Obrim les inscripcions a la IV edició del curs anual de facilitació de grups! - Fil a l'agulla

Obrim les inscripcions a la IV edició del curs anual de facilitació de grups!

Organitzem la quarta edició del curs anual de facilitació de grups, una formació centrada en desenvolupar habilitats i metahabilitats per a la facilitació de grups des de la perspectiva fenomenològica del Treball de Processos (o psicologia orientada a processos), metodologia ideada per Arnold Mindell.

El principi més important del Treball de Processos és la democràcia profunda, que parteix de la base que el grup mateix té ja la saviesa necessària per trobar el seu propi camí. Per tant, el que cal, només, és tenir l’habilitat d’apreciar i incloure les diferents idees, actituds i parts que hi són presents, tenint en compte que resulta especialment important percebre i incloure les actituds, idees i sentiments que normalment estan més marginades dins la cultura del grup.

Per poder facilitar aquest camí, s’ha de ser capaç de notar els senyals subtils, romandre present en situacions de tensió, facilitar conflictes relacionals i processos individuals i tenir la capacitat de treballar en una mateixa alhora que es facilita el grup.

El curs anual de facilitació de grups de Fil a l’agulla pot ser el pas previ a accedir a la formació completa en Treball de Processos organitzada per l’Institut de Treball de Processos.

Programa

MÒDUL 1: Presentació i introducció Presentació del curs i benvinguda: creació dels grups d’iguals, aclariments sobre la dinàmica de la formació (sessions individuals, projectes, etc.) Introducció a la teoria del Treball de Processos i la seva aplicació als grups, el concepte de democràcia profunda, el rol del facilitador/a, reflexió interna i metacomunicació. Habilitats i metahabilitats bàsiques: rols, rols fantasma, moments àlgids i resolucions temporals en el procés.

MÒDUL 2: Conflicte, escalada, poder i rang Posarem l’èmfasi en eines teòriques i pràctiques que faciliten la gestió dels conflictes dins dels grups, explorarem els processos d’escalada i desescalada. També veurem el paper que té la consciència del rang, el poder i la jerarquia en els processos conflictuals, així com eines per poder facilitar-la.

MÒDUL 3: Les relacions dins del grup Treballarem la facilitació de relacions, veurem els tres nivells de relació (intrapersonal, interpersonal i transpersonal) i les diverses intervencions en cada nivell. Ubicarem la importància de fer treball relacional quan treballem amb grups. Posarem atenció també a la realitat dels múltiples rols.

MÒDUL 4: Connexió entre la història individual i la col·lectiva Explorarem la influència de la història col·lectiva en les persones. Parlarem del trauma des de la perspectiva del Treball de Processos i de com experiències difícils de les nostres famílies, comunitats o de la nostra societat influencien la manera com afrontem la vida. Prendrem consciència de com la història és encara present i buscarem nous patrons per afrontar el futur.

MÒDUL 5: Creativitat Explorarem diversos patrons de creativitat. Practicarem i coneixerem diverses tecnologies participatives que faciliten la creació col·lectiva i participativa i que fomenten la capacitat del grup d’indagar les seves motivacions i somnis i de donar-los forma.

MÒDUL 6: Tancament Dia de tancament, avaluació i reflexió. Presentació de projectes.

Un cop acabada la formació podràs…

Comprendre les dinàmiques dels grups pensant de manera sistèmica; intervenir i facilitar en un grup en diversos contextos; ser més conscient de la teva pròpia percepció i de com està connectada amb el grup, així com entendre la diferència entre una facilitació neutral i una facilitació fluida; treballar amb la diversitat i facilitar la dinàmica de rangs dins d’un grup; utilitzar el treball interior per poder sostenir i mantenir-se arrelat/ada enmig del caos; facilitar processos creatius dins d’un grup.

Estructura de la formació

La formació consta de 6 mòduls de 2 dies cada un, 10 sessions individuals amb un mentor o mentora i 5 trobades amb un grup d’iguals, a més de l’elaboració d’un projecte final. El creixement personal serà una part fonamental del procés d’aprenentatge, durant els mòduls i en les sessions individuals amb el mentor o la mentora. Això significa que, en ocasions, potser connectaràs amb emocions difícils o moments delicats de la teva història personal.

El motiu pel qual donem espai al creixement personal és perquè per desenvolupar les habilitats i metahabilitats necessàries per facilitar des de la perspectiva del Treball de Processos, el treball amb una mateixa és crucial.

Els mòduls consistiran en exposicions teòriques i exercicis pràctics i, a mesura que avanci el curs, en moments per posar en pràctica les habilitats apreses i rebre’n feedback.

Les sessions de mentoria les podràs utilitzar per al que et sigui més necessari en cada moment del procés d’aprenentatge (creixement personal, tutoria, teoria, desenvolupament de projectes o supervisió). Un altre espai d’aprenentatge seran les trobades amb el teu grup d’iguals, on podràs practicar, compartir, intercanviar i rebre i donar suport. Finalment, un altre aspecte molt important serà l’aplicació del que aprenguis en un projecte o a la teva feina. Al final de la formació ho presentaràs a la resta de companyes i companys.

Possible continuïtat

Un cop completat el curs, hi ha diverses opcions per continuar la formació:

                Diploma en Treball de Processos, amb lInstitut de Treball de Processos:

La formació completa en Treball de Processos dura entre 5 i 7 anys. S’inicia amb un any base i després s’entra al diploma, que dura entre 4 i 6 anys, segons la persona. La formació prepara per facilitar grups, fer teràpia individual i de parella i també per formar. El curs anual de facilitació us permetria, fent un curs pont, entrar directament al diploma el mes de gener del 2016. És a dir, que amb el curs anual completat tindríeu una part de l’any base convalidat.

               Continuar la formació en facilitació amb Fil a l’agulla:

Podràs accedir a un segon any de formació en què aprofundirem en la teoria i pràctica del Treball de Processos. Posarem especial atenció en aprendre a facilitar situacions difícils i amb alta càrrega emocional. Tindràs moltes oportunitats per practicar i rebre feedback de les teves habilitats, metahabilitats i aprenentatges.

Formadores               

Neus Andreu: Llicenciada en dret i formada en resolució de conflictes. Facilitadora i terapeuta. Actualment, està cursant la Diplomatura en Treball de Processos al Regne Unit. Té més de 10 anys d’experiència en la formació de formadors/es en diverses àrees, així com àmplia trajectòria i passió per la facilitació de grups, especialment, en situacions difícils i delicades.              

Boris Sopko: Facilitador, psicòleg i psicoterapeuta. Diplomat en Treball de Processos al Regne Unit. Compta amb més de 15 anys d’experiència treballant amb persones, parelles i grups. Ha format i facilitat grups a Eslovàquia, República Txeca, Suïssa, Espanya i el Regne Unit. A Eslovàquia, està involucrat en un projecte de mediació entre la comunitat gitana i la majoria i també en la facilitació d’Open Forums centrats en temes polítics i socials.

Dates

  • Mòdul 1: 4 i 5 novembre
  • Mòdul 2: 16 i 17 desembre
  • Mòdul 3: 27 i 28 gener
  • Mòdul 4: 24 i25 de març
  • Mòdul 5: 12 i 13 de maig
  • Mòdul 6: 16 i 17 de juny

Horari Divendres de 10 a 14h i de 15:30 a 18:00h. Dissabte de 10 a 14h i de 15:30 a 18:00h

Lloc Barcelona (espai pendent de determinar)

Preu 1.450 € Inclou: Matrícula per despeses administratives (160€), 6 mòduls de formació de 2 dies (140€ per mòdul) i 10 sessions individuals (45€ per sessió)

Idioma El curs s’impartirà en català i en anglès amb traducció

Inscripcions i més informació [INSCRIPCIONS TANCADES]

Inscriu-te  abans del 5 d’octubre. Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció. Si necessites més informació, escriu-nos! info@filalagulla.org