NOU! CURS ANUAL: EL CAMÍ DEL/LA JÒQUER - Fil a l'agulla

NOU! CURS ANUAL: EL CAMÍ DEL/LA JÒQUER

Us presentem la primera edició del curs anual “El camí del jòquer”, un curs destinat a totes aquelles persones amb experiència o inquietuds pel Teatre de l’Oprimit.

El teatre dels Oprimits i les Oprimides és un mètode estètic –sistematitzat pel dramaturg brasiler Augusto Boal- composat per jocs, exercicis i tècniques teatrals que tenen com a objectiu humanitzar la humanitat. El TO ofereix a les ciutadanes els mitjans estètics per a analitzar el seu passat, en el context del present per a crear el seu futur, enlloc d’esperar-lo passivament. El Teatre de l’Oprimit i les Oprimides és un mètode de diàleg comunitari, un assaig per a transformar la realitat.

Durant aquest curs anual oferirem un espai formatiu tant per a les persones que coneixen l’eina com per a les que no han practicat mai aquest mètode, amb la voluntat de donar suport i aplicar aquestes tècniques en els col•lectius o grups amb els que ja estigueu treballant, així com també donar suport a l’activisme i accions dels diversos grups socials amb els que estigueu participant o amb els que us agradaria incidir aportant aquesta mirada i iniciar un projecte de transformació personal i col•lectiva.Així doncs, pretenem que aquesta formació tingui un impacte també a nivell social ens els diversos contextos on estigueu interessades en participar.

Ens endinsarem en les tècniques del teatre de l’Oprimit: des de Teatre Fòrum, Arco-Iris del desig, Teatre periòdic, Teatre Invisible, etc.. treballarem Estètica de l’Oprimit i veurem la manera de treballar quan estem dinamitzant un grup, reflexionarem i donarem un espai per a practicar el/la jòquer o curinga, i oferirem un espai teòric i vivencial, responent als interessos i motivacions de les persones del grup.

 Trobaràs tota la informació detallada a:

 + info: lidia@filalagulla.org

Si voleu veure en directe un teatre fòrum, aquí teniu la oportunitat de visionar el que vam presentar a la Fàbrica de Somnis de Vic el juny passat: