NAVEGANT PELS FORATS NEGRES. CURS D’INTRODUCCIÓ A LA DINÀMICA DEL TRAUMA - Fil a l'agulla

NAVEGANT PELS FORATS NEGRES. CURS D’INTRODUCCIÓ A LA DINÀMICA DEL TRAUMA

Introducció

Les reaccions humanes més primàries a l’amenaça són instintives, biològiques i comunes a tots els mamífers. Es composen de tres estratègies de supervivència: fugida, lluita i bloqueig o paràlisis. Quan vivim una situació com una amenaça, mobilitzem tota la nostra energia per tal de fugir o lluitar. Si ho aconseguim, el nostre organisme troba la manera de calmar-se de nou. En cas contrari, el sistema nerviós roman activat. Si aquesta situació dura molt de temps, es poden generar símptomes crónics.

El trauma és el focus de moltes investigacions i és un fenòmen encara parcialment desconegut. És molt comú en la vida de les persones i forma, conjuntament amb altres experiències, la nostra personalitat. A vegades, podem estar traumatitzats per un esdeveniment – accident de cotxe, desastre natural, acte de violència, violació- i, altres vegades, podem estar traumatitzats per l’estrès crònic viscut en la família o en la relació amb altres persones que eren importants per nosaltres (per exemple, pels pares quan érem infants).

La formació que us presentem vol ser una introducció als conceptes bàsics per entendre el trauma i la seva dinàmica des de l’experiència somàtica.

Objectius

 • Comprendre de forma més profunda els traumes i la seva dinàmica, la diferència entre l’estrès i l’estrès postraumàtic
 • Aprendre a notar, rastrejar i processar les pròpies reaccions davant l’estrès i donar suport a la capacitat d’autoregulació del propi cos.
 • Aprendre eines bàsiques de regulació i estabilització per aplicar al treball amb clients i altres persones.

La formació no pretén substituir la psicoteràpia .

Continguts:

 

Mòdul 1. El Trauma i la seva naturalesa

 • Definició de trauma
 • Evolució del concepte de trauma en el camp de la Salut Mental
 • La naturalesa del trauma

 

Mòdul 2. Estructura i funció del Sistema Nerviós Autònom

 • El cervell triúnic
 • Sistema nerviós autònom. Estructura i funció
 • Les 3 respostes de supervivència del sistema nerviós autònom

 

Mòdul 3. Ententent el llenguatge del cos

 • Notant i desplegar els senyals del cos
 • Orientació en les reaccions del cos
 • Capacitat d’autoregulació del cos

 

Mòdul 4. Eines per treballar el trauma amb seguretat

 • Treballar amb els recursos i els frens
 • Tècniques bàsiques d’estabilització
 • Procés de titració

 

Metodologia

El curs estarà format per 4 mòduls de 4 hores.

Tindrà una part teòrica que contindrà els conceptes bàsics de l’anatomia del sistema nerviós central, les reaccions de l’organisme a l’estrès i el desenvolupament dels símptomes traumàtics.

També hi haurà una part pràctica que constarà en el treball en parelles i en petits grups per tal d’aprendre tècniques verbals per establitzar els clients i treballar amb les les reaccions instintives dels seus cossos.

La perspectiva terapèutica integra el Treball de processos i el Mètode d’Experiència somàtica®.

Mètode d’experiència somàtica (Somatic Experiencing®): mètode psicobiològic per resoldre els símptomes traumàtics i alleujar l’estrès crònic. És el treball de vida del Dr. Peter A. Levine, com a resultat del seu estudi multidisciplinari de la fisiologia de l’estrés, la psicologia, l’etologia, la biologia, la neurociència, les pràctiques curatives indígenes i la biofísica mèdica, conjuntament amb més de 45 anys d’exitosa aplicació clínica.

Dates:

10 de febrer, 3 de març,  7 d’abril, 12 de maig de 16:00 a 20:00 de la tarda

Lloc:

Barcelona (a confirmar)

Preu:

40 Euros la sessió de 4 hores

140  si es confirma l’assistència als 4 mòduls

Idioma:

Anglès amb traducció simultanea

Destinataris:

Psicòlegs, Terapeutes, treballadors corporals i professionals de l’atenció a persones de l’àmbit social o de la salut.

Professional:

borisBoris Sopko, Diplomat en Treball de Processos

Sóc un psicoterapeuta amb 15 anys d’experiència en el treball amb individus, parelles i grups. També tinc més de 15 anys d’experiència treballant en el camp de la salut mental a Eslovàquia. En aquest moment estic treballant com a mentor i psicoterapeuta dels estudiants de la diplomatura de treball de processos a Eslovàquia i Espanya. Sóc Diplomat en treball de processos (RSPOPUK , Londres ) i també practicant del mètode d’Experiència Somàtica (Centre de Polaritat, Suïssa ). M’encanta la jardineria i la fotografia i em fascinen les relacions, sobretot el paper que té la relació de parella en el teu propi procés. Parlo Anglès i Eslovac i estic aprenent català.

Inscriu-te aquíIntroducción

Las reacciones humanas más primarias a la amenaza son instintivas, biológicas y comunes a todos los mamíferos. Se componen de tres estrategias de supervivencia: huida, lucha y bloqueo o parálisis. Cuando vivimos una situación como una amenaza, movilizamos toda nuestra energía para huir o luchar. Si lo conseguimos, nuestro organismo encuentra la manera de calmarse de nuevo. En caso contrario, el sistema nervioso permanece activado. Si esta situación dura mucho tiempo, se pueden generar síntomas crónicos .

El trauma es el foco de muchas investigaciones y es un fenómeno aún parcialmente desconocido. Es muy común en la vida de las personas y forma, conjuntamente con otras experiencias, nuestra personalidad. A veces, podemos estar traumatizados por un evento – accidente de coche , desastre natural, acto de violencia, violación – y, otras veces , podemos estar traumatizados por el estrés crónico vivido en la familia o en la relación con otras personas que eran importantes para nosotros (por ejemplo, por los padres cuando éramos niños ) .

La formación que presentamos pretende ser una introducción a los conceptos básicos para entender el trauma y su dinámica desde la experiencia somática.

Objetivos

 • Comprender de forma más profunda los traumas y su dinámica, la diferencia entre el estrés y el estrés postraumático
 • Aprender a notar, rastrear y procesar las propias reacciones ante el estrés y apoyar la capacidad de autoregulación del propio cuerpo .
 • Aprender herramientas básicas de regulación y estabilización para aplicar al trabajo con clientes y otras personas

La formación no pretende sustituir la psicoterapia.

Contenidos:

Módulo 1 . El Trauma y su naturaleza

 • Definición de trauma
 • Evolución del concepto de trauma en el campo de la Salud Mental
 • La naturaleza del trauma

Módulo 2 . Estructura y función del Sistema Nervioso Autónomo

 • El cerebro triuno
 • Sistema nervioso autónomo. Estructura y función
 • Las 3 respuestas de supervivencia del sistema nervioso autónomo

Módulo 3. Entendiendo el lenguaje del cuerpo

 • Notando y desplegando las señales del cuerpo
 • Orientación en las reacciones del cuerpo
 • Capacidad de autoregulación del cuerpo

Módulo 4 . Herramientas para trabajar el trauma con seguridad

 • Trabajar con los recursos y los frenos
 • Técnicas básicas de estabilización
 • Proceso de titración

Metodología

El curso estará formado por 4 módulos de 4 horas .

Tendrá una parte teórica que contendrá los conceptos básicos de la anatomía del sistema nervioso central, las reacciones del organismo al estrés y el desarrollo de los síntomas traumáticos .

También habrá una parte práctica que constará de trabajo en parejas y en pequeños grupos para aprender técnicas verbales para estabilizar los clientes y trabajar con las reacciones instintivas de sus cuerpos .

La perspectiva terapéutica integra el Trabajo de procesos y el Método de Experiencia somática ®.

Método de experiencia somática (Somátic Experiencing ®): método psicobiológico para resolver los síntomas traumáticos y aliviar el estrés crónico. Es el trabajo de vida del Dr. Peter A. Levine, como resultado de su estudio multidisciplinar de la fisiología del estrés, la psicología, la etología, la biología, la neurociencia, las prácticas curativas indígenas y la biofísica médica, conjuntamente con más de 45 años de exitosa aplicación clínica .

Fechas:

10 de febrero, 3 de marzo,  7 de abril, 12 de mayo de 16:00 a 20:00 de la tarde

Lugar:

Barcelona (a confirmar)

Precio:

40 Euros la sessión de 4 horas

140  si se confirma la asistencia a los 4 módulos

Idioma:

Inglés con traducción simultanea

Destinatarios:

Psicólogos, Terapeutas , trabajadores corporales y profesionales de la atención a personas del ámbito social o de la salud .

Profesional:

borisBoris Sopko, Diplomado en Trabajo de Procesos

Soy un psicoterapeuta con 15 años de experiencia en el trabajo con individuos, parejas y grupos . También tengo más de 15 años de experiencia trabajando en el campo de la salud mental en Eslovaquia. En este momento estoy trabajando como mentor y psicoterapeuta de los estudiantes de la diplomatura de trabajo de procesos en Eslovaquia y España. Soy Diplomado en Trabajo de Procesos ( RSPOPUK , Londres ) y también practicante del método de Experiencia Somática (Centro de Polaridad, Suiza). Me encanta la jardinería y la fotografía y me fascinan las relaciones, sobre todo el papel que tiene la relación de pareja en tu propio proceso. Hablo Inglés y Eslovaco y estoy aprendiendo catalán.

Inscripciones aquí