Tanquem el projecte Benvinguda diversitat a l’escola Torrent d’en Melis i a l’escola Poble-Sec - Fil a l'agulla

Tanquem el projecte Benvinguda diversitat a l’escola Torrent d’en Melis i a l’escola Poble-Sec

Estem a les acaballes de 2019 i fem balanç del nostre pas per les escoles Torrent d’en Melis i Poble-Sec, on durant dos cursos seguits hem dut a terme projectes sota el paraigua de l’Educació per la Justícia Global. Projectes amb nom propi, Benvinguda diversitat. També podem parlar del primer any de projecte amb l’escola Seat, amb qui vam començar a treballar el mes de gener de 2019.

El projecte de Fil a l’agulla Benvinguda diversitat dona suport a la prevenció, detecció i abordatge de dinàmiques de discriminació per motius de racisme, islamofòbia i gènere a diverses escoles de primària de la ciutat, des d’una mirada interseccional. És un projecte en marxa des del curs 2015-2016, en el qual acompanyem a diferents escoles de Barcelona en coordinació amb agents públics i entitats de la ciutat. És un projecte amb uns valors i una proposta i que es codissenya amb els centres educatius i es va construint de forma viva amb la direcció de les escoles, la comunitat de mestres i les famílies, que estableixen el ritme i les prioritats.

Com en molts dels projectes que duem a terme, disposem d’una avaluació externa que recull el punt de vista de les participants, sistematitza les nostres observacions i també ens permet entendre què ha passat, què ha canviat a les escoles abans i després del projecte.

Més enllà d’aquesta avaluació detallada, que és una informació que pertany a cada escola, volem compartir algunes reflexions i aprenentatges des de l’equip de Fil a l’agulla al món educatiu.

A l’escola Seat hem tingut la sort de col·laborar amb la formadora Fàtima Taleb, especialitzada en temes de discriminació, amb molta experiència en el treball comunitari. Aquesta col·laboració ha estat clau per tal de contribuir a la presa de consciència del professorat, apropar algunes famílies, i en general, per tenir major impacte en el projecte.

El fet d’haver format un equip mixt integrat amb una persona que amb temes de racisme parla des del coneixement situat (és a dir, en primera persona i des de l’experiència) ha estat fonamental per a anar més profund en la pressa de consciència dels privilegis per part del professorat, per poder recolzar a l’alumnat a posar paraules a situacions injustes que estaven vivint i que famílies que no acostumen a sentir-se part de moltes de les activitats que ofereix l’escola, hagin sentit l’espai propi.

Amb el claustre hem arribat a desplegar el que és important: la feina que fem les persones blanques que formen part de la majoria cultural i lingüística per anar descobrint en què ens ha beneficiat el racisme i el colonialisme, i de quina manera som racistes en les nostres interaccions en el dia a dia. En això, les facilitadores blanques de Fil a l’agulla i les mestres, estem en el mateix rol. Estem aprenent.

A l’escola Torrent d’en Melis hem pogut comprovar com poder transmetre una eina tan senzilla com els cercles de paraula és una manera perfecta per transmetre una mirada i una forma molt complexa de facilitar el grup.

Entenem per facilitar atendre les relacions, portar consciència sobre la diversitat, l’exclusió o el racisme. Ha estat una forma, doncs, molt adequada per format a professorat que es trobava en un segon any de projecte.

Una altra clau de l’èxit té a veure amb què l’eina dels cercles ha estat sinèrgica amb altres iniciatives i projectes que està duent a terme l’escola. Projectes d’educació emocional, de filosofia o de biblioteca que ja feia l’escola, s’han enriquit i alimentat mútuament amb els cercles de paraula que el claustre ha adoptat aquest any.

A l’escola Poble-Sec hem tingut alts i baixos, canvis interns de coordinació i hem fet autocrítica. En la segona fase del projecte transcorregut durant el curs 208-19, hem centrat les energies a treballar amb l’alumnat de cicle superior, com havíem fet també durant la primera fase del projecte.

En aquesta escola, el paper de les famílies al projecte ha estat essencialment significatiu i ens ha ensenyat que poden ser el revulsiu de canvi. La Investigació Acció Participativa que ha involucrat una part de famílies, mestres i equip directiu ha generat canvis a l’escola des del primer any de projecte. Es demostra una vegada més que l’escola és un sistema complex, i que els canvis no es pot esperar que siguin lineals.

Tanquem el projecte, doncs, carregades d’aprenentatges i també d’optimisme, apreciant les dificultats i tensions del camí, els grans reptes que suposa aquest projecte i, en general, el fet de donar la benvinguda a la diversitat en els centres educatius i la vida!