CURS D’INTRODUCCIÓ A LA FACILITACIÓ DE GRUPS. L’ART D’ESTAR A DINS I A FORA - Fil a l'agulla

CURS D’INTRODUCCIÓ A LA FACILITACIÓ DE GRUPS. L’ART D’ESTAR A DINS I A FORA

Al llarg de la nostra vida formem part de diferents grups. Alguns els escollim, altres ens escullen. Com aprofundir en el coneixement de les interaccions en els grups? Com facilitar-les? Com descobrir el potencial real dels grups?

El curs estarà enfocat a transmetre i practicar les eines que ofereix el Treball de Processos per a la facilitació dels grups. A partir d’experiències de treball interior, exercicis en parelles, en grups i exposicions teòriques aprendrem els coneixements  i les actituds bàsiques necessàries per facilitar grups, especialment quan es troben en situacions delicades o conflictives. Concretament aprendrem a:

  • Facilitar la comunicació i els conflictes grupals i relacionals
  • Detectar i facilitar les dinàmiques de poder i rang
  • Descobrir la interacció entre la dimensió personal, relacional i grupal
  • Sostenir moments de tensió o d’intensitat emocional

Facilitadores:

Anna Espadalé Grabulosa, educadora social i psicòloga. Té formació i experiència en l’àmbit social i en la terapia individual i grupal. Actualment s’està formant en Treball de Processos a Espanya i ja té algunes experiències facilitant grups i organitzacions des de Fil a l’agulla. Té molt d’interès en acompanyar els grups perquè siguin espais de més seguretat i confiança on poder créixerImpartirà el curs de Barcelona i Girona. 

Mireia Parera Puigdomènech, llicenciada en Ciències Ambientals i formada en facilitació de grups, actualment està realitzant la formació de Treball de Processos a Espanya. És formadora, educadora en diferents àmbits i facilitadora d’organitzacions. Gaudeix especialment de l’acompanyament a persones i del que això la nodreix a nivell personal. Impartirà el curs de Barcelona.

Anna Pujol Villarroya, llicenciada en ciències ambientals, comença la seva carrera professional com a educadora ambiental, on descobreix un nou repte en el camp de l’educació social. Aquesta passió, unida a la seva trajectòria en els moviments socials, l’empenyen a trobar la seva actual vocació: la facilitació aplicada a relacions grupals i personals. Actualment està estudiant Treball de Processos a Espanya i a l’Institut Internacional de Democracia Profunda (DDI). Impartirà el curs de Girona.

Dates:

Curs a Barcelona:

3, i 4 d’octubre de 2014
10 i 11 d’octubre de  2014
17 i 18 d’octubre de 2014
Curs a Girona:
10 i 11 d’abril de 2015
17 i 18 d’abril  de 2015
24 i 25 d’abril de 2015
Horari: 
El curs consta de 3 mòduls de 2 dies (divendres tarda i dissabte sencer) i un total de 36 hores.
Divendres tardes de 16:00 a 20:00
Dissabtes de 10:00 a 14:00 i de 15:30 a 19:30
Lloc:
Curs de Barcelona: Escola de l’igop
Passeig Urrutia, 17, Barcelona
Curs de Girona: a confirmar
Preu:
El preu total de la formació és de 200 € .
Inscripcions i informació:
Termini curs de Barcelona: 20 de setembre
Termini curs de Girona: 31 de març
Per a inscriure’t clica aquí
Per a més info: info@filalagulla.org

Organitza: Fil a l’agulla i CràcataMostrando cracata_Boceto2_.jpg

A lo largo de nuestra vida formamos parte de diferentes grupos. Algunos los elegimos, otros nos eligen.Cómo profundizar en el conocimiento de las interacciones en los grupos ? Como facilitarlas ? Como descubrir el potencial real de los grupos ? El curso estará enfocado a transmitir y practicar las herramientas que ofrece el Trabajo de Procesos para la facilitación de los grupos. A partir de experiencias de trabajo interior, ejercicios en parejas, en grupos y exposiciones teóricas aprenderemos los conocimientos y las actitudes básicas necesarias para facilitar grupos, especialmente cuando se encuentran en situaciones delicadas o conflictivas. Concretamente aprenderemos a:

  • Facilitar la comunicación y los conflictos grupales y relacionales
  • Detectar y facilitar las dinámicas de poder y rango
  • Descubrir la interacción entre la dimensión personal , relacional y grupal
  • Sostener momentos de tensión o de intensidad emocional

Facilitadoras :Anna Espadalé Grabulosa, educadora social i psicóloga. Formación y experiencia en el ámbito social y en la terapia individual y grupal. Actualmente se está formando en Trabajo de Procesos en España y ya tiene experiencia facilitando grupos y organizaciones des de Fil a l’agulla. Tiene mucho interés en acompañar a los grupos para que sean espacios de más seguridad y confianza en los que poder crecer.  Mireia Parera Puigdomènech, licenciada en Ciencias Ambientales y formada en facilitación de grupos, actualmente està realitzando la formación de Tabajo de Procesos en España. Es formadora, educadora en diferentes ámbitos y facilitadora de organizaciones. Disfruta especialmente del acompañamiento a personas y de lo que esto la nutre a nivel personal. Anna Pujol Villarroya, licenciada en ciencias ambientales, empieza su carrera profesional como educadora ambiental donde descubre un nuevo reto en el campo de la educación social. Esta pasión, unida a su trayectoria en los movimientos sociales, la impulsan a encontrar su actual vocación: la facilitación aplicada a las relaciones grupales y personales. Actualmente está estudiando Trabajo de Procesos en España y en el Instituto Internacional de Democracia Profunda (DDI).Fechas:Curso en Barcelona:

3, y 4 de octubre de 2014
10 y 11 de octubre de  2014
17 y 18 de octubre de 2014
Curso en Girona:
10 y 11 de abril de 2015
17 y 18 de abril  de 2015
24 y 25 de abril de 2015
Horario: 
El curso consta de 3 módulos de 2 días (viernes tarde y sábado entero)y  un total de 36 horas.
Viernes tardes de 16:00 a 20:00
Sábados de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30
Lugar:
Curso en Barcelona: Escola de l’igop
Passeig Urrutia, 17, Barcelona
Curso en Girona: a confirmar
Precio:
El precio total de la formación és de 200 € .
Inscripciones e información:
Terminio curso de Barcelona: 20 de setiembre
Terminio curso de Girona: 31 de marzo
Para inscribirte clica aquí
+ info: info@filalagulla.org
Mostrando cracata_Boceto2_.jpg