Perquè som éssers inter i ecodependents, hem de posar la vida en el centre | Entrevista - Fil a l'agulla

Perquè som éssers inter i ecodependents, hem de posar la vida en el centre | Entrevista

El 2021, Fil a l’agulla va presentar el primer projecte Singulars per donar suport a la incorporació de la perspectiva ecofeminista en el món del cohabitatge, un nou model de convivència que promou noves relacions, més conscients i harmòniques, amb el territori i l’entorn. Ens endinsem en el cor d’aquesta iniciativa amb la Mireia Parera,  coordinadora del projecte.

Com neix la iniciativa del projecte?  Quina experiència teníeu en l’àmbit del cohabitatge.

Aquesta ha estat una àrea de treball en què Fil a l’agulla s’ha anat desenvolupant al llarg del temps i que, a l’any 2018, va donar com a fruit la creació de Perviure, una cooperativa integrada amb Celobert i Coopdemà, i orientada a acompanyar i donar suport a processos d’habitatge col·lectiu que tinguessin en compte la cura de les persones, les relacions i el projecte d’una manera integral. 

A l’any 2021, vam iniciar l’acompanyament de tres projectes de cohabitatge en cessió d’ús i això va esdevenir un moment clau per prendre consciència i plantejar-nos com podíem continuar en aquesta línia,  treballant plegades per anar co-construint en els diferents marcs d’expertesa i de valors, i forjar una metodologia integral de treball.

Es tracta d’un procés d’innovació que ens ha portat a parlar molt dels quès i també dels coms. 

I en aquest procés, heu vist necessari incorporar la mirada de l’ecologisme i el feminisme al món del cohabitatge. Per què?

La pandèmia del Covid ha posat de manifest, de nou, la necessitat de mirar el món des d’aquests paràmetres. Entendre’ns interdependents, veure la necessitat del vincle, les relacions i de construir més comunitats, en un sentit ampli. I entendre’ns també com a éssers ecodependents, perquè depenem de la natura per a respirar, per alimentar-nos, per a sobreviure. D’aquí la importància de posar la vida al centre, la de tots els éssers vius i de tot allò que permet la vida en el planeta.  

Com influeixen i com aporten els feminismes?

Els feminismes porten a revisar totes les pràctiques professionals, aportant una mirada de gènere interseccional. Revisar com les professions més tècniques i  tradicionalment més lligades als homes i al món masculí poden tenir una mirada més àmplia, que tingui en compte els feminismes interseccionals i que posi en valor allò que tradicionalment s’ha considerat femení, és una de les maneres.  Com a comunitats, també implica tenir en compte, en igual mesura, els aspectes tangibles i intangibles del projecte, el que coneixem com les cures. D’aquí la proposta de fer un manual de cures a les comunitats com un dels objectius del projecte.

I la mirada ecològica?

Ens inspirem molt en els plantejaments de l’ecologia profunda d’Arne Naess,  l’ecosofia  de Félix Guattari i la teoria endosimbiótica, en què Lynn Margulis expresa que el motor evolutiu i l’origen de la gran diversitat dels éssers vius té origen en la simbiogènesi, en la cooperació entre espècies. 

Des de l’ecosofia, el cohabitatge enla dimensió mental, es planteja una organització de la vida més enllà de la individualitat, amb consciència de la nostra interdependència, i es generen petites comunitats de suport. Respecte de la dimensió social, els projectes poden  esdevenir germinadors de noves dinàmiques locals d’ecologia profunda com el consum agroalimentari, l’autoconsum alimentari, la sobirania i l’agrupament de comunitats energètiques, una mobilitat  compartida, l’estalvi i reutilització d’aigua, etc. I, per últim, en la dimensió ambiental, les edificacions destinades al cohabitatge es poden construir fent ús de materials de mínima petjada ecològica, amb criteris de mínima demanda energètica i, potenciant  la captació d’energies renovables, la construcció de cobertes verdes i la reutilització d’aigües pluvials.

Aquest abordatge holístic és possible gràcies a la implicació de les diferents entitats sòcies que formen part del projecte. Com es va crear aquest equip intercooperatiu i multidisciplinar? 

Volíem complementar el projecte amb entitats i cooperatives que fossin expertes en altres àrees necessàries per al desenvolupament dels projectes de cohabitatge o bé en feminismes, ecologia o ecofeminisme. Així, ens vam unir des de Perviure, com a gestora experta en el cohabitatge amb perspectiva inter i multidisciplinar; Fil a l’agulla, expertes en l’acompanyament a les persones, relacions i comunitats en l’àmbit més intangible de la vida des d’una perspectiva feminista; Coopdemà  una cooperativa experta en l’àmbit econòmic; i Celobert, expertes en l’arquitectura i urbanisme sostenible. Llavors, també es va convidar a Equal Saree perquè ens ajudés a incorporar més la visió feminista en l’arquitectura i l’urbanisme; a l’Apòstrof, per l’àmbit de la comunicació;  Iacta, en l’àmbit jurídic i per a revisar el llenguatge jurídic amb visió feminista; i Espai Ambiental, per a seguir aprofundint en la mirada ecologista. 

Arrel d’aquest treball conjunt, quins són els objectius comuns del projecte? Cap a on ens pot portar el cohabitatge amb mirada ecofeminista?

Hem iniciat les accions fa poc, així que tot just estem fent aquesta feina de posar en comú aquest marc, aquestes idees i perspectives. El cohabitatge promou un nou model de convivència entre les persones que hi habiten i una relació amb el territori i l’entorn. Per aquest motiu portar l’ecofeminisme al cohabitatge vol dir promoure un model que apliqui aquests valors portes endins i portes enfora. Que serveixi  de model i inspiri a l’entorn a tenir actituds i pràctiques més ecològiques i feministes. És  d’aplicabilitat cap a les persones que habiten els projectes i cap a les comunitats i entorns  veïnals, amb un efecte multiplicador. I de la mateixa manera, ha de servir perquè totes les  cooperatives del sector que proveïm serveis al cohabitatge, incorporem també més i més  aquesta mirada, o aquella que ens falta, per a ser més ecològiques i feminismes en les nostres pràctiques i actituds com a professionals.  

Pots llegir més sobre el projecte d’incorporació de la mirada ecofeminista al cohabitatge aquí.