iniciar al gener de 2019, és de nova creació i cal tenir en compte el seu component pioner.

 

CONTINGUTS

Es tracta d’una formació de tres anys que oferirà un coneixement profund i complert de la facilitació orientada a processos, també anomenada Worldwork. La formació estarà orientada a la pràctica, i en contacte amb la realitat actual per tal de facilitar l’aplicació de tot el que anem aprenent.

Què és el Worldwork?

És el Treball de Processos o la Psicologia Orientada a Processos aplicada a grups petits i grans, comunitats i organitzacions, participació ciutadana, esdeveniments internacionals i problemes relacionats amb la terra i el món.

Es tracta d’un nou paradigma per comprendre la vida col·lectiva alhora que un cos de teoria i un mètode pràctic i eficaç per fer front a tota mena de situacions i àmbits, com ara conflictes, presa de decisions, dinàmiques de poder, relacions, visió, creativitat i facilitació de reunions.

El principi bàsic i subjacent del Worldwork és la democràcia profunda. La democràcia profunda parteix de la idea que qualsevol situació donada necessita totes les parts, totes les persones, tots els temes i tots els nivells de realitat per desenvolupar tot el seu potencial i donar suport al desenvolupament del grup.

En altres paraules, un dels aspectes crucials del Worldwork és posar el focus i portar a la consciència tant la part més lineal i factual d’una conversa o situació com la seva part no-lineal, invisible i emocional.

Quins temes es tractaran?

La formació constarà de sis semestres, cada un girarà al voltant d’un eix temàtic. De forma transversal treballarem el desenvolupament de la facilitadora a través del treball interior, treball personal, les habilitats i metahabilitats, la connexió amb l’estil propi i també l’antiestil, la consciència dels sistemes de creença i valors del facilitador/a, entre d’altres.

Semestre 1. La consciència en acció: què és facilitar?

Treballarem la distinció entre la facilitació orientada a objectius concrets envers la facilitació de consciència i el treball moment a moment això com la consciència dels somnis alts i la seva relació amb els somnis baixos i la desesperança. Introduirem la idea de “dreaming field”, processos mítics i la seva importància a l’hora d’acompanyar als grups. Finalment també la relació entre el món interior i el món exterior, i com aquesta relació és fonamental per poder facilitar.

Semestre 2. Desenvolupament organitzacional i patrons

Donarem eines i marcs útils per treballar amb organitzacions de tota mena (ONG, administracions, entitats, empreses…) al voltant de diferents temes: treball en equip, rols múltiples, somnis i mites de l’organització…

Semestre 3. Construcció de comunitats i participació

Aportarem una mirada i eines que faciliten que els processos participatius i els espais de creació de comunitat guanyin en profunditat, com ara els Fòrums Oberts. Presentarem models d’intervenció com l’Oasis i el Go Deep que més enllà de tenir objectius concrets estan basats en el feedback del sistema. Posarem la mirada també en l’impacte del passat i el trauma col·lectiu, en les dinàmiques actuals de la comunitat, així com en els mites de la comunitat i “l’espai de somni” o el dreaming de la terra de la qual formem part.

Semestre 4. Conflicte transformador

Aprendrem conceptes i noves maneres de mirar el conflicte que ens ajudaran a poder confiar en el seu potencial creatiu i transformador i a saber estar en el foc de la tensió sense cremar-nos. Guanyarem comprensió sobre els Estats Alterats de consciència, les dinàmiques d’escalada i de-escalada del conflicte, els cicles de la violència i les dinàmiques de venjança i dol. D’altra banda, posarem el focus en la relació entre els conflictes i els estats relacionats amb les opressions internalitzades, els crítics interns i les seves tipologies, les dinàmiques de “dreaming up” en els conflictes, els dobles senyals, els canvis de rol, les quatre fases del conflicte i les dinàmiques intergeneracionals del trauma col·lectiu.

Semestre 5. Diversitat

Treballarem la diversitat incloent l’anàlisi interseccional, les dinàmiques de rang, les dinàmiques culturals, històries d’opressió, l’opressió internalitzada… També les micro agressions, la diversitat de cosmologies (racional versus xamànica) i molt més. Prendrem consciència sobre com els privilegis socials ens ceguen davant la discriminació i treballarem la diversitat relacionada amb qüestions com ara el gènere, l’orientació del desig, la raça, la identitat nacional, la diversitat funcional, entre d’altres.

Semestre 6. Poder i lideratge

Donarem la benvinguda i posarem consciència sobre els diferents estils de lideratge, processos arquetípics en el lideratge, com ara els superherois i les superheroïnes i altres aliats que ens poden ajudar. Veurem la relació i la importància que té la gestió de les dinàmiques de poder i la connexió amb el poder personal propi per poder exercir lideratges enriquidors i que estiguin al servei dels grups i comunitats. Treballarem les complexitats del poder i les dinàmiques de marginació. També aprendrem a donar i rebre retroalimentació dins les estructures jeràrquiques i aportarem consciència en relació a la diversitat interna, el biaix i el prejudici quan estem en el rol de facilitar. Descobrirem l’estil de lideratge i el poder únic que tenim cada una de nosaltres.

 

ESTRUCTURA I DIA A DIA DE LA FORMACIÓ

Els continguts de cada semestre es tractaran en diversos espais d’aprenentatge:

 • Mòduls de formació: es tracta de formacions de dos dies i mig seguits començant dijous al vespre i fins dissabte a la tarda. El semestre de gener a juny tindrà tres mòduls i el de setembre a desembre en tindrà dos. Durant aquests mòduls es presentaran continguts teòrics, es faran exercicis pràctics en parelles, individualment i en grup. Seran sempre facilitats per dues persones i es duran a terme a la ciutat de Barcelona o rodalies.
 • Dies de formació: són jornades d’un dia en la que bàsicament es practica el que es va aprenent en els mòduls. Són espais únics per practicar i rebre feedback sobre el procés d’aprenentatge. El semestre de gener a juny tindrà tres dies i el de juny a desembre en tindrà dos.
 • Sessions de mentoria: les sessions de mentoria seran individuals i també en petit grup, amb el grup d’iguals. En tots els casos, les mentories són un espai en què es dóna suport a la persona en la integració i aplicació dels continguts i eines apreses i en el coneixement del procés d’aprenentatge com a estudiant. Aquest espai és fonamental, és on cada persona podrà individualitzar la formació en funció de les seves necessitats i seguir el seu camí propi i únic. Es faran 1 mentoria individual i 2 grupals per semestre.
 • Sessions individuals: és l’espai dedicat al creixement personal i al treball amb els límits propis i reptes personals davant dels nous aprenentatges. És una peça fonamental de la formació donada la importància que té pel Worldwork la mateixa actitud i presència del facilitador/a a l’hora de desenvolupar la seva tasca. Es faran sis sessions individuals per semestre.
 • Grup d’iguals: un altre aspecte molt important de la formació és el grup d’iguals. Es tracta d’un grup d’entre 3 i 5 persones estudiants que es troba mensualment per donar-se suport i aprofundir en els aprenentatges.
 • Sessions amb persones expertes: seran sessions de dues hores en la que diferents experts ens compartiran les seves experiències, sabers i reflexions. El semestre de gener a juny tindrà 3 sessions amb experts i el de juny a desembre en tindrà 2. Aquestes es programaran segons l’interès i disponibilitats del grup.
 • Pràctiques: en el segon any, la persona haurà de començar a fer pràctiques. Aquestes podran ser o bé al voltant de 12 sessions de pràctiques de facilitació amb grups, comunitats o organitzacions, o unes pràctiques d’observació en un context molt diferent a l’àrea de treball principal de l’estudiant. La temàtica es decidirà conjuntament amb la mentora.
 • Supervisió: en el segon any, també s’inicia la supervisió. Aquesta pot ser de les 12 sessions pràctiques de facilitació o bé supervisions per donar suport a la persona a aplicar la facilitació orientada a processos en el seu context laboral. El nombre mínim de supervisions serà entre 15 i 25 en total.
 • Projecte final: al final de la formació es presentarà un projecte d’aplicació pràctica o de recerca. Es tracta d’un projecte original que aporti alguna novetat en l’aplicació del treball amb el món en un dels seus camps relacionats en una àrea d’interès de l’estudiant.
 • Exàmens i sistemes d’avaluació: al final del primer any hi haurà un examen teòric per tal d’avaluar la integració dels coneixements bàsics del treball de processos per part de l’alumnat. I al final dels 3 anys es realitzaran els 5 exàmens pràctics per tal d’avaluar els coneixements, habilitats i meta-habilitats de les persones, estructurats en dues tongades. Al final del tercer any els dos exàmens seran sobre presentar un estudi de cas i fer treball personal en una situació estressant. Al cap d’uns quatre mesos, es faran la resta d’exàmens: conflicte entre dues persones, conflicte propi i una facilitació de grup.

El curs té una durada mínima de 3 anys, que estarà condicionada a l’acompliment dels requisits. 

El grup que s’incorpori en aquesta nova edició, es sumarà al grup actual, assistint als mateixos espais d’aprenentatge, amb espais propis quan es cregui convenient.  El grup nou començarà pel contingut del semestre 3 i 4, i acabarà l’últim any amb el contingut del semestre 1 i 2.

El següent quadre pot ajudar a fer-se una idea del temps i la implicació requerida:

Els mòduls, dies de formació i sessions amb expertes tindran unes dates establertes. Però les dates de mentories, les sessions individuals i les trobades del grup d’iguals les estableix la mateixa persona. El que és important és complir amb el requisit de sessions establertes.

GENER

Mòdul (2 dies i mig)

Mentoria grupal (1,5 h)

Sessió individual

Trobada grup d’iguals

Supervisió

FEBRER

Dia de formació (1 dia)

Sessió amb experta (2 h)

Sessió individual

Trobada grup d’iguals

 

MARÇ

Mòdul (2 dies i mig)

Mentoria individual (1 h)

Sessió individual

Trobada grup d’iguals

Supervisió

ABRIL

Dia de formació (1 dia)

Sessió amb experta (2 h)

Mentoria grupal (1,5 h)

Sessió individual

Trobada grup d’iguals

MAIG

Mòdul (2 dies i mig)

Sessió individual

Trobada grup d’iguals

Supervisió

 

JUNY

Dia de formació (1 dia)

Sessió amb experta (2 h)

Mentoria grupal (1,5 h)

Sessió individual

Trobada grup d’iguals

JULIOL

Sessió individual

Trobada grup d’iguals

 

 

 

AGOST

Sessió individual

Trobada grup d’iguals

 

 

 

SETEMBRE

Mòdul (2 dies i mig)

Sessió individual

Mentoria individual (1 h)

Trobada grup d’iguals

Supervisió

OCTUBRE

Dia de formació (1 dia)

Sessió amb experta (2 h)

Sessió individual

Trobada grup d’iguals

 

NOVEMBRE

Mòdul (2 dies i mig)

Mentoria grupal (1,5 h)

Sessió individual

Trobada grup d’iguals

Supervisió

DESEMBRE

Dia de formació (1 dia)

Sessió amb experta (2 h)

Sessió individual

Trobada grup d’iguals

 

Formació semipresencial

Aquesta formació és semipresencial. Els mòduls i els dies de formació són presencials. Les sessions amb expertes, sempre que es puguin, es retransmeteren en directe per a poder seguir-les virtualment o presencialment. Les sessions individuals, les mentories individuals i grupals, les sessions amb expertes poden fer-se també per Skype.

Costos

La formació té un cost total d’entre 9.170 € i 9.870 €, que es tradueix en un cost anual de:

 • Primer any: 2.540 €
 • Segon any: 3.065 – 3.415 €
 • Tercer any: 3.565 – 3.915 €

A partir del segon any el preu s’incrementa perquè comença la supervisió i és un barem perquè depèn del nombre de supervisions que es facin. El tercer any inclou els exàmens, tot i que una part d’aquests es realitzarien 4 mesos després d’haver acabat l’any 3.

Important: aquest preu està basat en un mínim de requisits, i cal tenir en compte que segons l’itinerari formatiu el cost pot canviar.

Desglossament:

Preu per unitatNombre a l’anyCost anualCost tres anys
Matrícula2001200600
Mòduls20051.0003.000
Dies de formació8054001.200
Sessions individuals60127202.160
Mentories individuals602120360
Mentories grupals254100300
Supervisió (només anys 2 i 3)7015-25 (total per anys 2 i 3)1.050 – 1.750
Exàmens (només any 3)1005 (total per any 3)500

 

Nota: El cost de la sessió d’expertes està inclosa en el preu de la matrícula.

 

CALENDARI DE L’ANY 2020

Els mòduls són: dijous de 18 a 20 h, divendres de 10 a 18 h i dissabte de 10 a 18.30 h. A excepció de l’últim mòdul que es farà en cap de setmana, començant el divendres al vespre. Un total de 15 h per mòdul.

I els dies de formació: divendres de 10 a 19 h. Un total de 7,5 h lectives.

 • Mòdul 1 ⇒ 16, 17 i 18 de gener. Imparteix: Boris Sopko i Mireia Parera.
  Dia de formació: 14 de febrer. Imparteix: Boris Sopko i Mireia Parera.
 • Mòdul 2 ⇒ 19 , 20 i 21 de març. Imparteix: Mireia Parera i Andy Smith
  Dia de formació: 24 d’abril. Imparteix: César Fernández i Mireia Parera.
 • Mòdul 3 ⇒ 14, 15 i 16 de maig. Imparteix: Neus Andreu i Boris Sopko
  Dia de formació: 12 de juny. Imparteix: Neus Andreu i Mireia Parera.
 • Mòdul 4 ⇒ 17, 18 i 19 de setembre. Imparteix: Boris Sopko i Mireia Parera.
  Dia de formació: 23 d’octubre. Imparteix: Neus Andreu i Mireia Parera.
 • Mòdul 5 ⇒ divendres 20, dissabte 21 i diumenge 22 de novembre. Imparteix: Gill Emslie i Mireia Parera
  Dia de formació: 11 de desembre. Imparteix: Boris Sopko, Neus Andreu i Mireia Parera.

 

INSCRIPCIÓ

Per fer la preinscripció cal omplir aquest formulari i fer un ingrés de 60 euros, en concepte d’entrevista d’admissió: el número de compte és de Caixa d’Enginyers ​ES97 3025 0011 78 1400028513 i heu d’indicar nom, cognoms i curs al què us apunteu. Ens posarem en contacte amb tu per fixar la data de l’entrevista. Cal tenir en compte que en cas de no ser admès o admesa aquests diners no seran retornats. L’objectiu del procés d’admissió és verificar i assegurar-nos que els objectius, expectatives i l’experiència de la persona encaixen amb el que la formació ofereix.

Un cop passat el procés d’admissió, per reservar la plaça cal fer efectiva la matrícula anual que té un cost de 200 euros. El procés de preinscripció finalitzarà el 10 de desembre; si hi ha més persones admeses que places, es seleccionarà per ordre d’inscripció. Podeu fer la inscripció en aquest enllaç.

 

Formació de Fil a l’agulla i l’Institut de Treball de Processos

Logo Fil a l'agulla Transparent