CASAL D’ESTIU INTERCULTURAL PER A JOVES AL PRÒPOLIS - Fil a l'agulla