Educació Transformadora per Primària i Secundària

És molt encoratjador quan la feina que desenvolupes té resultats i ramificacions que van més enllà dels objectius primaris. Ens ha passat amb la Guia d’orientacions pedagògiques per a la incorporació de l’Educació per al Desenvolupament al currículum de primària i secundària des de la perspectiva de les competències bàsiques. Aquesta va ser publicada després de més de tres anys de feina. Fil a l’agulla vam col·laborar amb Edualter per impulsar uns continguts didàctics que tinguessin inclosa la perspectiva de l’educació transformadora en el currículum escolar.

Ara la Xarxa de recursos sobre educació per la pau, el desenvolupament i la interculturalitat (Edualter) ofereix un calendari, gratuït per a escoles i instituts, que recull els dies commemoratius més rellevants per a l’Educació Transformadora. També inclou algunes recomanacions per a la incorporació de la Justícia Global a les programacions curriculars de primària i secundària. Tant les efemèrides com els consells que inclou el calendari poden ser molt útils per a la planificació del curs acadèmic des d’una perspectiva transformadora. El calendari es pot demanar en aquest enllaç, només cal que ompliu el formulari.

La Guia, disponible a la xarxa, conté orientacions pedagògiques per a facilitar la integració dels continguts d’aprenentatge, les metodologies i els criteris d’avaluació vinculats a la solidaritat, la pau, el desenvolupament humà sostenible i l’anàlisi de les desigualtats globals en el currículum de primària i secundària. Hi va haver diversos factors que van motivar el projecte per elaborar la guia.

  • La incorporació de l’Educació pel Desenvolupament (EpD) de forma puntual: Encara que nombroses escoles i instituts duen a terme una gran varietat d’accions de sensibilització i de formació en valors com la solidaritat, l’equitat o la diversitat, aquestes es perceben com un contingut addicional a la càrrega lectiva habitual, i solen fer-se de forma puntual, impulsades per una part minoritària del professorat, sense que sigui un tema prioritari per als claustres.
  • Les propostes formatives de les ONG no sempre s’adapten a les necessitats de les escoles: D’altra banda, pel que fa a les organitzacions no governamentals, s’ha detectat que les seves propostes estan massa vegades desvinculades del currículum o poc adaptades a les necessitats de les escoles. Això fa que les seves propostes educatives s’utilitzin menys del que seria desitjable.
  • L’actual currículum per competències obre les portes a l’EpD: Malgrat aquesta realitat en els centres educatius, el marc normatiu actual, el currículum per competències, és una oportunitat inigualable per incorporar la perspectiva de l’educació per al desenvolupament a les aules. Les normatives europees, espanyoles (LOE , LOMCE), i de les comunitats autònomes identifiquen de set a nou competències bàsiques per a l’ensenyament obligatori, que defineixen coneixements, habilitats i actituds que moltes vegades van d’acord amb els plantejaments de l’EpD. El plantejament pedagògic de l’EpD i el de l’educació per competències tenen molts punts de trobada que val la pena aprofitar.

Perquè l’educació per al desenvolupament s’incorpori d’una manera més integral i continuada en els centres educatius, la guia proposa vincular els continguts, principis i valors de l’EpD amb el Currículum Oficial perquè es pugui integrar a l’activitat docent de forma estructural.