Curs de gestió democràtica i cures per organitzacions (2019-2020)

Aprofundint en la democràcia i cuidant els equips

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Formació especialitzada, dirigida a persones que siguin membres de cooperatives o d’altres entitats del Tercer Sector. El curs proporcionarà eines teòriques i pràctiques, així com el suport suficient per possibilitar que les organitzacions i/o els equips de treball incloguin la perspectiva de les cures i aprofundeixin en la seva gestió democràtica.

[Excepcionalment, i mentre duri el període d’alerta sanitària i confinament, les sessions es faran en format online] Les sessions es faran a Barcelona, a la sala polivalent de la seu del grup ECOS al carrer Bailèn 5. Els dies lectius seran en dimecres i en horari de matí, des de les 9 fins a les 14 hores.

El termini d’inscripció acaba el 15 de setembre del 2019. Inscripcions en aquest enllaç. Les places són limitades i van per ordre d’inscripció. Si voleu, podeu consultar la normativa de matrícula.

El curs té una durada de 80 horesi el preu total de la formació és de 850 euros, incloent els deu mòduls i les mentories. Si ho preferiu, podeu fer mòduls puntuals, amb preus diferents segons la durada d’aquests. 

La primera classe és gratuïta i està oberta a la lliure participació. Si necessites més informació, ens pots escriure a info@filalagulla.org

FORMADORES

Neus Andreu: facilitadora de grups, formadora i consultora organitzacional, també acompanya a persones i parelles en el seu camí. Diplomada en Treball de Processos en el Regne Unit.  La meva passió és donar suport a organitzacions, comunitats, grups i persones en moments de canvi o crisi. Em sento en constant procés d’aprenentatge perquè cada situació a la qual contribueixo a facilitar és única i conté saviesa. Em sento profundament privilegiada de poder dedicar-me a allò que m’apassiona.

 

INFORMACIÓ

Aquest curs pot ser una oportunitat única tant per les persones que hi participin directament com per les seves organitzacions i equips. Per la seva durada extensa i la seva profunditat, permetrà que més enllà de la transmissió de continguts i eines pràctiques, les persones participants pugueu rebre un acompanyament real i força individualitzat per transferir el que aprengueu a la vostra organització.

A qui va dirigit?

A persones membres de cooperatives o altres entitats del tercer sector que vulguin adquirir eines teòriques i pràctiques, així com el suport suficient per poder fer possible que les seves organitzacions incloguin la perspectiva de les cures i aprofundeixin en la seva gestió democràtica.

Què en podeu esperar?

Aquest curs serà una oportunitat única tant per les persones que hi participin directament com per les seves organitzacions ja que, per la seva llargada i profunditat, permetrà que més enllà de la transmissió de continguts i eines pràctiques, les participants pugueu rebre un acompanyament real i força individualitzat per transferir el que aprengueu a la vostra pròpia cooperativa. Tenir aquest suport en forma de servei és molt més car. A més a més, el fet de compartir amb altres persones i organitzacions amb inquietuds semblants enriquirà moltíssim l’experiència i generarà la xarxa de suport necessària per fer els canvis que proposem en el curs.

 

CONTINGUTS 

Mòdul 0. Introducció

 •  Què és la gestió democràtica? La participació quantitativa i qualitativa. La democràcia profunda: una qüestió de consciència.
 • Què són les cures? Diferents formes d’entendre-les i les seves arrels en el feminisme.
 • Què és la facilitació? 
 • Diagnosi per identificar quins són els elements clau a tenir en compte.

Mòdul 1. La visió de les organitzacions

Tenir una visió clara i compartida per totes les persones que formen part de la organització   així com que totes les persones sentin que la visió comuna encaixa amb la seva visió personal és fonamental per al bon funcionament i el contacte amb el sentit i el “per què” del que fem.

Mòdul 2. La cohesió, el treball en equip i la gestió emocional

Per tal de tenir equips resilients capaços d’entomar els canvis constants del món actual i, per tant, també de les organitzacions, cal que les persones siguin tractades com a tals i en totes les seves dimensions. És fonamental crear dinàmiques de companyerisme, col·laboració i coneixença que facilitin fer front a les constants dificultats, tensions i reptes amb les que es troben els projectes avui en dia. També cal cuidar la gestió de la pressió interna i externa a què els equips estem sotmeses, ja que afecta intensament a la salut mental de les persones. En aquest camí de crear equips cohesionats, el tractament i l’espai que es dóna a la dimensió emocional i fonamental.

Mòdul 3. La gestió dels conflictes

Les cooperatives i altres organitzacions del tercer sector ens caracteritzem per posar en el centre les persones, així com per promoure formes d’organització més democràtiques i participatives. Perquè la democràcia vagi més enllà de ser una qüestió d’estructura i sigui una actitud que formi part de la cultura organitzativa, les cooperatives hem de disposar d’eines per gestionar la diversitat d’opinions, posicionaments, experiències… i els conflictes que d’aquesta diversitat se’n deriva.

D’altra banda, la no atenció als processos conflictuals té conseqüències serioses en la salut i el benestar de les persones i dels equips. Fins i tot, a vegades poden suposar trencaments, separacions i processos molt dolorosos. Cal, doncs, que les cooperatives guanyem capacitats per gestionar els conflictes de tal manera que es converteixin en oportunitats per enfortir els equips, créixer com a persones i com a organitzacions, desenvolupar-nos i guanyar connexió amb el nostre sentit profund.

Mòdul 4. Comunicació i feedback

 • La comunicació: canals, estils, habilitats. Com promoure una comunicació eficaç, directa i compassiva?
 • Els processos de feedback (retroalimentació): donar eines per tal que les organitzacions tinguis sistemes fluids de retroalimentar-se com a element fonamental per la seva sostenibilitat i capacitat d’adaptar-se als canvis.
 • El feedback 721
 • Feedback del rendiment: sistemes d’avaluació i apreci

Mòdul 5. Poder, lideratge i habilitats directives

El Consell Rector (CR) o un equip directiu, juntament amb el coneixement profund de les seves funcions i responsabilitats i la seva capacitat de gestionar la cooperativa, necessita desenvolupar habilitats personals i directives. El procés d’adquisició d’aquestes habilitats és la mateixa vida, l’acumulació d’experiència personal i professional, i molt sovint es desenvolupen de forma espontània. De tota manera, la formació pot ajudar a consolidar aquestes habilitats i a generar-ne de noves. També ens pot ajudar a ser més conscients sobre el nostre propi potencial, els nostres punts forts i les nostres mancances.

Les persones capaces de dirigir equips i organitzacions saben que una bona direcció no té a veure amb que la gent faci cas o en sotmetre la voluntat dels altres. Dirigir en aquest segle ja no vol dir manar. Ans el contrari, té a veure amb posar-se al servei de les altres persones. Fa gairebé mig segle, Robert K. Greenleaf va crear el concepte “servant leadership” en el que definia a una figura líder no autoritària, que visualitza i conceptualitza, escoltant, empatitzant, comprometent-se amb el creixement de l’equip i creant comunitat.

Mòdul 6. La gestió de persones i el seu mentoratge

Acompanyament a les persones en el seu camí d’empoderament, tant en relació amb les capacitats tècniques i de desenvolupament professional, com amb la seva progressiva apropiació del què vol dir pertànyer a l’organització i la seva consciència de la seva visió pròpia i l’encaix amb la visió de l’organització.

 • Acompanyar a les persones en cas d’incompliment de la normativa o altres faltes disciplinàries
 • Acompanyament a les persones en moments de crisi o de conflicte
 • Acompanyament a les relacions dins dels equips

Mòdul 7. La governança i l’organització interna

Els sistemes de presa de decisió i d’organització d’una entitat són una peça molt important per a la gestió democràtica. Calen mecanismes de regulació i promoció de la implicació, la presa de responsabilitats, així com de la participació. També protocol·litzar moments clau i potencialment complicats de la vida d’un projecte, com ara les entrades i les sortides.

La regulació i creació d’estructures formals que regulin el poder i les interaccions dins l’organització és una de les claus per cuidar les relacions, per prevenir un bon grapat de conflictes i, en conjunt, per cuidar les persones i promoure la transparència.

Mòdul 8. El masclisme i la gestió d’agressions: una mirada restaurativa

En els darrers temps,el moviment feminista ha aprofundit en la seva capacitat d’arribar a tots els racons i també en els àmbits laborals i organitzacionals s’està qüestionant com afecta i com fer front a la cultura patriarcal. L’existència d’estructures formals masclistes, i sobretot de cultura organitzacional masclista, fa que encara avui dins del cooperativisme i el tercer sector es reprodueixin dinàmiques injustes i desiguals en el sí de les relacions personals i també laborals. Cal seguir aprofundint en les diverses formes a través de les quals el masclisme està present a les nostres organitzacions, i implementar sistemes reparatius de les agressions que s’hi donen. En aquest sentit, la mirada restaurativa té molt a dir.

Mòdul 9. El privilegi blanc i altres dinàmiques de discriminació

Com el racisme està present en la gestió de les nostres entitats? Segurament és la falta de diversitat el que ens ho posa més de manifest. Com podem treballar per crear cultures organitzatives menys racistes i en general menys discriminatòries? Què cal que tinguem en compte en relació a la discriminació social dins les cooperatives i les entitats del tercer sector? On comença i on acaba la nostra responsabilitat social en aquest sentit?

Mòdul 10. Tancament i presentació de projectes 

 

ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓ I HORES LECTIVES  

 • Mòduls presencials: es tracta sessions presencials on es treballaran els continguts explicitats en sessions que combinaran les exposicions teòriques amb els exercicis pràctics i es facilitarà la transferència dels aprenentatges a la realitat de les cooperatives de les persones participants.
 • Trobades de mentoria amb grups reduïts: es faran una sèrie de cinc trobades de 2 hores durant tot el curs dedicades a donar suport individualitzat a les persones per integrar els continguts i també a realitzar assessorament en relació als continguts i les mateixes organitzacions
 • Desenvolupament del projecte: per tal de completar la formació caldrà realitzar un breu projecte final en el qual s’aplicarà algun dels coneixements adquirits durant el curs.

CALENDARI

El curs té una durada de 80 horesLa formació serà quinzenal i presencial, els dimecres de les 9 a les 14 hores, des d’octubre del 2019 fins al 10 de juny del 2020.

 • Mòdul 0, introducció ⇒ 2 d’octubre 2019
 • Mòdul 1. La visió de les organitzacions ⇒ 16 d’octubre 2019
 • Mòdul 2. La cohesió, el treball en equip i la gestió emocional ⇒ 30 d’octubre 2019
 • Mòdul 3. La gestió de conflictes ⇒ 13 i 27 de novembre, 11 desembre 2019
 • Mòdul 4. La comunicació i el feedback  8 i 22 de gener 2020
 • Mòdul 5. Poder, lideratge i habilitats directives ⇒ 5 i 19 de febrer, 4 de març 2020
 • Mòdul 6. La gestió de persones i el mentoratge ⇒ 18 de març 2020
 • Mòdul 7. La governança i l’organització interna ⇒ 1 d’abril 2020
 • Mòdul 8. El masclisme i la gestió d’agressions: la mirada restaurativa ⇒ 15 d’abril 2020
 • Mòdul 9. El privilegi blanc i altres dinàmiques de discriminació ⇒ 29 d’abril 2020
 • Mòdul 10. Tancament i presentació de projectes ⇒ 13 de maig 2020

 

PREUS

Si voleu fer els deu mòduls, el preu del curs complet és de 850 euros; aquest cost inclou les cinc sessions de mentoria en grups reduïts. Si preferiu fer alguns dels mòduls, els preus varien segons la durada d’aquests. 

 • Mòdul 1 ⇒ 70 euros
 • Mòdul 2 ⇒ 70 euros
 • Mòdul 3 ⇒ 210 euros
 • Mòdul 4 ⇒ 140 euros
 • Mòdul 5 ⇒ 210 euros
 • Mòdul 6 ⇒ 70 euros
 • Mòdul 7 ⇒ 70 euros
 • Mòdul 8 ⇒ 70 euros
 • Mòdul 9 ⇒ 70 euros
 • Mòdul 10 ⇒ 70 euros