ESTARTER, emprenedoria col·lectiva i transformadora - Fil a l'agulla

ESTARTER, emprenedoria col·lectiva i transformadora

Saps què és el projecte Estàrter?

Un nou espai formatiu amb mòduls de cap de setmana que vol oferir respostes a projectes col·lectius (també disponible per a individus). El projecte compta amb trobades d’assessoria col·lectiva, espais de co-working, intercanvi de tallers, tutories d’acompanyament…

És una iniciativa impulsada des de l’Escola de l’IGOP que compta amb membres de 9 institucions diferents: IGOP-UAB, CRIC (redactors d’Opcions), LabCoop, Hobest Consultora, RAI, Can Masdeu, Federació Catalana d’ONG, Cooperativa ETCS i Cooperativa Fil a l’Agulla.

Nosaltres hi col·laborem impartint el mòdul L’ESFERA INVISIBLE amb l’objectiu de co‐aprendre com gestionar relacions humanes (grups, lideratges i conflictes).

NOVETAT!

L’starter comptarà amb els divendres col·laboratius, on tindrem les visites dels següents convidats i convidades, les vivències i experiències dels quals ens poden inspirar:

Com ha estat l’experiència organitzativa a la PAH des de la seva fundació? 

Ada Colau i Ernest Marco, membres del grup fundador de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca

Si tornéssiu a començar que faries igual i què diferent en el cooperativisme i l’economia solidària?  

Joan Lluís Journet, cofundador i ex-gerent de la cooperativa Col·lectiu Ronda de més de 100 socis treballadors i 35 anys d’història; Jordi Via cofundador i responsable de desenvolupament de projectes de la Cooperativa d’assegurances ètiques ARÇ amb 30 anys d’història. Tots dos són cofundadors de la Xarxa d’Economia Solidària

Que hem de saber per buscar finançament ètic als nostres projectes? 

Jordi Ibáñez, avaluador de projectes de Fiare Banca Ètica i un responsable de la comissió tècnica de Coop57

Com crear les condicions per a una nova política des d’experiències col·laboratives i cooperatives? 

Joan Subirats, catedràtic ciència política i Fernando Pindado advocat expert en moviment associatiu i ex-sotsdirector de participació ciutadana de la Generalitat.

Com comunicar cap a dins i cap a fora? 

Marc Roselló responsable de comunicació de Som Energia i Dani Vilaró responsable de comunicació d’Amnistia Internacional Catalunya

+ info i inscripcions:

ESTARTER

PRESENTACIÓ

DOSSIER

DOCUMENT COMPLET I ACTUALITZAT ESTARTER NOVEMBRE

L’emprenadoria com a actitud vital transformadora (La Directa)Estárter es una una experiencia formativa colaborativa para iniciativas colectivas, con vocación transformadora, que facilita las reflexiones y herramientas para hacer frente a los retos del día a día.

Es una iniciativa impulsada desde la Escuela del IGOP que cuenta con miembros de 9 instituciones diferentes: IGOP-UAB, CRIC (redactores de Opciones), LabCoop, Hobest Consultora, RAI, Can Masdeu, Federación Catalana de ONG, cooperativa ETCS y Cooperativa Fil a l’Agulla.

Nosotros colaboramos impartiendo el módulo LA ESFERA INVISIBLE con el objetivo de co-aprender cómo gestionar relaciones humanas (grupos, liderazgos y conflictos).

+ Info e inscripciones:

ESTARTER

PRESENTACIÓ

DOSSIER

DOCUMENTO COMPLETO Y ACTUALIZADO ESTARTER NOVIEMBRE

L’emprenadoria com a actitud vital transformadora (La Directa)