Vols conèixer l’art d’estar dins i fora? Tornem amb una nova edició del curs d’introducció a la facilitació de grups - Fil a l'agulla

Vols conèixer l’art d’estar dins i fora? Tornem amb una nova edició del curs d’introducció a la facilitació de grups

Organitzem una nova edició del curs d’introducció a la facilitació de grups des de la per­spectiva fenomenològica del Treball de Processos (o la psicologia orientada a processos), desenvolupada per Arnold Mindell i els seus col·legues.

El principi més important del Treball de Processos és la democràcia profunda, una actitud col·lectiva que reconeix que tots els rols i aspectes d’un grup no només són necessaris, sinó que necessiten ser reconeguts, apreciats i interactuar entre si perquè la saviesa i la integritat emergeixin. Consisteix en tenir l’habilitat d’apreciar i incloure les diferents persones, idees, actituds, somnis, intuïcions i sentiments presents en el grup. És especialment important percebre i incloure les parts que estan, normalment, més marginades dins la cultura del grup.

L’ART D’ESTAR DINS I FORA

Per facilitar aquest camí, cal ser capaç de notar els senyals subtils, romandre present en situacions de tensió, ser capaç de facilitar conflictes relacionals i processos individuals i tenir la capacitat de treballar en un/a mateix/a alhora que es facilita el grup.

Des d’aquesta perspectiva, facilitar vol dir ser conscients de la diversitat, d’allò que ens identifica i del que no, per seguir el procés, el que està emergint, i guanyar llibertat per escollir amb més consciència el que volem en cada moment.

Continguts del curs

1. El treball de processos i la seva aplicació als grups

Farem una introducció teòrica sobre la història del treball de processos, les seves arrels i les seves diferents aplicacions, tot posant el focus en la facilitació de grups. Alhora, introduirem els objectius i els conceptes claus d’aquesta perspectiva: el concepte de democràcia profunda, els tres nivells de percepció de la realitat, com s’estructura la identitat d’un grup (el concepte d’identitat primària, secundària i límit) i les tres dimensions que es tenen en compte (intrapersonal, interpersonal i sistèmica).

2. El treball interior del facilitador/a i la seva connexió amb la facilitació de grups

El treball interior, ser conscient del meu propi procés, així com dels temes i actituds que m’afecten, és bàsic per facilitar des d’aquesta perspectiva. El rol del facilitador/a és un rol més en el grup, és el rol de “l’observador/a”, de qui està, al mateix temps, dins i fora del grup. No és un rol neutral, sent i nota quina és la seva posició i, al mateix temps, té certa perspectiva i consciència, cosa que li permet facilitar el que està passant en el moment.  En aquest sentit, també treballarem les habilitats i metahabilitats útils per a la facilitació de grups.

3. Relacions, conflicte, rang i privilegis

Un grup també és un conjunt de relacions i hi ha moments en què acompanyar un grup implica fer treball relacional. Això vol dir treballar la comunicació, els dobles senyals, les crítiques i les acusacions i tenir habilitats i eines per facilitar-ho.

Un altre aspecte clau és la consciència del rang (poder) i els privilegis que tenim en cada moment, així com comprendre i tenir la capacitat de facilitar les dinàmiques de poder que es donen en totes les relacions i grups, tant les visibles com les invisibles.

4. Facilitació de grups

Introduirem els aspectes bàsics del treball de processos aplicats als grups: concepte de camp grupal (com influencio i m’influencia el grup), rols (els papers inconscients que adoptem en els grups i aquells que marginem), moments àlgids (identificar situacions de tensió) i resolucions temporals. Al mateix temps, aprendrem i assajarem les habilitats bàsiques necessàries per facilitar processos grupals.

En aquest mòdul,  aprofundirem en el coneixement de la dinàmica relacional dels grups, com identificar situacions de conflicte i eines per intervenir-hi.

 Estructura

El curs consta de tres mòduls d’11 hores  (divendres a la tarda i dissabtes).

Els mòduls consistiran en exposicions teòriques i exercicis pràctics i vivencials de treball personal, relacional i grupal, així com en moments de pràctica per desenvolupar les habilitats i metahabilitats necessàries per facilitar des de la perspectiva del Treball de Processos.

Formadores 

Anna Espadalé: Educadora social i psicòloga. Té formació i experiència en l’àmbit social i en la teràpia individual i grupal. Actualment, s’està formant en Treball de Processos a Espanya i té experiències facilitant grups i organitzacions des de Fil a l’agulla. Té molt d’interès en acompanyar els grups perquè siguin espais de més seguretat i confiança on tothom es pugui sentir vist i pugui créixer.

Mireia Parera: Llicenciada en Ciències Ambientals i formada en facilitació de grups, des de l’any 2011 està realitzant la formació de Treball de Processos a Espanya. És formadora, educadora en diferents àmbits, facilitadora d’organitzacions i terapeuta. Gaudeix especialment de l’acompanyament a grups i del que això la nodreix a nivell personal.

Possible continuïtat

Un cop completada la formació, hi ha diverses opcions de continuïtat per les persones que desitgin aprofundir en la metodologia:

             Continuar la formació en facilitació de grups amb Fil a l’Agulla

Organitzem una formació anual que permet aprofundir en la facilitació de grups des del Treball de Processos.

             Continuar la formació amb l’Instituto de Facilitación y Cambio hacia el Elderazgo 

Per completar la formació, també podeu consultar altres formacions que organitzem a la web de l’IFACE, del qual som part.

              Diploma en treball de processos amb l’Institut de Treball de Processos

La formació completa en Treball de Processos amb l’Institut de Treball de Processos i Democràcia Profunda dura un mínim d’entre quatre i sis anys. Comença amb l’any base, que dura un any, i després s’entra al Diploma. La formació prepara per poder facilitar grups, fer teràpia individual i de parella i, també, per impartir formació.

Els seminaris que es realitzen trimestralment estan oberts a qualsevol persona interessada.

Dates

Mòdul 1: 4 i 5 de novembre de 2016

Mòdul 2: 25 i 26 de novembre de 2016

Mòdul 3: 16 i 17 de desembre de 2016

 Horari

Divendres de 16:00 a 20:00h

Dissabtes de 10:00 a 14:00h i de 15:30 a 18:30h

Lloc

Barcelona (lloc pendent de confirmar)

Preu

300 euros

Idioma

El curs s’impartirà en català.

Inscripcions i més informació

Inscriu-te abans del 15 d’octubre! Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

Si necessites més informació, escriu-nos! info@filalagulla.org