Propostes de formació per a professorat i educadors/es a Santa Coloma - Fil a l'agulla

Propostes de formació per a professorat i educadors/es a Santa Coloma

Volem caminar cap a una escola que aprengui i ensenyi a no discriminar, a enriquir-se amb la diversitat, que ensenyi a mirar-se, a reconèixer el que sentim i posar-ho al servei de la comunitat…a ser feliços/es, a valorar-nos i estimar-nos, a explorar el món amb curiositat, a cuidar, a cuidar-nos, cuidar la terra, cuidar l’escola. 

Aquest és el 4t any que treballem en el Projecte de Coeducació de Santa Coloma de Gramanet. I cada any, un pas més, avançant cap a una escola coeducativa, capaç d’acompanyar a les persones a ser qui són, qüestionant estereotips, treballant per una educació viva que atengui la revalorització del món relacionat tradicionalment amb allò femení.

Aquest octubre us proposem, un any més, dos cursos en col·laboració amb el CIRD i el CRP de Santa Coloma de Gramanet:

  • Coeducació i resolució de conflictes: Eines per la gestió de conflictes incorporant la perspectiva de gènere a infantil i primària.
  • Coeducació i resolució de conflictes: Eines per la gestió de conflictes incorporant la perspectiva de gènere a secundària. Seminari. 

Aquest any, a més, incorporem una novetat:

  • Grup de treball anual: La Coeducació. És ara. 

És un espai que construirem conjuntament amb el professorat de Santa Coloma que estigui interessat a participar. La nostra finalitat és poder fer un treball personal profund, treballar amb casos i inquietuds concretes del dia a dia de l’aula i, sobretot, reflexionar i incidir en les estructures dels centres per avançar cap a una educació que atengui el desenvolupament integral de les persones.

+ info i inscripcions: consulta la web del Servei Educatiu de Santa Coloma

També pots contactar amb: Elena Casanova Rueda, Agent Local d’Igualtat (CIRD) al telèfon 93 466 14 11 o al mail casanovare@gramenet.catEn Fil a l’agulla queremos caminar hacia una escuela que aprenda y enseñe a no discriminar, a enriquecerse con la diversidad, que enseñe a mirarse, a reconocer lo que sentimos y ponerlo al servicio de la comunidad … a ser felices / se, a valorarnos y querernos, a explorar el mundo con curiosidad, a cuidar, a cuidarnos, cuidar la tierra, cuidar la escuela.

Este es el 4 º año que trabajamos en el Proyecto de Coeducación de Santa Coloma de Gramanet. Y cada año, un paso más, avanzando hacia una escuela coeducativa, capaz de acompañar a las personas a ser quienes son, cuestionando estereotipos, trabajando por una educación viva que atienda la revalorización del mundo relacionado tradicionalmente con lo femenino.

Este octubre os proponemos, un año más, dos cursos en colaboración con el CIRD y el CRP de Santa Coloma de Gramanet:

  • Coeducación y resolución de conflictos: Herramientas para la gestión de conflictos incorporando la perspectiva de género en infantil y primaria.
  • Coeducación y resolución de conflictos: Herramientas para la gestión de conflictos incorporando la perspectiva de género en secundaria. Seminario.

Y…

Este año, además, incorporamos una novedad:

  • Grupo de trabajo anual: La Coeducación. Es ahora.

Es un espacio que construiremos conjuntamente con el profesorado de Santa Coloma que esté interesado en participar. Nuestra finalidad es poder hacer un trabajo personal profundo, trabajar con casos e inquietudes concretas del día a día del aula y, sobre todo, reflexionar e incidir en las estructuras de los centros para avanzar hacia una educación que atienda el desarrollo integral de las personas.

+ Info e inscripciones:consulta la web del Servicio Educativo de Santa Coloma

También puedes contactar con: Elena Casanova Rueda, Agente Local de Igualdad (CIRD) en el teléfono 93 466 14 11 o al mail casanovare@gramenet.cat