Reflexions sobre feedback i processos d’avaluació

El passat dijous 24 d’octubre les sòcies de Fil a l’Agulla van fer una reunió tècnica per treballar sobre el feedback i com s’avalua l’impacte de la feina que portem a terme. Aquestes reunions són un espai per posar en comú visions i donar suport a l’equip. Compartim algunes reflexions.

Sobre feedback, d’una banda l’equip s’ha estat preguntat sobre quin tipus de retorn volem rebre. Quins són els actors que volem que ens el donin? Això ha portat a reflexionar sobre la importància que aquest vingui acompanyat de certes actituds i habilitats. I que en el procés de donar i rebre feedback, cal que aquest sigui amb curiositat, que es reconegui l’error com una font d’aprenentatge.

Perquè una de les coses que passa quan lidiem amb els comentaris és que moltes vegades anem més cap a la posició més crítica i destructiva. I així, ja no estem aprenent, sinó que ens fem mal i no és útil. A vegades, també passa que acaba convertint-se en un procés valoratiu, d’allò que està bé o malament basant-se en un sistema de valors, però que tampoc acaba de ser útil.

Quan ens estem plantejant que volem un procés de feedback, qui de nosaltres s’està fent aquestes preguntes que vol respondre? Amb quina intenció i predisposició? És una pregunta que realment ve de la curiositat i està obert, en aquell moment, per aprendre sobre una situació determinada? O no?

A més, ens hem adonat de la importància de les avaluacions d’impacte que estem fent en els projectes integrals del món educatiu. Ja fa uns anys que s’avaluen en profunditat, triangulant tècniques participatives, qualitatives i quantitatives. Els resultats mostren com la nostra intervenció facilita l’adquisició de nous coneixements, la transformació de creences i l’adquisició d’eines que després perduren en el centre educatiu, entre altres aspectes.

També s’ha incorporat una mirada que avalua el procés i com es fa possible aquesta transformació i canvi. D’aquesta manera fem recerca, guanyant cada cop més consciència de com la nostra intervenció causa un impacte en el sentit que ens proposem. Aquesta recerca ens permet saber i comprovar com les nostres intervencions donen suport als objectius i a aquelles direccions que nosaltres ens marquem.

Amb ganes de donar cada cop més valor i visibilitat a tot allò que fem, hem organitzat una jornada oberta pel pròxim dijous 15 de novembre. Titulada “Parlar sobre bullying és revolucionari!”, hi presentarem els resultats de l’avaluació d’impacte del nostre projecte integral sobre prevenció a les discriminacions en una escola de Gràcia. Ens agradaria molt comptar amb la vostra assistència per poder compartir-vos les experiències i aprenentatges del projecte!