La diversitat del Casal Intercultural, en antena - Fil a l'agulla

La diversitat del Casal Intercultural, en antena

El Casal Intercultural és un espai que creem a l’estiu per mirar de trencar les dinàmiques racistes que, durant el curs, trobem a les aules. Escoltar les seves protagonistes, joves d’arreu, que porten tota la vida a Barcelona o que tot just hi comencen a fer vida, que hi han nascut o que hi van venir anys enrere d’altres països, ajuda a superar la imatge miop de les persones joves predominant i també dels nois i noies migrades com a joves amb dificultats.

Les paraules amb què traslladen sentirs i experiències fan caure tòpics i emergir una realitat més obviada: que es tracta de persones amb molt potencial, a la recerca d’oportunitats.

Les joves del Casal Intercultural, enguany, han tingut la possibilitat de compartir vivències a través de ràdio Trini Jove.

Gràcies a totes les que han permès que puguem regalar-nos, de nou aquest estiu, l’experiència de dinamitzar un espai tan bonic, on la diversitat, expressada de múltiples formes, és benvinguda i valorada. Un repte que les Fil a l’agulla perseguim amb constància. Dins de les aules i al sortir-ne.