GRUP D’ACOMPANYAMENT I SUPORT A EDUCADORS/ES - Fil a l'agulla