Busquem professorat per participar al projecte ‘Joves i autoritat’ - Fil a l'agulla

Busquem professorat per participar al projecte ‘Joves i autoritat’

Per segon any consecutiu, realitzem a Barcelona el projecte ‘Joves i autoritat’, inicialment, dissenyat per la Fundació Open Society per treballar les relacions entre els joves i la policia en barris de Londres i Gouda (Holanda). El projecte s’adapta a Barcelona, tot ampliant el concepte de figura d’autoritat, a l’incloure-hi el professorat, i els conflictes a treballar durant el programa, molt més enllà del focus original del projecte, les identificacions policials per motius ètnics.

L’objectiu és promoure un espai de reflexió amb joves, policies i docents sobre poder i autoritat i afavorir l’aprenentatge mutu.

El programa s’adreça a docents de joves d’entre 12 i 18 anys (professorat de secundària i programes de transició al treball, PQPI, formació professional) i  tindrà lloc d’octubre a juny.

Farem 14 trobades, facilitades per Fil a l’agulla, amb un grup de joves, professors/es i membres de la Guàrdia Urbana en dos districtes de Barcelona, el Raval i la Sagrera. Pots escollir a quin participes.

Hi haurà 7 sessions conjuntes (amb joves, policia i professorat), en les quals farem dinàmiques de grup i facilitarem el diàleg per tal de treballar els prejudicis mutus, processar les tensions entre joves i adults, guanyar consciència i millorar les relacions.

 7 sessions més seran només per a les persones adultes. Reflexionarem sobre les sessions conjuntes amb joves, sobre casos que ens preocupen i donarem suport  a les participants per desenvolupar el seu rol d’autoritat de forma més responsable, congruent i ajustada amb els propis valors.

Hi haurà 4 sessions d’aprofundiment, només per al professorat. Seran classes teòriques, amb exercicis i dinàmiques de debat sobre algunes de les temàtiques del curs aplicades a l’educació i a la realitat dels centres educatius.

Els joves també es trobaran per separat amb l’equip de facilitació del projecte dues vegades al mes. Les sessions hauran de servir per ajudar-los a ser més conscients del seu poder, treballar les relacions entre ells i elles, reflexionar i establir una relació més empoderada amb l’autoritat.

Què t’oferim?

Reconeixement de 40 hores de formació (Consorci d’Educació de Barcelona/Departament d‘Ensenyament Generalitat Catalunya).

– Viure i aprendre aquesta metodologia de facilitació de grups, que creiem que pot ésser molt profitós si necessites eines de gestió de grups.

– Disposar d’un catàleg de fitxes d’activitats per promoure el diàleg i la cohesió.

– Conèixer i empatitzar més amb els nois i noies joves.

– Acompanyar-te a desplegar el teu rol i també aprendre noves maneres no autoritàries d’exercir el poder i l’autoritat.

Objectius de la formació

– Acompanyar el professorat en el procés de reflexió sobre la capacitat d’incidir, les responsabilitats i actituds a l’hora d’exercir el poder.

– Transmetre conceptes clau des de la perspectiva de la Psicologia Orientada a Processos com són els rols, el camp grupal i les dinàmiques de poder, per ajudar a aquesta reflexió.

– Proveir un espai de seguretat per reflexionar sobre nous models per exercir l’autoritat de forma responsable i empoderada.

– Proveir un espai de confiança per compartir aquestes reflexions i aprenentatges amb els joves participants, per una banda, i amb els membres de la Guàrdia Urbana participants, per altra.

– Transmetre al professorat una metodologia de treball basada en el diàleg facilitat de totes les parts, tècniques teatrals i jocs en grup.

Detalls i calendari del programaJoves i autoritat 2015_16_Convocatoria_per_al_professorat_

Inscripcions 

Fins al 27/09/2015

Codi: 1000570511

Nom: “Joves i Autoritat”

Curs: Secundària Obligatòria, Postobligatòria i Batxillerat

Escriu-nos a joana@filalagulla.org indicant a quin dels dos barris et vols apuntar (Raval o Sagrera).

Vídeo de l’experiència a un barri de Londres (en anglès)