Les cures al centre

A Fil a l’agulla fa molt temps que treballem cap endins i cap enfora per la centralitat de les cures. Cap endins perquè la cooperativa, en tant que espai laboral, necessita una mirada i unes eines que ens permetin saber com estem, posar el benestar de les sòcies i treballadores al centre, compaginar les tasques productives amb la sostenibilitat de la vida. No podríem acompanyar altres organitzacions sense la nostra pràctica quotidiana d’abordar conflictes, pensar com ens organitzem com a equip, o gestionar l’estrès… Cap enfora, Fil a l’agulla fa anys que treballa de prop amb cooperatives, entitats i organitzacions de diferents tipus que decideixen abordar els seus conflictes i treballar de manera més sostenible a nivell humà.

Aquests processos dins i fora han tingut el seu fruit al llarg d’aquest any que deixem enrere. Es tracta del projecte “Fent realitat les cures dins les cooperatives de treball associat”, una iniciativa que compta amb el suport del Comissionat d’Economia Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona i que ens ha permès tres coses: endreçar les idees i els aprenentatges que teníem sobre aquest tema; donar un cop d’ull al panorama dins el món de les cooperatives; i oferir una proposta perquè altres organitzacions puguin començar a treballar en aquest sentit. Així, el passat 9 de desembre vam fer a la seu de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya una Jornada de Presentació dels resultats d’aquest projecte amb altres cooperatives amb les quals vam reflexionar sobre com posem les cures al centre, i a la qual vam presentar el Manual d’Autodiagnosi. 

Els aprenentatges

Pensar què són les cures ens ha obligat a sistematitzar i endreçar l’experiència acumulada, una tasca que a vegades no troba lloc a les organitzacions, a l’hora que ens ha ajudat a agrair tot el llegat que des dels feminismes hem rebut a l’hora d’abordar les cures: la interseccionalitat i les discriminacions, el valor de les coses que no semblen productives, la consideració de les relacions de poder… Aquest recull ens ha portat a fer la nostra llista dels aspectes que hem de considerar quan parlem de cures, dins un marc teòric que volem compartir i continuar ampliant.

L’exploració

El projecte ens ha permès engegar un procés d’indagació amb altres cooperatives de sectors productius molt diferents, i amb trajectòries diverses. Algunes d’elles havien treballat amb Fil a l’agulla, d’altres no. Mitjançant qüestionaris i entrevistes en profunditat hem fet un retrat del món cooperatiu que no pretén ser generalitzable, però que sí que considerem significatiu, per les pistes que ens aporta amb relació a les cures.

Amb aquesta exploració hem detectat la fortalesa de la visió que tenen les cooperatives, i el valor del treball en equip, alhora que hem constatat mancances a l’hora de crear mecanismes per incorporar les cures. Per exemple l’existència d’espais informals però no estables per abordar els malestars, o la preferència per lideratges horitzontals que acaben generant problemes d’estrès o conflictes intractables, l’absència de protocols i de formació per temes importants… Estratègies que són importants i que marquen la diferència des del punt de vista de les cures.

El Manual d’Autodiagnosi

Tot plegat ens porta a oferir aquesta eina per les cooperatives que vulguin iniciar el seu camí cap a la centralitat de les cures. El Manual és un document en el qual expliquem de manera senzilla el nostre marc teòric i aquest llistat d’àrees en les quals ens hem d’aturar quan volem parlar de cures: treball en equip i emocions; visió; lideratge i ús del poder; gestió dels conflictes; organització interna i governança; dinàmiques de discriminació i gestió de les agressions; estrès; i sistemes de retroalimentació.

Mitjançant un procés de treball intern i un qüestionari, el Manual detalla els passos a seguir per obtenir un primer retrat i identificar les fortaleses i les debilitats de cada organització. Si esteu interessades a iniciar una reflexió d’aquest tipus a la vostra cooperativa, us podeu posar en contacte amb nosaltres per facilitar-vos les eines, de manera gratuïta.

El procés no està acabat, però ens sentim orgulloses d’haver endreçat el nostre coneixement, i d’haver iniciat aquests diàlegs amb organitzacions que igual que Fil a l’agulla estan obrint camí per tal d’esdevenir espais de transformació social.