Trobada amb projectes d’emprenedoria de dones

El proppassat dijous 19 d’abril ens van convidar a una trobada distesa amb ONGs i cooperatives per parlar sobre projectes d’emprenedoria de dones. Des de Fil a l’agulla hi va anar la nostra sòcia Mireia Parera, per conversar sobre la nostra cooperativa. 

Aquesta trobada la va organitzar la Fundació Surt en col·laboració amb l’ONG Foundation of Local Democracy de Sarajevo. La intenció era crear un espai on compartir experiències, reptes i bones pràctiques. Alhora era una finestra per aquesta organització de Sarajevo als projectes d’emprenedoria de dones a Barcelona i conegués altres entitats catalanes. Més endavant, la Fundació Surt les visitarà a Bòsnia.

Hi vam participar Fil a l’agulla, Mujeres P’alante, l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord i les companyes del bar que ens acollia, La Raposa, un espai inaugurat ara fa un any al barri del Poble-Sec de Barcelona. Aquest bar vegà també és llibreria especialitzada i es tracta d’un projecte transfeminista. També organitzen tota mena de presentacions literàries, tallers, fòrums i activitats per promoure un espai de trobada al barri. Tots aquests col·lectius som exemples locals d’emprenedoria de dones i no és casualitat que hàgim apostat pel model cooperatiu per tirar endavant els nostres projectes.

Cada grup va explicar a què es dedicava i com s’organitzava. En aquest procés d’intercanvi també ens hem fet preguntes interessants. Per exemple, des de l’ONG de Sarajevo hi havia molta curiositat per entendre com aconseguim finançament per tirar endavant projectes que proposen alternatives més justes i responsables socialment.

A Catalunya fa anys que el nombre d’ONG, tot i que segueixen molt presents en el dia a dia, han decrescut considerablement. En canvi, l’economia social i solidària es troba en un moment de creixement i de consolidació. És el mirall d’una feina d’anys i de formigueta: a territori català s’està recuperant el consum local, el suport mutu i la intercooperació. És una aposta per retornar als orígens, d’una banda, però també per crear espais de treball que siguin més responsables socialment i mediambientalment.

L’economia social i solidària no ho és pas si no incorpora la perspectiva de gènere i l’economia feminista. A Catalunya hi ha molts projectes de dones que es col·lectivitzen per donar-se suport mutu. Sovint, malgrat que potser comencen sota altres figures jurídiques com l’associació, aquests grups de solidaritat entre iguals evolucionen per crear cooperatives.

Alhora, com històricament i sistèmicament les dones som més partícips dels espais reproductius i de cures, molt freqüentment aquests projectes tenen present aquests àmbits imprescindibles de la vida. Sigui perquè els atenen directament o perquè els compaginen amb altres esferes vitals, el model cooperatiu s’ajusta a una promoció d’espais de treball més respectuosos amb els àmbits reproductius i de necessitats de cures.

Per nosaltres, a més, és important incloure la facilitació de grups i personal en el dia a dia de les cooperatives. Sovint, malgrat compartir objectius comuns, sorgeixen dificultats en la quotidianitat i el funcionament intern de les organitzacions. Per això una de les nostres línies de treball és promoure la facilitació a col·lectius i en especial a projectes de l’economia social i solidària. No sempre tenim les eines o els coneixements que faciliten les relacions interpersonals dins i fora dels nostres espais de treball. Però la facilitació, com anar en bicicleta, es pot aprendre i un cop la interioritzes, mai te n’oblides!