Taller d’autoestima per a dones d’Olot. III edició - Fil a l'agulla

Taller d’autoestima per a dones d’Olot. III edició

T’agradaria conèixer-te més? ¿Acceptar-te més? ¿Sentir-te millor? ¿Atrevir-te a sommiar, a tirar endavant els teus projectes? Millorar les teves relacions? ¿Ampliar teva xarxa de suport?

Per tercer any consecutiu organitzem el taller d’autoestima per a dones a la ciutat d’Olot. Fins al curs passat el taller estava organitzat amb la col · laboració del Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) d’Olot i el departament d’Acció Social de la Generalitat. L’acollida rebuda en els dos últims anys i l’impuls d’un grup de dones amb ganes de donar continuïtat a l’espai ens ha animat a organitzar-lo de nou.

El taller ofereix un espai de confiança, respecte i confidencialitat on crear comunitat i compartir vivències, preocupacions, inquietuds i il · lusions amb altres dones perquè el grup es converteixi en una oportunitat per créixer i desenvolupar els propis recursos, personals i col·lectius.

Lloc: Sant Rafael, 17, Olot
Sessions: quinzenals (a partir del 16 d’octubre)
Preu: 25 euros al mes
Contacte: Anna Espadalé (anna@filalagulla.org / 626.614.251)

El grup està obert¿Te gustaría conocerte más? ¿Aceptarte más? ¿Sentirte mejor? ¿Atreverte a soñar, a sacar adelante tus proyectos? ¿Mejorar tus relaciones? ¿Ampliar tu red de apoyo?

Por tercer año consecutivo organizamos el taller de autoestima para mujeres en la ciudad de Olot. Hasta el curso pasado el taller estaba organizado con la colaboración del Servicio de información y atención a las mujeres (SIAD) de Olot y el departamento de Acción Social de la Generalitat. La acogida recibida en los dos últimos años y el impulso de un grupo de mujeres con ganas de dar continuidad al espacio nos ha animado a organizarlo de nuevo.

El taller ofrece un espacio de confianza, respeto y confidencialidad donde poder compartir vivencias, preocupaciones, inquietudes e ilusiones con otras mujeres y convertirlo en una oportunidad para crecer y desarrollar los propios recursos, personales y colectivos.

Lugar: San Rafael, 17, Olot
Sesiones: quincenales (a partir del 16 de octubre)
Precio: 25 Euros al mes
Contacto: Anna Espadalé (anna@filalagulla.org / 626614251)