El cohabitage inclusiu: promovem un model que ens transformi a totes - Fil a l'agulla