FINALITZA EL TALLER DRAG KING-QUEEN A L’ESPAI JOVE GARCILASO - Fil a l'agulla

FINALITZA EL TALLER DRAG KING-QUEEN A L’ESPAI JOVE GARCILASO

Molt bones valoracions de tots i totes les 13 participants a la segona edició del taller.

Aquesta vegada hem realitzat el procés en un format més intensiu (quatre dies seguits) i amb tres hores més de temps, que han donat molt de joc.

Inspirades per referents com Diane Torr o Beatriz Preciado, i amb les nostres eines ben esmolades (pedagogia de l’oprimit, treball de processos, consciència corporal…) hem pogut fer un viatge al·lucinant al món de la masculintat i la feminitat.

Durant quatre dies hem estat desxifrant gestos, descodificant la matriu del patriarcat (Patrix), diseccionant les ortopèdies culturals que ens fan femenines i masculines… Ho hem fet a través de treball amb el cos, de l’observació d’homes i dones pel carrer i, a través de la nostra pròpia transformació, incorporant elements de vestuari i de modificació temporal del nostre cos, desplaçant el nostre pèl a llocs no habituals: de la cabellera a la barbeta, cames i celles depilades i perruca,… I aquest viatge també ens ha fet prendre consciència de nous trets de la nostra identitat, de desitjos ocults i capacitats desconegudes, que no deixem emergir tan sovint.

El nostre King, la nostra Queen, ens han mostrat a dones independents, segures de si mateixes, lliures de parlar o no parlar, i a homes seductors, amb desitjos de maternitat i d’amor.

Hem pogut tancar l’experiència reflexionant amb curiositat sobre la pregunta de què ens pot aportar el nostre King i la nostra Queen. Les respostes, les veureu aviat en el vídeo de l’experiència que està editant Marco Mura.Muy buenas valoraciones de todos y todas las 13 participantes en la segunda edición del taller.

Esta vez hemos realizado el proceso en un formato más intensivo (cuatro días seguidos) y con tres horas más de tiempo, que han dado mucho juego.

Inspiradas por referentes como Diane Torr o Beatriz Preciado, y con nuestras herramientas bien afiladas (pedagogía del oprimido, trabajo de procesos, conciencia corporal …) hemos podido hacer un viaje alucinante al mundo de la masculintat y la feminidad .

Durante cuatro días hemos estado descifrando gestos, descodificando la matriz del patriarcado (Patrix), disección las ortopedias culturales que nos hacen femeninas y masculinas … Lo hemos hecho a través de trabajo con el cuerpo, de la observación de hombres y mujeres por la calle y, a través de nuestra propia transformación, incorporando elementos de vestuario y de modificación temporal de nuestro cuerpo, desplazando nuestro pelo a lugares no habituales: de la cabellera en la barbilla, piernas y cejas depiladas y peluca, … Y este viaje también nos ha hecho tomar conciencia de nuevos rasgos de nuestra identidad, de deseos ocultos y capacidades desconocidas, que no dejamos emerger tan a menudo.

Nuestro King, nuestra Queen, nos han mostrado a mujeres independientes, seguras de sí mismas, libres de hablar o no hablar, y a hombres seductores, con deseos de maternidad y de amor.

Hemos podido cerrar la experiencia reflexionando con curiosidad sobre la pregunta de qué nos puede aportar nuestro King y nuestra Queen. Las respuestas, las verá pronto en el vídeo de la experiencia que está editando Marco Mura.