AMPES! Parlem de com prevenir i abordar l’assetjament escolar o de jocs i joguines no sexistes? - Fil a l'agulla

AMPES! Parlem de com prevenir i abordar l’assetjament escolar o de jocs i joguines no sexistes?

Fins al dia 14 d’octubre, les AMPES de les escoles de Barcelona podeu sol·licitar xerrades de suport al vostre centre, dins del programa de Suport educatiu a les famílies de l’Institut Municipal d’Educació.

L’àrea d’educació de Fil a l’agulla n’ofereix dues:

– Donem joc, donem opcions: taller de jocs i joguines no sexistes

– Bullying: una responsabilitat de tothom

Podeu demanar-les omplint el formulari!

El programa Suport educatiu a les famílies té l’objectiu d’impulsar i donar suport a la implicació de les famílies com a agents educatius fonamentals, a partir d’establir continuïtats entre el context familiar i l’escolar. A més, busca fomentar accions encaminades a l’educació en valors per una ciutadania activa i inclusiva, i contribuir a enfortir el teixit associatiu de les AMPA.