L’escola Seat dóna la benvinguda a la diversitat

El Projecte Benvinguda Diversitat forma part de la convocatòria de subvencions d’Educació per la Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona  i de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència. Un dels centres educatius on hem treballat ha estat l’Escola Seat.

El Projecte Benvinguda Diversitat consisteix en les següents accions:

  • Formació al claustre sobre prevenció de la discriminació per racisme i islamofòbia
  • Assessorament a Educació Infantil i sessions d’assessorament per Cicles
  • Intervenció en algunes de les aules de tercer i cinquè al voltant dels prejudicis i estereotips
  • Sessió amb l’equip de monitoratge
  • Xerrades amb les famílies i Espais de Trobada entre les famílies i el professorat
  • Investigació Acció Participativa (IAP) sobre la participació i les relacions

A l’escola Seat, hem comptat amb la col·laboració de la Fatima Taleb, qui ha co-liderat amb la nostra sòcia Sara Carro la formació a professorat i les intervencions amb alumnat i famílies. D’altra banda, la nostra companya Noemí Canelles ha estat a càrrec de la IAP i ha liderat l’avaluació del projecte.

El projecte vol visibilitzar i generar consciència sobre com el racisme i el masclisme són presents a la societat. En especial, sobre com aquests sistemes es reprodueixen en els centres educatius, creant privilegis i opressions. Es vol enfortir les relacions interculturals a tots els àmbits i contribuir a la construcció d’una comunitat educativa cohesionada. Finalment, es vol generar un procés participatiu que faciliti tenir una foto inicial i que promogui la implicació de la comunitat educativa per transformar les dinàmiques discriminatòries.

A l’escola Seat, gràcies als resultats de l’avaluació, podem constatar que s’han donat alguns canvis. Hi ha més consciència dels privilegis i de les opressions existents en la comunitat educativa (alumnat, professorat, famílies, monitoratge…), en especial en relació amb el racisme. Al centre es donava una situació de partida de repte, perquè hi havia poques relacions interculturals. Ara la comunitat ens ha explicat que s’han produït canvis qualitatius i una major apertura, a més de major curiositat.

La Investigació Acció Participativa (IAP) ha estat fructífera i d’aquesta n’han sortit moltes propostes de transformació. Les prioritats pel curs vinent són ampliar el caràcter pràctic del projecte i aprofundir el treball amb les famílies. Sempre és un aprenentatge poder fer aquest tipus de processos a llarg termini. Gràcies per obrir-nos les portes, escola Seat!