Oferta laboral: administrativa comptable i tècnica de subvencions / PROCÉS TANCAT

Busquem una persona perquè s’incorpori al nostre equip de treball. L’oferta laboral és per una persona que faci tasques d’administrativa comptable i tècnica de subvencions. [12 abril 2019: hem tancat el procés de selecció, moltes gràcies per participar!]

Fil a l’agulla és una cooperativa d’Iniciativa Social i sense ànim de lucre que acompanya a persones i grups en processos de presa de consciència amb vocació de transformar i incidir allà on treballem: al món educatiu, les organitzacions, els grups, les comunitats, les persones, les relacions i nosaltres mateixes.

Actualment busquem una persona amb experiència en administració i gestió d’entitats de l’Economia Social i Solidària per cobrir una plaça de responsable comptable i de gestió de subvencions. Les funcions de la plaça a cobrir inclouen:

 • tasques comptables pròpies de l’entitat: mecanització de la documentació comptable, arxiu, conciliació bancària i manteniment de la
  documentació oficial
 • coordinar-se amb la gestoria de l’entitat per facilitar la informació necessària a la presentació dels models tributaris dintre del termini i en la forma escaient
 • col·laborar en la gestió econòmica i pressupostària de l’entitat: mantenir actualitzada tota la informació comptable i donar suport a les tasques de gestió econòmica de la cooperativa coordinant-se amb la persona encarregada del control pressupostari i financer de la cooperativa
 • fer les tasques associades a la presentació de pressupostos i justificació econòmica de les subvencions atorgades a la cooperativa, així com d’altres programes i projectes de la cooperativa
 • fer recerca activa de fonts de finançament públiques i privades
 • altres gestions de suport administratiu puntual a l’equip

El perfil de la persona candidata que busquem hauria de tenir:

 • experiència professional mínima de tres anys
 • experiència i coneixements en la gestió d’entitats no lucratives i/o cooperatives
 • titulació de grau mitjà en Gestió i Administració d’empreses
 • domini del paquet Microsoft Office
 • experiència en l’ús de programes de comptabilitat o ERP, i especialment l’A3 i Holded
 • domini de català i castellà, parlat i escrit
 • autonomia, capacitat d’adaptació, empatia i habilitats interpersonals
 • interès en formar part d’un projecte empresarial cooperatiu i de l’ESS

Es valorarà: 

 •  experiència associativa i/o cooperativa, personal o professional
 • coneixement i experiència en la gestió de subvencions, tant públiques com privades
 • capacitat organitzativa, proactiva i de planificació
 • habilitats per treballar en equip

Les condicions que oferim són: 

 • jornada de 25 hores setmanals amb possibilitat d’ampliació, preferiblement a desenvolupar en horari de matí
 • contracte inicial en període de proves i després indefinit, condicions salarials segons Conveni Col·lectiu de Lleure Educatiu i Sociocultural
 • incorporació immediata

Per presentar la vostra candidatura, envieu el CV i una carta de motivació a helena@filalagulla.org, a l’atenció d’Helena Garcia. Una vegada revisades totes les candidatures, contactarem a les persones preseleccionades per agendar l’entrevista personalitzada. En aquest enllaç podeu descarregar l’oferta en PDF.